نویسنده: خوزه لوئیس برمودز

۱ نتیجه

عنوانعلوم شناختی مقدمه‌ای بر علم ذهن

نویسندهخوزه لوئیس برمودز

ناشرکیان افراز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ42ـ8854ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۹۳