نویسنده: حسین مرادی‌نسب، هادی شمس‌آبادی

۱ نتیجه

عنوانتاریخ محلی جوین خراسان (از گذشته تا حال)

نویسندهحسین مرادی‌نسب، هادی شمس‌آبادی

ناشرکتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ407ـ298ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳+۱۳۷