نویسنده: حسن شکاری و لیزا ویوارللی

۱ نتیجه

عنوانآوازهای ناخواندۀ قوی پیر تنهای مهاجر؛ ایلیا به روایت ایلیا در گفتگو با ایلیا فابیان

نویسندهحسن شکاری و لیزا ویوارللی

ناشردائو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ1ـ97653ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۳