نویسنده: حسن انداچه، اکبر عسکری

۱ نتیجه

عنوانسنگستانی بر سینۀ آب: سیری در کوه‌ها و دره‌های جزیرۀ اسلامی (شاهی)

نویسندهحسن انداچه، اکبر عسکری

ناشرناصرالدین

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ2ـ98679ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۰