نویسنده: حجت‌الله ایوبی با مقدمۀ محمدعلی موحد

۱ نتیجه

عنوانتماشای خورشید: گزیده‌ای از مقالات شمس تبریزی

نویسندهحجت‌الله ایوبی با مقدمۀ محمدعلی موحد

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_924_380_964_978

تعداد صفحات۲۹۸