نویسنده: جمعی از نویسندگان به کوشش زهرا باصری، صادق حیدری‌نیا

۱ نتیجه

عنوانایران‌شناسی در فرانسه؛ تجریه دیروز و چشم‌انداز فردا

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش زهرا باصری، صادق حیدری‌نیا

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ4ـ95898ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۱۱+۱۷۰