نویسنده: جمعی از نویسندگان به کوشش زهرا ابوالحسنی چیمه، بهروز محمودی بختیاری

۱ نتیجه

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادب کلامی و اجتماع

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش زهرا ابوالحسنی چیمه، بهروز محمودی بختیاری

ناشرنشر نویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ46ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۷