نویسنده: جلال ستاری

۲ نتیجه

عنوانسازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپیشگی (1317 ـ 1320)

نویسندهجلال ستاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک1ـ288ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۱۳۰

عنوانمدخلی بر رمزشناسی عرفانی

نویسندهجلال ستاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک8_515_305_964_978

تعداد صفحات۱۹۲