نویسنده: جرالد گراف و کتی برکنستاین

۱ نتیجه

عنوانشگردهای نگارش دانشگاهی (آنها می‌گویند/ من‌ می‌گویم)

نویسندهجرالد گراف و کتی برکنستاین

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ02ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۵