نویسنده: جان ام. استیل

۱ نتیجه

عنوانمقدمه کوتاهی بر اخترشناسی در خاورمیانه؛ از زایش اخترشناسی در بابل تا توسعه آن توسط دانشمندان اسلامی

نویسندهجان ام. استیل

ناشرسبزان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ145ـ117ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۸