نویسنده: تبسم غبیشی

۱ نتیجه

عنواننوشته‌های روشنی؛ بازگفت‌های مانی و مانی‌گرایان

نویسندهتبسم غبیشی

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ18ـ8968ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۹