نویسنده: به کوشش مسعود رضوی

۱ نتیجه

عنوانلحظه‌ای و سخنی (دیدار با سیدمحمدعلی جمالزاده)

نویسندهبه کوشش مسعود رضوی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپچاپ دوم، ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_184_241_964_978