نویسنده: به کوشش جهانگیر هدایت

۳ نتیجه

عنوانمجموعه اسناد در پاریس: صادق هدایت

نویسندهبه کوشش جهانگیر هدایت

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6ـ9ـ95863ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانچهل داستان برای صادق هدایت؛ داستان‌های مسابقه ادبی داستان کوتاه‌نویسی صادق هدایت (1390 ـ 1394)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جهانگیر هدایت

ناشرپوینده

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ64ـ2950ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنواندر پس‌کوچه‌های پاریس با برادرم صادق هدایت؛ خاطرات عیسی هدایت

نویسندهبه کوشش جهانگیر هدایت

ناشرپوینده

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ61ـ2950ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۰