نویسنده: باری کوپر، آن لوئیز کولدیکات و نیکلاس مارستون

۱ نتیجه

عنوانفشرده‌ای از زندگی، آراء و آثار بتهوون

نویسندهباری کوپر، آن لوئیز کولدیکات و نیکلاس مارستون

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ42ـ8967ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰