نویسنده: اسدالله عمادی

۱ نتیجه

عنوانزندگی و زمانه ملک‌خاتون (محبوب حافظ شیرازی) و برگزیده چند غزل عاشقانه

نویسندهاسدالله عمادی

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ75ـ6459ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶