نویسنده: احمد مخدوم دانش، عبدالعظیم سامی، صدرالدین عینی

۱ نتیجه

عنوانتاریخ بخارا: تاریخ خانات آسیای مرکزی در قرن نوزدهم (مشتمل بر سه کتاب: رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منغیتیه، تاریخ سلاطین منغیتیۀ بخارا، تاریخ امیران منغیتیۀ بخارا)

نویسندهاحمد مخدوم دانش، عبدالعظیم سامی، صدرالدین عینی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ36ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۱۵