نویسنده: احسان احمدی نایینی

۱ نتیجه

عنوانسکه شناسی ایلخانان مغول با نگاه به تحولات دینی و مذهبی

نویسندهاحسان احمدی نایینی

ناشرپازینه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک8ـ193ـ180ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲