نویسنده: ابوالفضل خوش‌منش

۱ نتیجه

عنواننظماهنگ قرآن؛ ائتلاف لفظ و معنا در کلام وحی

نویسندهابوالفضل خوش‌منش

ناشرمؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6ـ291ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰