نویسنده: آیدین فرنگی

۱ نتیجه

عنواندر سرزمین عقاب سپید (یازده گفت‌وگو با ایران‌شناسان لهستانی)

نویسندهآیدین فرنگی

ناشرهزار کرمان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک4ـ11ـ5700ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴