نویسنده: آنجلا دیویس

۱ نتیجه

عنواندر اسارت زنجیرها و خوک ها: زندگی‌نامۀ خودنوشت آنجلا دیویس

نویسندهآنجلا دیویس

ناشرخوب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ26ـ7543ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۴