نویسنده: آلبر کامو و ماریا کاسارس

۱ نتیجه

عنوانزنده باد عشق: گزیده‌ای از خواندنی‌ترین نامه‌های کامو به کاسارس

نویسندهآلبر کامو و ماریا کاسارس

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ0754ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۷