۱۶۰
۶۷
تاریخ مختصر دانشگاه‌ها

تاریخ مختصر دانشگاه‌ها

پدیدآور: جان سی‌مور ناشر: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعیتاریخ چاپ: ۱۴۰۱مترجم: هستی عارفی و رضاعلی نوروزی مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۴۰۰شابک: .ـ145ـ226ـ622ـ978 تعداد صفحات: ۱۹۶

خلاصه

جان سی. مور در این کتاب تصویری کلی از دانشگاه غربی ارائه می‌دهد. وی در این مجموعه به بیان رخدادها و چهره‌های اصلی برجسته و تأثیرگذار در شکل گیری و تحول پدیده «یونیورسیتاس» طی قرن‌های گذشته پرداخته است. دانشگاه قرون وسطایی، دانشگاه مدرن و دانشگاه معاصر از جمله میوضوعات اصلی‌ای هستند که در این کتاب بررسی شده‌اند.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

نحوۀ مواجهه با تاریخ می‌تواند متفاوت باشد؛ یک رویکرد در مواجهه با تاریخ رویکرد نقلی است که در آن به گزارش رویدادها، همان‌گونه که اتفاق افتاده‌اند، پرداخته می‌شود و حقایق گزارش می‌شوند. رویکرد دیگر رویکرد تحلیلی و تفسیری است که در آن نویسنده می‌کوشد تفسیر خاصی از وقایع به دست دهد و تأکید هم بر نظرات و تفسیر خود اوست که از دریچۀ خاصی اتفاقات تاریخی را دنبال می‌کند. رویکرد سوم را می‌توان ترکیبی از دو رویکرد فوق دانست که هم‌زمان با گزارش وقایع، تفسیر آنها نیز به طور ضمنی یا آشکار آورده می‌شود.

جان سی. مور در این کتاب تصویری کلی از دانشگاه غربی ارائه می‌دهد. وی در این مجموعه به بیان رخدادها و چهره‌های اصلی برجسته و تأثیرگذار در شکل گیری و تحول پدیده «یونیورسیتاس» طی قرن‌های گذشته پرداخته است. دانشگاه قرون وسطایی، دانشگاه مدرن و دانشگاه معاصر از جمله میوضوعات اصلی‌ای هستند که در این کتاب بررسی شده‌اند. اشاره به زمینه‌های تاریخی که زمینه‌ساز شکل‌گیری تحولات در حوزه آموزش عالی و نهاد دانشگاه شده‌اند، خوانندگان این اثر را قادر می‌سازد که به چشم‌اندازی کلی از سیر تحولات این نهاد اساسی در پیوند با بستر اجتماعی جوامع غربی دست یابند.

نویسنده در بخش مقدمه دلایل خود را برای نگارش این کتاب بیان می‌کند؛ سپس این نکته را که فرهنگ‌های یونان و روم سنگ‌بنای دانشگاه را در غرب ایجاد کردند، بررسی می‌کند. همچنین معیارهای تفاوت بین اشکال اولیۀ آموزش عالی و دانشگاه را مشخص می‌کند. قسمت نتیجه‌گیری بخش مقدمه گزارش مختصری از عبور امپراتوری روم متأخر در طول قرون وسطی ارائه می‌دهد.

در فصل اول مور بنیان‌های ضروری دانشگاه‌های جدید را بدین صورت بیان می‌کند: کلیسای مسیحی لاتین که به طور مداوم نیازمند کشیشان باسواد بود؛ کار آموزشی کشیشان در زمینۀ هنرهای لیبرال سنتی و عشق به یادگیری که برانگیزانندۀ محققان برجسته بود. مور با استفاده از خلاصۀ زندگی‌نامه‌های چهره‌های کلیدی، سیر تحول مدارس اولیۀ رهبانی و کلیسایی به دانشگاه‌های تمام‌عیار در قرن سیزدهم را دنبال می‌کند که این اتفاق توسعۀ آن دانشگاه‌ها به مثابۀ گروه‌های جدید و پیدایش مطالب جدید در دانشگاه به‌ویژه راهبان دومینیکی و فرانسیسی و متون تازه کشف‌شدۀ یونانی، لاتین، عربی و یهودی را به دنبال داشت.

مور در فصل دوم هفت پیشرفت کلیدی که بر تکامل دانشگاه‌ها در اوایل دوران مدرن تأثیرگذار بودند، شناسایی می‌کند: اومانیسم ادبی، دستگاه چاپ، عصر اقیانوسی و اصلاحات پروتستانی و به دنبال آن انقلاب علمی، روشنگری و قدرت روبه‌رشد دولت‌های متمرکز اصلی. سپس هر کدام را با معرفی نقش چهره‌های اصلی منتخب توضیح می‌دهد. نویسنده در این فصل بر پیوستگی و تغییرات تأکید دارد.

جان سی‌مور به طور کلی قرن نوزدهم را یکی از مهم‌ترین دوره‌ها در تاریخ دانشگاه‌ها توصیف می‌کند. انقلاب فرانسه، مدل برلینی دانشگاه‌ها به عنوان مؤسسات پژوهشی، انقلاب صنعتی و بالاخره امپریالیسم جدید، همۀ اینها تأثیرات شگرفی بر توسعه و گسترش دانشگاه‌ها گذاشتند. تأکید بر حقوق طبیعی جان‌شمول و آزادی فردی باعث شورش سراسری در جامعه شد. فصل سوم اختصاص به بررسی قرن نوزدهم دارد.

در آخرین فصل کتاب نویسنده بحث تکاملی خود دربارۀ سنت و نوآوری را دنبال می‌کند. این قرن با دو جنگ جهانی آغاز شد که با رکود بزرگ از هم جدا شدند. رکود بزرگ بین آنها فاصله می‌انداخت. مور به حضور فراگیر کامپیوترها و آشفتگی‌های اقتصادی و سیاسی در اوایل قرن بیست‌ویکم اشاره می‌کند و در آخر نگرانی‌های خود را نسبت به تحولات آیندۀ دانشگاه‌ها بیان می‌کند.

فهرست مطالب کتاب:

دیباچۀ مؤسسه

پیش‌گفتار مترجمان

مقدمه

فصل 1: قرون وسطی: 500 ـ 1500 میلادی

فصل 2: اوایل دورۀ مدرن: 1500 ـ 1789

فصل 3: قرن نوزدهم

فصل 4: قرن بیستم

مطالعۀ بیشتر در زمینۀ تاریخ دانشگاه‌ها

نمایه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

جستارهایی دربارۀ توماس مان

جستارهایی دربارۀ توماس مان

جرج لوکاچ

این مجموعه دربردارندۀ زبدۀ مقاله‌ها و جستارها و نوشته‌ها و تأملات لوکاچ است دربارۀ توماس مان و کار و

زمان و حکایت: کتاب اول؛ پیرنگ و حکایت تاریخی

زمان و حکایت: کتاب اول؛ پیرنگ و حکایت تاریخی

پل ریکور

ریکور در این کتاب با ارائۀ دو مقدمۀ مستقل، یکی نظریۀ زمان قدیس آوگوستینوس و دیگری نظریۀ پیرنگ ارسطو،