۳۶۷
۱۲۷
آوانگاردیسم: یک گزیدۀ موضوعی از دانشنامۀ نظریۀ هنر بلک‌ول

آوانگاردیسم: یک گزیدۀ موضوعی از دانشنامۀ نظریۀ هنر بلک‌ول

پدیدآور: پل وود، فرد ارتن، پل هامبل، دیوید هاپکینز، چارلز هریسن ناشر: کتاب وارشتاریخ چاپ: ۱۴۰۱مترجم: احمد رحمانیان مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۰۰شابک: 1ـ59ـ6654ـ600ـ978 تعداد صفحات: ۱۴۸

خلاصه

«آوانگاردیسم» گزیده‌ای از «دانشنامۀ نظریۀ هنر» است؛ گزیدۀ موضوعی که مقالات 17، 18، 19، 20 و 25 این مجموعه را شامل می‌شود. هر یک از مقالات جنبه‌ای از آوانگاردیسم هنری را مورد تحقیق قرار می‌دهد، مفهومی که به قطع می‌توان مهم‌ترین رویدادهای تاریخ هنر معاصر را بر اساس آن تفسیر کرد.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

«دانشنامۀ نظریۀ هنر» یک متن مرجع و ممتاز در حوزۀ مبانی نظری هنر است که به سرویراستاری پل اسمیث و کارولین وایلد توسط انتشارات «بلک‌ول» به چاپ رسیده است. این دانشنامه در قالب چهار فصل با عناوین «سنت و آکادمی»، «پیرامون مدرنیسم»، «نظریۀ انتقادی و پست‌مدرنیسم» و «تفسیر و نهاد هنر» و در چهل مقاله تدوین شده است. هر یک از مقالات نوشتۀ یکی از شاخص‌ترین نظریه‌پردازان در آن موضوع خاص است. هرچند نویسندگان غالباً از اساتید برجستۀ دانشگاه‌های انگلستان و آمریکا هستند، «دانشنامه» از حیث روش‌شناسی محدود به سنت (فلسفه) تحلیلی نیست؛ در انتخاب سرفصل‌ها و موضوعات کوشیده شده دو رویکرد تاریخی و مسئله‌محور لحاظ شود و در پرداختن به مسائلی که ذیل هر سرفصل و موضوعی آورده شده، گرچه روش تحلیلی غلبه دارد، اما نظریات مربوط به سنت اروپایی به طور جامع و بی‌طرفانه طرح شده‌اند.

«آوانگاردیسم» گزیده‌ای از «دانشنامۀ نظریۀ هنر» است؛ گزیدۀ موضوعی که مقالات 17، 18، 19، 20 و 25 این مجموعه را شامل می‌شود. هر یک از مقالات جنبه‌ای از آوانگاردیسم هنری را مورد تحقیق قرار می‌دهد، مفهومی که به قطع می‌توان مهم‌ترین رویدادهای تاریخ هنر معاصر را بر اساس آن تفسیر کرد.

در نوشته‌های مربوط به هنر مدرن، آوانگارد اصطلاحی فراگیر اما از حیث معنا متغیر است. این اصطلاح نظامی کهن وقتی در ابتدای قرن نزدهم برای اولین بار به هنر اطلاق گردید، در معنایی به کار برده شد که متضاد با معنای بعدی‌اش در نیمۀ دوم قرن بیستم یعنی زمان گسترش کاربردش بود. از جنگ جهانی دوم به بعد این ایده به طور کلی همچون برچسب یا عنوانی برای جنبش مدرن و به‌ویژه معادلی برای «مدرنیسم» به کار رفته است: تلقی‌ای که هنر مدرن را حوزه‌ای مستقل قلمداد می‌کند که به جای تبادل اطلاعات دربارۀ یک جهان بیرونی بزرگ‌تر و ساخته‌شده از کنش‌های تاریخی، خود را وقف تولید آثار زیبایی‌شناختی کرده است.

مقالۀ اول این کتاب به تحول تاریخی مفهوم آوانگارد و پدیدۀ آوانگاردیسم هنری می‌پردازد. در مقالۀ دوم بر مسئلۀ قصدیت تمرکز شده و تحلیلی از قصد نامعمول و متفاوتی ارائه می‌شود که کنش هنری مدرنیست‌های آوانگارد بر آن مبتنی است. مقالات سوم تا پنجم به اصلی‌ترین مصادیق آوانگاردیسم معطوف هستند. در مقالۀ سوم به مفهوم ضدهنر پرداخته می‌شود، یک مفهوم پیچیده و با این وجود مهم در زمینۀ آوانگاردیسم که به این مسئلۀ فلسفی می‌انجامد که مرزهای مفهوم هنر را باید کجا ترسیم کرد. همچنین در این مقاله تفاسیر مختلفی که دربارۀ این مفهوم ارائه شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقاله‌های چهارم و پنجم به دو طبقه از اشیای هنری آوانگارد، یعنی حاضرآماده‌ها و آثار هنر مفهومی اختصاص یافته است که به ترتیب در اوایل نیمۀ اول و نیمۀ دوم قرن بیستم ظاهر شدند و یکی از جهات اهمیت آنها این است که مفهوم اثر هنری را از قید اشیاء فیزیکی رها کردند و به رویدادها و غیره نیز بسط دادند.

فهرست مطالب کتاب:

مقدمۀ مترجم

1. مدرنیسم و ایدۀ آوانگارد

2. در باب قصد هنر مدرن

3. ضدهنر و مفهوم هنر

4. حاضر آماده‌های مارسل دوشان و واکنش ضدزیبایی‌شناسانه

5. هنر مفهومی

تصاویر

منابع

نمایه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

شکل‌دهی به هویت ملی در ایران: انگارۀ وطن برگرفته از تخیل مکان در اندیشه‌های اسلام و ایران باستان

شکل‌دهی به هویت ملی در ایران: انگارۀ وطن برگرفته از تخیل مکان در اندیشه‌های اسلام و ایران باستان

علی مظفری

این کتاب دربارۀ ایران است؛ کشوری با یک هویت جمعی و دو لایۀ مهم و درهم‌تنیدۀ تاریخی: یک لایۀ عمیق پیش

فرهنگ علی صفی (فارسی ـ عربی)

فرهنگ علی صفی (فارسی ـ عربی)

فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشفی

مؤلف این فرهنگ، مولانا علی بن حسین واعظ کاشفی مشهور به «صفی» و ملقب به فخر و فخرالدین (867 ـ 939 ق)