۲۷۶
۱۳۳
زن و سینما: با نگاهی به بازیگر سینمای بعد از انقلاب، هدیه تهرانی

زن و سینما: با نگاهی به بازیگر سینمای بعد از انقلاب، هدیه تهرانی

پدیدآور: مرضیه بهرامی برومند ناشر: لوگوستاریخ چاپ: ۱۴۰۱مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۳۰۰شابک: 0ـ51ـ7825ـ622ـ978 تعداد صفحات: ۱۲۰

خلاصه

در پرتو شرحی توصیفی از مفهوم هویت جنسیتی، چگونگی بازنمایی زن به‌مثابۀ یک ساخت معنایی، تاریخی و فرهنگی در آثار سینمایی در این کتاب بررسی شده است. به این منظور پس از تأمل نظری در باب مفهوم «جنسیت» و برساخت هویت زنانه، به معرفی چند اثر سینمایی از زنی که در دوره‌ای از تاریخ سینمای ایران بعد از انقلاب دلیل فروش فیلم‌ها بود، پرداخته شده تا از قبل آن چگونگی برساخته‌شدن هویت جنسیتی زن در سینمای گفتمان حاکم، مورد مداقه قرار گیرد.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

انقلاب به عنوان یک رخداد مهم بر سرنوشت مردم یک کشور و استقرار نظام سیاسی جدید در کانون تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت وقت، حضور زنان را در گفتار نیروهای سیاسی خود قرار می‌دهد. کیفیت و کمیت حضور زنان در همۀ انقلاب‌ها یکسان نبوده و بنا بر شرایط و موقعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در بستر تاریخی جامعه اشکال گوناگونی می‌یابد. این امر خود یکی از دلایلی است که مقولۀ «جنسیت» را به عرصۀ تصمیم‌گیری سیاسی نهادهای جدید وارد می‌کند که حکایت از جایگاه کانونی جنسیت در سپهر معنایی انقلاب و تغییرات اجتماعی و سیاسی داشته و به‌نوبۀ خود موقعیت تازه‌ای برای زنان را نوید می‌دهد.

لزوم توجه جامعه‌شناسان به مقولۀ «جنسیت» و ارزش مفهومی آن در تجزیه و تحلیل الگوهای تغییر و تحول اجتماعی و بازشناسی جنسیت، در ارتباط با مقولاتی چون طبقۀ اجتماعی، قومیت، سیاست‌گذاری دولت و فرایندهای نظام جهانی به منظور اتخاذ روش‌های نظام‌مند در مطالعۀ جایگاه مقولۀ جنسیت و زن در فرایند کلی سینما و رسانه هویدا می‌شود. روند کلی سینمای ایران نشان داده است که در دوره‌های متفاوت، بازنمایی جلوه‌های مختلف اجتماعی در فیلم و سینما نیز تغییر کرده و زن نیز به‌مثابۀ یکی از عناصر فیلم‌های سینمایی، تحت تأثیر این تغییرات به شکل‌های مختلفی بازنمایی شده است.

سینما به دلیل نقش برسازنده و بازتولیدکنندۀ هنجارها و مناسبات جنسیتی، حوزه‌ای مطلوب برای مطالعات جنسیتی و بازنمایی هویت زنانه فراهم می‌کند. امر بازنمایی نشان‌دهندۀ چگونگی استفاده از کلیشه‌سازی از جنسیت زنانه در جهت تداوم روابط قدرت و نظم گفتمانی حاکم، این پرسش اساسی را طرح می‌کند که در پرتو نگاه گفتمان غالب، کدام زنان امکان این را می‌یابند تا در بازنمایی تصویر در دوره‌ای از تاریخ دیده شوند؟ بنابراین در وهلۀ اول باید به بررسی شیوه‌ای پرداخت که درون شبکه‌ای از روابط قدرت و دانش فیلم‌سازی و سینمای فمینیستی تصویر چه کسانی بازنمایی و چه کسانی حذف و فراموش خواهند شد؟

برای دستیابی به این امر باید بافت زمینه‌ای و گفتمان اثر و فیلم‌هایی که «جنسیت» را تعیین و بازتولید می‌کنند، تحلیل کرد. در پرتو شرحی توصیفی از مفهوم هویت جنسیتی، چگونگی بازنمایی زن به‌مثابۀ یک ساخت معنایی، تاریخی و فرهنگی در آثار سینمایی در این کتاب بررسی شده است. به این منظور پس از تأمل نظری در باب مفهوم «جنسیت» و برساخت هویت زنانه، به معرفی چند اثر سینمایی از زنی که در دوره‌ای از تاریخ سینمای ایران بعد از انقلاب دلیل فروش فیلم‌ها بود، پرداخته شده تا از قبل آن چگونگی برساخته‌شدن هویت جنسیتی زن در سینمای گفتمان حاکم، مورد مداقه قرار گیرد.

در بخش نخست کتاب به مباحثی چون جنسیت و سینما، مفهوم بازنمایی و نظریۀ فمنیستی فیلم طرح شده است. هدیه تهرانی تصویری تثبیت‌شده در فرهنگ عامه و سینمای عامه‌پسند بعد از انقلاب است؛ شمایلی که زادۀ سینمای پس از دوم خرداد 1376 است و توانست در دو دهه بع ماندگارترین شمایل زن سینمای بعد از انقلاب بدل شود. در بخش دوم به تحلیل و تفسیر فیلم‌هایی با بازی هدیه تهرانی پرداخته شده که زنانگی مسلط مدرن را در دورۀ اصلاحات نمایندگی می‌کرد. پایان‌بخش کتاب نیز فیلم‌شناسی هدیه تهرانی است.

فهرست مطالب کتاب:

مقدمه

بخش اول: جنسیت و سینما

1. جنس و جنسیت

2. تأملی بر مفهوم بازنمایی

3. نظریۀ فمنیستی فیلم

بخش دوم: هدیه تهرانی

4. هدیه تهرانی

5. فیلم‌شناسی هدیه تهرانی

فهرست منابع

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

درآمدی بر فهم ایدئالیسم آلمانی

درآمدی بر فهم ایدئالیسم آلمانی

ویل دادلی

این کتاب شرحی مقدماتی برای درک مکتب ایدئالیسم آلمانی است که به سیر تکوین و تطور این جنبش به نمایندگی

دریای سرگشته: بایزید بسطامی (از ایران چه می‌دانم؟ 148)

دریای سرگشته: بایزید بسطامی (از ایران چه می‌دانم؟ 148)

میثم علیئی

مهم‌ترین اتفاق فرهنگی در ایران دورۀ اسلام به تعبیر دکتر شفیعی کدکنی، پدیده‌ای به نام «عرفان» است و د

منابع مشابه بیشتر ...

فرهنگ توضیحی جهان نشانه و معنا

فرهنگ توضیحی جهان نشانه و معنا

حمیدرضا شعیری، بهروز محمودی بختیاری، مهدی سبزواری

این فرهنگ با تأکید بر مکتب نشانه‌معناشناسی پاریس، از دستاوردهای مکاتب دیگر نیز بهره برده است؛ درواقع

فراتاریخ‌نگاری در درام ایرانی: پژوهشی دربارۀ تاریخ، روایت و ادبیات نمایشی ایران

فراتاریخ‌نگاری در درام ایرانی: پژوهشی دربارۀ تاریخ، روایت و ادبیات نمایشی ایران

محمدجعفر یوسفیان کناری

در این کتاب الگوهای خلاقانۀ روایت تاریخ در چارچوب فراتاریخ‌نگاری مورد توجه قرار گرفته است؛ به شکلی ک