۴۷۶
۱۵۴
راهنمای کامل نقد قوۀ حکم کانت

راهنمای کامل نقد قوۀ حکم کانت

پدیدآور: رابرت ویکس ناشر: فرهنگ معاصرتاریخ چاپ: ۱۴۰۱مترجم: داوود میرزایی مکان چاپ: تهرانتیراژ: -شابک: 3ـ232ـ105ـ600ـ978 تعداد صفحات: ۴۰۸

خلاصه

این کتاب مدخلی بسیار خواندنی و فهم‌پذیر برای ورود به متنی است که به دشوارفهمی معروف شده و از این‌رو مطالعۀ آن برای تمامی کسانی که دوست دارند هم کانت را بشناسند و هم سر از زیباشناسی او درآورند و به طور کلی برای جملگی علاقمندان به زیباشناسی فلسفی بسیار راهگشاست.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.


«نقد قوۀ حکم» کانت را نقد سوم نیز می‌نامند؛ زیرا پس از «نقد عقل محض» و «نقد عقل عملی» منتشر شد. این کتاب یکی از تأثیرگذارترین نظریه‌های زیباشناختی نظام‌مند در تاریخ زیباشناسی فلسفی محسوب می‌شود. این کتاب در زمرۀ مؤلفه‌های ماقبل آخر اندیشۀ کانت به‌مثابۀ یک کال است؛ به عبارت دیگر در حکم قایق ممکن کوچکی است برای ایجاد ارتباط بین دو حالت مختلف تفسیر جهان، یعنی جبرگرایی و علیت مکانیکی توأم با جهان علم و اختیار و علیت غایی ملازم با جهان اخلاق.

این کتاب مطابق با موضوع‌های اصلی آن سامان یافته است: احکام زیبایی، امر والا، هنرهای زیبا و نبوغ، رابطۀ بین زیبایی و اخلاق و اهمیت احکام غایت‌شناسی دربارۀ ارگانیسم‌ها برای اخلاق. ویکس همان نظم استاندارد بندهای کتال را در پیش می‌گیرد و هر بند را به طور مجزا توضیح می‌دهد. ویکس هم دعاوی کانت را در هر بند توضیح می‌دهد و هم خطوط کانونی بحث در هر بخش اصلی را پی می‌گیرد؛ این کار سبب می‌شود تا در طول کتاب حدود مباحث کانت باقی بماند که نکتۀ مهمی برای کتابی است با عنوان راهنمای کامل. برای مثال ویکس در رابطه با شرح کانت از احکام زیبایی تأکید می‌کند کانت این احکام را در حالت «ایده‌آل» هم به عنوان احکام «محض» و هم به منزلۀ احکام هنجاری در نظر می‌گیرد و بر اساس تحلیل کانت شرحی از این کنش داوری به دست می‌دهد که هم حالت هماهنگی بهینۀ قوای شناختی را منظور می‌کند و هم تشخیص و دریافت نظم هوشمندانۀ نامتناهی را در ابژه.

همچنین نویسنده قصد دارد فهم یکپارچه‌ای از نقد به‌مثابۀ یک کل پیش‌روی خواننده بگذارد که بخش‌های مختلف آن ارتباط ارگانیکی با هم دارند. درون‌مایۀ وحدت‌بخش انتخابی او برای این کار، همان ادعای مشهور کانت است: نقد او بناست بر فراز «شکاف» بین طبیعت و آزادی «پل» بزند و به این پرسش پاسخ دهد که ما چگونه می‌توانیم از عهدۀ فهم تحقق‌پذیری غایات اخلاقی درون طبیعت با آن قوانین مکانیکی‌اش برآییم. ویکس همواره می‌کوشد مراقب پیوندهای مختلف کانت بین زیبایی، هنر، زیست‌شناسی و اخلاق باشد؛ ولی پیشنهاد اصلی او این است که کانت طبیعت و آزادی را با این استدلال به هم پیوند می‌زند که ما باید طبیعت ـ به‌ویژه زیبایی طبیعی و ارگانیسم‌ها ـ را به‌مثابۀ محصولات «صناعت الهی» یعنی چونان محصولاتی لحاظ کنیم که عامدانه توسط خدا طراحی شده‌اند. بنابراین ویکس در وهلۀ اول، عنصر وحدت‌بخش دیگری را وارد نقد می‌کند: اصل غایت‌مندی طبیعت. این تعبیر از طبیعت به ما اجازه می‌دهد تا آن را در انطباق با اخلاق ببینیم: طبیعت، همانند عمل اخلاقی باید هم‌چون چیزی فهمیده شود که مطابق با غایات، در واقع مطابق با غایات عامل اخلاقی عمل می‌کند؛ از این‌رو می‌توان طبیعت را تابع عمل اخلاقی یا حتی هدف غایات اخلاقی به شمار آورد.

این کتاب شرحی عالی بر «کل نقد سوم» است؛ چه از نظر ژرفای بحث، چه از لحاظ دقت تحلیل و چه از نظر فهم مسئلۀ نظریۀ زیباشناختی کانت در نسبت با بقیۀ فلسفۀ او. «نقد قوۀ کانت» یکی از مهم‌ترین متون در تاریخ زیبایی‌شناسی است. این کتاب «نقد سوم» را بخش‌ به بخش شرح می‌دهد و این موارد را معرفی و ارزیابی می‌کند:

زندگی کانت و پس‌زمینۀ پیدایش نقد قوۀ حکم؛ ایده‌ها و متن نقد قوۀ حکم شامل توضیح انتقادی نظریه‌های مرتبط با زیبایی طبیعی کانت؛ ارتباط مستمر کار کانت با زیباشناسی معاصر.

این کتاب مدخلی بسیار خواندنی و فهم‌پذیر برای ورود به متنی است که به دشوارفهمی معروف شده و از این‌رو مطالعۀ آن برای تمامی کسانی که دوست دارند هم کانت را بشناسند و هم سر از زیباشناسی او درآورند و به طور کلی برای جملگی علاقمندان به زیباشناسی فلسفی بسیار راهگشاست.

فهرست مطالب کتاب:

مقدمۀ مترجم

پیش‌گفتار و تقدیر و تشکر

نکاتی دربارۀ ترجمه‌های انگلیسی نقد قوۀ حکم

مقدمه

1. لذت از زیبایی محض

2. امر والا و امر نامتناهی

3. هنرهای زیبا و نبوغ خلاق

4. مهر تأیید زیبایی بر علم و اخلاق

5. ارگانیسم‌های زنده، خدا و طرح هوشمندانه

نتیجه‌گیری

کتاب‌نامه

نمایۀ موضوعی

واژه‌نامۀ انگلیسی (آلمانی ـ لاتین) ـ فارسی

واژه‌نامۀ فارسی ـ انگلیسی (آلمانی، لاتین)

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

در هوای حوا: روایتی از بازتاب موقعیت اجتماعی زنان در شعر پارسی

در هوای حوا: روایتی از بازتاب موقعیت اجتماعی زنان در شعر پارسی

اشرف چیتگرزاده

در این کتاب تلاش بر آن بوده تا مسئلۀ زن از خلال شعر معاصر مورد بررسی قرار گیرد.

روایت مرگ در رمان‌های جنگ ایران و فرانسه

روایت مرگ در رمان‌های جنگ ایران و فرانسه

فاطمه سادات حسینی

جنگ پدیده‌ای است که از دیرباز با بشر همراه بوده و مانند دیگر مسائل انسانی، در ادبیات نیز جلوه‌هایی د

منابع مشابه بیشتر ...

نقد عقل عملی

نقد عقل عملی

ایمانوئل کانت

کانت بعد از آنکه آگاه شد خوانندگان و ناقدان «بنیان‌گذاری» مکرر از فهم آن درمی‌مانند و کتاب منجر به خ

بنیانگذاری برای مابعدالطبیعۀ اخلاق

بنیانگذاری برای مابعدالطبیعۀ اخلاق

ایمانوئل کانت

کانت در پیش‌گفتار ایدۀ نوعی مابعدالطبیعۀ اخلاق را طرح می‌افکند. مرادی وی از آن، به بیانی کاملاً کلی،