۱۳۱۴
۵۲۵
تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی شناسی

تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی شناسی

پدیدآور: ووادیسوف تاتارکیویچ ناشر: گیلگمشتاریخ چاپ: ۱۴۰۰مترجم: حمیدرضا بسحاق مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰شابک: 4ـ7ـ97773ـ622ـ978 تعداد صفحات: ۶۳۷

خلاصه

این کتاب یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین پژوهش‌های صورت‌گرفته در تاریخ زیبایی‌شناسی است. نام اصلی این کتاب «تاریخ شش مفهوم، جستاری در زیبایی‌شناسی» است؛ زیرا موضوع اصلی آن تاریخ شش مفهوم بنیادین زیبایی‌شناسی را دربر می‌گیرد: هنر، زیبایی، فرم، میمسیس، خلاقیت و تجربۀ زیبایی‌شناختی.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.


تاریخ زیبایی‌شناسی و همین‌طور تاریخ سایر علوم را می‌توان به دو طریق مورد بحث قرار داد: تاریخ کسانی که رشته‌های علمی را به وجود آورده‌اند و تاریخ پرسش‌هایی که مطرح شده و تلاش‌هایی برای پاسخ بدان‌ها صورت گرفته است. کتاب قبلی نویسندۀ این کتاب یعنی «تاریخ زیبایی‌شناسی» تاریخ اشخاص، نویسندگان و هنرمندانی است که در قرن‌های گذشته دربارۀ مفاهیم زیبایی، فرم، هنر و خلاقیت سخن گفته بودند. این کتاب نیز به همین موضوعات می‌پردازد؛ اما به طریقی متفاوت از آنها بحث می‌کند؛ یعنی به عنوان تاریخ پرسش‌ها، مفاهیم و نظریه‌های زیبایی‌شناسی. مباحث کتاب قبلی تا قرن هفدهم پایان می‌یابد؛ اما این کتاب موضوع را تا زمان کنونی گسترش می‌دهد. از قرن هجدهم تا بیستم اتفاقات فراوانی در عرصۀ زیبایی‌شناسی افتاده است؛ در این زمان زیبایی‌شناسی در حکم یک علم مستقل به رسمیت شناخته شد، برای خود نام و عنوانی پیدا کرد و نظریاتی مطرح شد که اندیشمندان و هنرمندان پیشین حتی خواب آنها را هم نمی‌دیدند.

این کتاب یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین پژوهش‌های صورت‌گرفته در تاریخ زیبایی‌شناسی است. نام اصلی این کتاب «تاریخ شش مفهوم، جستاری در زیبایی‌شناسی» است؛ زیرا موضوع اصلی آن تاریخ شش مفهوم بنیادین زیبایی‌شناسی را دربر می‌گیرد: هنر، زیبایی، فرم، میمسیس، خلاقیت و تجربۀ زیبایی‌شناختی. همان‌طور که خود نویسنده هم تصریح کرده، افزون بر این شش مفهوم، به بحث از مفاهیم دیگر زیبایی‌شناسی نیز پرداخته و به همین علت نام آن به «تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی‌شناسی» تغییر داده شد. این کتاب در اصل مجموعه‌ای از مقالات مستقلی است که در نشریات اروپایی منتشر شده و نویسنده با تغییرات و اضافات، آنها را به هیئت کتابی واحد درآورده است. کتاب فقط حاوی گزارش‌های تاریخی صرف نیست، بلکه برعکس نویسنده با انصاف تمام و بدون غرض به بررسی دقیق مفاهیم هنری و زیبایی‌شناختی و تحلیل آثار ادبی و هنری پرداخته است.

بعضی از طبقات مختلف اصطلاحاتی که در زیبایی‌شناسی به کار می‌روند، از این قرارند: اصطلاحات برای امور فیزیکی و مادی مانند اثر هنری، اصطلاحات برای امور روان‌فیزیکی مانند هنرمند و ناظر، اصطلاحات برای امور روانی مانند تجربۀ زیبایی‌شناختی، اصطلاحات برای کلکسیون‌ها یا مجموعه‌ها مانند هنر، اصطلاحات برای فعالیت‌ها و فرآیندها مانند رقص و اجراهای نمایشی، اصطلاحات برای قوا و نیروها مانند تخیل و استعداد و ذوق، اصطلاحات برای ترتیب‌ها و چیدمان‌ها مانند فرم، اصطلاحات برای نسبت‌ها مانند تقارن، اصطلاحات برای صفات و کیفیات مانند زیبایی. بعضی از اصطلاحات اصلی در زیبایی‌شناسی به کیفیات انتزاعی اطلاق می‌شوند؛ یعنی نه‌تنها برای زیبایی و زشتی، بلکه برای والایی، خوش‌منظری و ظرافت که ظاهراً از گونه‌های مختلف زیبایی هستند و غنا و سادگی و قاعده‌مندی و تناسب که در زیبایی‌شناسی از علل زیبایی محسوب می‌شوند، نیز به کار می‌روند.

اصطلاحاتی که در فصول این کتاب به‌وفور از آنها سخن گفته شده، عبارتند از: هنر، زیبایی، تجربۀ زیبایی‌شناختی، فرم، شعر، اصطلاح خلاقیا در زیبایی‌شناسی، میمسیس و تقلید هنری، تخیل و نبوغ و ذوق و احساس زیبایی‌شناختی، حقیقت هنری، سبک و .... .

در واژه‌نامۀ فصل فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی، همۀ اصطلاحات مهم و تخصصی کتاب به زبان‌های گوناگون همراه با معادل‌های فارسی آنها آمده است. این کتاب دارای کتاب‌شناسی مهم و جامعی است. نویسنده در متن به اختصار به برخی از منابع اشاره کرده و افزون بر آن منابع دیگری را در کتاب‌شناسی ذکر کرده بود که در ترجمۀ فارسی آنها به پی‌نوشت منتقل شده‌اند.

فهرست مطالب کتاب:

فهرست تصاویر

مقدمۀ مترجم

پیش‌گفتار

فصل یک: تاریخ مفهوم هنر

فصل دو: تاریخ طبقه‌بندی هنر

فصل سه: تاریخ رابطۀ هنر با شعر

فصل چهار: تاریخ مفهوم زیبایی

فصل پنج: تاریخ مقولۀ زیبایی

فصل شش: مشاجرۀ میان عینی‌گرایی و ذهنی‌گرایی

فصل هفت: فرم: تاریخ یک اصطلاح و پنج مفهوم

فصل هشت: تاریخ مفهوم خلاقیت

فصل نه: میمسیس: تاریخ رابطۀ هنر با واقعیت

فصل ده: میمسیس: تاریخ رابطۀ هنر با طبیعت و حقیقت

فصل یازده: تاریخ مفهوم تجربۀ زیبایی‌شناختی

نتیجه

پی‌نوشت‌ها

واژه‌نامۀ فارسی به انگلیسی

واژه‌نامۀ انگلیسی به فارسی

منابع

نمایه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

آرمانشهر اُدیسه یا دن‌کیشوت

آرمانشهر اُدیسه یا دن‌کیشوت

حاتم قادری

نویسنده در این پژوهش کوشیده تا با بهره‌گیری از زمینه‌های فلسفه، ادبیات، دین و مبارزات سیاسی ـ اجتماع

تاریخ مختصر مرگ

تاریخ مختصر مرگ

داگلاس جی. دیویس

در این کتاب، شرحی مختصر از موضوعی به دست داده شده که عملاً با همۀ جنبه‌‏های زندگی سروکار دارد. کشش ا