۲۲۴
۹۲
رکن‌های معنایی و ساختاری داستان و جستارهای دیگر با شاهدهای داستانی

رکن‌های معنایی و ساختاری داستان و جستارهای دیگر با شاهدهای داستانی

پدیدآور: جمال میرصادقی ناشر: نشانهتاریخ چاپ: ۱۴۰۰مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۳۰۰شابک: 9ـ40ـ6674ـ622ـ978 تعداد صفحات: ۲۰۶

خلاصه

نویسنده در این کتاب به مباحثی دربارۀ داستان کوتاه و داستان‌‌نویسی پرداخته و در ادامۀ هر مبحث شاهد مثالی آورده است. از جملۀ مباحثی که در این کتاب بدان‌ها پرداخته شده، عبارتند از: رکن‌های معنایی و ساختاری داستان، سه عامل ریشه‌ای در داستان، درون‌مایۀ داستان و انواعش، دگردیسی داستان، تعریف‌های داستان کوتاه، داستان و کلمات، داستان محبوب یگانه، داستان‌نویس و ... .

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.


شاهکارهای ادبی از سه عامل ریشه‌ای برخوردارند: خلاقیت، ماندگاری، ارتباط معنادار با جهان واقع. این سه عامل جهان داستان را می‌آفریند. در اینجا منظور از جهان داستان، ادبیات داستانی است که کل آثار خلاقۀ منثور را دربر می‌گیرد. ادبیات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جنبۀ واقعی و تاریخی‌اش بچربد، گفته می‌شود و باید به ظاهر همۀ انواع خلاقۀ آثار ادبی را دربر بگیرد؛ چه نثر و چه نظم، اما در عرف نقد ادبی امروز تنها به آثار روایتی خلاقۀ منثور، ادبیات داستانی می‌گویند.

داستان‌نویس می‌خواهد خود را از هیاهوی رسانه‌ها دور نگه دارد و تسلیم وسوسۀ شهرت نشود و از ستمی که در حق آنها می‌رود تا او را با رشته‌های ابریشمی به سوی غرور و خودفریبی بکشانند، پرهیز کند. شخصیت‌های آثار داستانی هر نویسنده نباید از طریق چشم ذهن دیده شود، باید ملموس و باورپذیر باشند، مثل قصه‌ها تنها سرگرم‌کننده نباشند، با احساس، اندیشه و خیال آمیخته باشند و با انواع نشانه‌های عینی ظریف همراه. تنها آنها را خلق نکند یا در چارچوب تصویرهای قالبی ذهنی روایت نکند، فردیت خاص و روحی خود را در انواع داستان‌های واقعی و غیرواقعی نشان دهد.

نهضت‌های هنری در زمینۀ داستان‌نویسی کلاسیک، پیشامدرن، مدرن و پسامدرن و پسااستعماری مهری است که بر انواع داستان‌ها می‌زنند و جنبۀ خاص و معیاری به آن می‌دهند. آنچه در داستان حقیقی است، خلق جهانی است تلویحی، یگانه و بی‌همتا؛ گرچه ساختگی است اما به قول پیکاسو داستان، دروغی است که حقیقتی را آشکار می‌کند.

داستان مرسوم از همۀ ویژگی‌ها و ضابطۀ ساختاری که ارسطو برای داستان قائل شده، آغاز، میانه، پایان برخوردار است. اکنون با توجه به اجزای تراژدی، به بررسی ساختمان اصلی افسانه یا طرح داستان (داستان یا پیرنگ) پرداخته شده است؛ زیرا این نخستین و در عین حال مهم‌ترین جزء تراژدی است. تراژدی تقلید عملی است که خود کامل است و تام و دارای طول و اندازه‌ای معین؛ زیرا ممکن است چیزی کامل و تام باشد، ولی اندازه‌ای معین نداشته باشد، چیزی تام است که آغاز و میانه و پایان داشته باشد.

داستانی که واقعاً داستان باشد، باید واجد یک ویژگی باشد: شنونده را بر آن دارد که بخواهد بداند بعد چه پیش خواهد آمد و برعکس ناقص است وقتی کاری می‌کند که خواننده نخواهد بداند بعد چه خواهد شد؛ و داستانی که واقعاً داستان باشد، فقط با این دو معیار می‌توان نقد کرد. داستان در حقیقت حقیرترین و ساده‌ترین ارگانیسم ادبی است، با این وجود عامل مشترکی است که در همۀ ارگانیسم‌های پیچیده‌تری که به «رمان» معروف‌اند وجود دارد.

نویسنده در این کتاب به مباحثی دربارۀ داستان کوتاه و داستان‌‌نویسی پرداخته و در ادامۀ هر مبحث شاهد مثالی آورده است. از جملۀ مباحثی که در این کتاب بدان‌ها پرداخته شده، عبارتند از: رکن‌های معنایی و ساختاری داستان، سه عامل ریشه‌ای در داستان، درون‌مایۀ داستان و انواعش، دگردیسی داستان، تعریف‌های داستان کوتاه، داستان و کلمات، داستان محبوب یگانه، داستان‌نویس و ... .

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

کتاب چهارخطی؛ کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی

کتاب چهارخطی؛ کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی

سیدعلی میرافضلی

این کتاب، مجموعۀ 101 یادداشت کوتاه است که طیف متنوعی از موضوعات را در حوزۀ رباعی فارسی دربرمی‌گیرد.

یک آسمان پرواز (مجموعۀ اشعار)

یک آسمان پرواز (مجموعۀ اشعار)

محمدعلی مجاهدی (پروانه)

این کتاب مجموعۀ اشعار شاعر معاصر، محمدعلی مجاهدی است.

منابع مشابه بیشتر ...

ایده: هفت عنصر اساسی برای ماندگارشدن داستان، نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

ایده: هفت عنصر اساسی برای ماندگارشدن داستان، نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

اریک بورک

«ایده» پیش‌فرض یا مفهوم اصلی داستان است که اساساً در پاسخ به این پنج سؤال مطرح می‌شود: داستان دربارۀ

داستان نویسی به مثابۀ شغل

داستان نویسی به مثابۀ شغل

هاروکی موراکامی

موراکامی در یادداشت‌های پراکنده‌ای که پیش از این کتاب نوشته است، به شیوۀ داستان‌نویسی خودش اشاره‌های

دیگر آثار نویسنده

داستان‌های نوین: جستارهایی در قلمرو ادبیات با شاهدهای داستانی

داستان‌های نوین: جستارهایی در قلمرو ادبیات با شاهدهای داستانی

جمال میرصادقی

نویسنده در این کتاب سبک‌ها و مکاتب و جریان‌های گوناگون ادبی را بررسی کرده و برای هرکدام شاهدی داستان