۷۰۴
۲۰۷
متون فارسی زردشتی

متون فارسی زردشتی

پدیدآور: حمیدرضا دالوند ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰شابک: 0ـ630461ـ622ـ978تعداد صفحات: ۴۲۸

خلاصه

در این کتاب کوشیده شده تا با معرفی جامع میراث مکتوب زردشتیان به فارسی، توجه پژوهشگران و دانشجویان به ارزش و اهمیت آنها جلب شود.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​

 

متن‌های زردشتیان به فارسی نو، به عنوان یکی از منابع شناخت دین زردشتی، پیش از متون اوستایی و پهلوی مورد توجه اروپاییان قرار گرفت و در سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی ایران‌شناسان غربی به نقد و ترجمه و تفسیر آنها پرداختند؛ ولی از دهۀ آغازین سدۀ بیستم به این سو، پرداختن به این آثار را رها کردند؛ زیرا به زعم آنان در برابر متون اوستایی، پهلوی و زبان‌های ایرانی میانۀ شرقی، هم به لحاظ زبانی و هم محتوایی، ارزش و اهمیت فروتری داشتند. با این وجود، در سال‌های اخیر اقبال به این متون بیشتر شده است.

در سنجش با مطالعات اوستایی و پهلوی، پژوهشگران دربارۀ متن‌های فارسی زردشتی و اهمیت آنها چنان‌که باید نکوشیده‌اند. بازخوانی برای تفسیر و نشر این متون، می‌توان نگاه ما را در مطالعات زردشتی و سنت جاری و زندۀ آن تغییر دهد و افقی نو در پیش روی‌مان بگشاید. از این‌رو در این کتاب کوشیده شده تا با معرفی جامع میراث مکتوب زردشتیان به فارسی، توجه پژوهشگران و دانشجویان به ارزش و اهمیت آنها جلب شود.

آنچه فراهم آمده است، نقشه‌ای برای پیمودن کوره‌راه بررسی متون فارسی زردشتی است؛ نقشه‌ای بسیار همانند نقشه‌های قدیمی تا پیش از سدۀ نوزدهم میلادی که اغلب نادرست و غیردقیق بودند؛ ولی تنها ابزار دسترسی بودند که جهانگردان ماجراجو را کم‌وبیش یاری کردند و به کمک خود آنها به تدریج تکمیل شدند و به دقت امروز رسیدند.

در این کتاب و در دوازده فصل ترجمه و تفسیر اوستا، ترجمه و تفسیر متون پهلوی و پازند، متن‌های آیینی، متون کلامی، روایات، متون اخلاقی و اندرزی، مناجات‌ها، میراث فرقۀ آذر کیوان، تاریخ (شامل تاریخ اساطیری، پیشدادیان، کیانیان، ساسانیان و تاریخ معاصر زردشتیان ایران)، ادبیات (شامل شعر، داستان و مطبوعات)، زبان‌شناسی و فرهنگ‌نگاری و نجوم، متون زردشتی معرفی شده‌اند. این متون در کتابخانه‌های سراسر جهان به‌ویژه هند و اروپا نگهداری می‌شود.

فهرست مطالب کتاب:

دیباچه

فصل نخست: ترجمه و تفسیر اوستا

فصل دوم: ترجمه و تفسیر متون پهلوی و پازند

فصل سوم: متن‌های آیینی

فصل چهارم: متون کلامی

فصل پنجم: روایات

فصل ششم: متون اخلاقی و اندرزی

فصل هفتم: مناجات‌ها

فصل هشتم: میراث فرقۀ آذر کیوان

فصل نهم: تاریخ

فصل دهم: ادبیات

فصل یازدهم: زبان‌شناسی و فرهنگ‌نگاری

فصل دوازدهم: نجوم و تقویم

کتاب‌نامه

نمایه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

بحث اصلی مقالات این کتاب دربارۀ معضلات عقلانیت مدرن و سپس نقد عقلانیت پست‌مدرن است.

مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، شمارۀ 123، فروردین و اردیبهشت 1397

مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، شمارۀ 123، فروردین و اردیبهشت 1397

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

بخارای نوروزی (شمارۀ ۱۲۳) با سرودۀ منتشرنشده‌ای از استاد شفیعی کدکنی و بخش ویژه استاد حسین گل‌گلاب ک

دیگر آثار نویسنده

تاریخ و سنت زردشتی

تاریخ و سنت زردشتی

حمیدرضا دالوند

این کتاب به منظور ارائۀ بینشی تاریخی دربارۀ متن‌های فارسی زردشتی، اهمیت، شرایط و جایگاه آنها فراهم آ

تاریخ مردم‌شناسی و فرهنگ مردم ایران در روزگار پهلوی

تاریخ مردم‌شناسی و فرهنگ مردم ایران در روزگار پهلوی

حمیدرضا دالوند

این کتاب در هم‌کرد و تدوینی دوباره از یازده مقاله است که طی سال‌های 1384 تا 1391 در فصلنامۀ «فرهنگ م