۳۸۵
۱۱۹
فارسی آباده‌ای

فارسی آباده‌ای

پدیدآور: سیدمحمد صاحبی ناشر: کتاب بهارتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۳۳۰شابک: 4ـ19ـ7067ـ622ـ978تعداد صفحات: ۱۱۰+۹

خلاصه

فارسی آباده‌ای یکی از گویش‌های استان فارس و رایج در شهرستان آباده است. آباده شمالی‌ترین شهرستان استان فارس است. آباده، ایزدخواست، بهمن، سورمق و صغاد از شهرها و بیدک و خسرووشیرین از دهستان‌های این شهرستان‌ هستند.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​


فارسی آباده‌ای یکی از گویش‌های استان فارس و رایج در شهرستان آباده است. آباده شمالی‌ترین شهرستان استان فارس است. آباده، ایزدخواست، بهمن، سورمق و صغاد از شهرها و بیدک و خسرووشیرین از دهستان‌های این شهرستان‌ هستند.

در این کتاب، نخست نظام واجی گویش آباده‌ای بررسی شده و سپس از فرایندهای واجی در این گویش سخن رفته است. در گویش آباده‌ای 23 همخوان واجی، شش واکۀ سادۀ واجی و شش واکۀ مرکب آوایی وجود دارد. در فصل اول ابتدا با ارائۀ جفت‌های کمینه به توصیف همخوان‌ها و سپس به بررسی واکه‌های واجی پرداخته شده است. واج‌های گویش آباده‌ای در چارچوب نظریۀ واج‌شناسی زایشی توصیف و دسته‌بندی شده است. سپس واکه‌های مرکب آوایی با ارائۀ نمونه‌هایی ذکر شده است. در پایان ساختمان هجا و الگوی کلی تکیۀ واژگانی در این گویش بررسی گردیده است.

تحلیل‌های مربوط به واج‌شناسی بر اساس نظریۀ واج‌شناسی زایشی اشتقاقی، با اعمال برخی تعدیلات و بدون تقید کامل به رویکردی خاص انجام شده است. در ادامه به ویژگی‌های صرفی و نحوی این گویش اشاره شده و در پایان کتاب، واژه‌نامۀ دوسویۀ فارسی معیار به آباده‌ای و آباده‌ای به فارسی معیار آمده است.

این اثر با دیدی هم‌زمانی و در مقایسه با فارسی معیار تألیف شده است؛ منظور از فارسی معیار گونۀ زبانی رایج در تهران امروزی است. افزون بر شم زبانی نویسنده که متولد و مقیم تهران است، این سه اثر نیز به عنوان ملاکی برای تعیین فارسی معیار در نظر گرفته شده است: فرهنگ روز سخن (حسن انوری)، فارسی گفتاری و نوشتاری (ایران کلباسی) و دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی (شهرزاد ماهوتیان).

آوانویسی واحدهای واژگانی آباده‌ای با بهره‌گیری از الفبای آوایی آمریکای شمالی و بر اساس «آواشناسی زبان فارسی» اثر یدالله ثمره صورت گرفته است؛ علت این انتخاب آن است که در بیشتر پژوهش‌های زبان‌شناسی دربارۀ زبان فارسی و گویش‌های ایرانی از این الفبای آوایی استفاده شده است. برای انجام این تحقیق با استفاده از «راهنمای گردآوری گویش‌ها برای گنجینۀ گویش‌های ایرانی» و پرسش‌نامۀ مندرج در پایان «اطلس گویش‌شناختی قصران داخل» گفتگوهایی با هفت گویش‌ور کهن‌سال یا میان‌سال متولد و مقیم آباده انجام شده که بیشتر این گویش‌وران بی‌سواد یا کم‌سواد بودند. افزون بر مصاحبه‌های مبتنی بر پرسش‌نامه، از گویش‌وران درخواست شده به طور آزادانه دربارۀ موضوعی سخن بگویند. تمامی مصاحبه‌ها و گفتارها ضبط گردیده و سپس اطلاعات آنها آوانویسی شده است.

فهرست مطالب کتاب:

نشانه‌ها

مقدمه

فصل اول: نظام واجی

فصل دوم: فرایندهای واجی

فصل سوم: ویژگی‌های صرفی و نحوی

فصل چهارم: واژه‌نامۀ دوسویه

منابع

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ ایران؛ پژوهش آکسفورد

تاریخ ایران؛ پژوهش آکسفورد

جمعی از نویسندگان ویراستۀ تورج دریایی

این کتاب در شانزده فصل به بررسی جامع دنیای ایرانی (جیحون تا فرات) و تاریخ آن پرداخته و فراتر از مرزه

مبانی دستور شناختی

مبانی دستور شناختی

رونالد لانگاکر

دستور شناختی یک چارچوب نظری است که ساختار زبان را به‌مثابه محصولِ شناخت و برهمکنش اجتماعی توصیف می‌ک