۶۰
۲۳
فرشتگان در منظومه الهیات آگوستین

فرشتگان در منظومه الهیات آگوستین

پدیدآور: الیزابت کلاین ناشر: وراتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مترجم: علی مرادی مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۰۰شابک: 7ـ32ـ7072ـ622ـ978تعداد صفحات: ۲۳۰

خلاصه

در این کتاب، مشخص می‌شود که آگوستین دربارۀ فرشتگان چه می‌گوید و در کجای بدنۀ آثارش بیشتر علاقمند به صحبت دربارۀ این موضوع است. این کتاب در درجۀ اول به فرشتگان نیک می‌پردازد، هرچند شیاطین نیز لزوماً ظاهر می‌شوند و این سؤال که چگونه فرشتگان نیک‌ نقش الهیاتی برای آگوستین دارند، از جمله نقش فرشتگان در الهیات معنوی او چیست؟

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​


در عالم مسیحیت، شخصیت آگوستین همچون خورشیدی است که شعاع الهیاتش کلیسای مسیح را با سایر نحله‌های فکری و اعتقادی متأثر کرده است. لقب پدر کلیسا که بر قامت وی خودنمایی می‌کند، حداقل ستایشی است که می‌توان در وصف این الهی‌دان قدسی به کار برد. الهیات آگوستین با عناصر اصلی کتاب مقدس گره خورده است؛ به گونه‌ای که مسائلی از کتاب مقدس نیست که مستقیم و غیرمستقیم مورد کنکاش وی قرار نگرفته باشد. او بااستعدادترین فیلسوف عصر باستان متأخر و نیز یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های این دوره است. از جمله مباحث بنیادین که وی در بیشتر آثارش با اینکه اثری مستقل دربارۀ آن قلمی نکرده، به آن پرداخته است، مقولۀ فرشته‌شناسی است. او در «شهر خدا»، «دربارۀ تثلیث» و «شروح مزامیر» به طور مستقیم به مسئلۀ فرشتگان می‌پردازد. نویسنده در این کتاب با دسترسی و تسلط بر سایر آثار آگوستین، به طور مفصل جایگاه فرشتگان را در منظومۀ الهیات وی طی چهار فصل بررسی و تحلیل کرده است.

در این کتاب، مشخص می‌شود که آگوستین دربارۀ فرشتگان چه می‌گوید و در کجای بدنۀ آثارش بیشتر علاقمند به صحبت دربارۀ این موضوع است. این کتاب در درجۀ اول به فرشتگان نیک می‌پردازد، هرچند شیاطین نیز لزوماً ظاهر می‌شوند و این سؤال که چگونه فرشتگان نیک‌ نقش الهیاتی برای آگوستین دارند، از جمله نقش فرشتگان در الهیات معنوی او چیست؟

در فصل اول کتاب، دربارۀ تلقی آگوستین از آفرینش فرشتگان و همچنین نقش فرشتگان در آفرینش بحث شده است. تفاسیر آگوستین از سفر پیدایش به ترتیب گاه‌شماری عبارتند از: دربارۀ سفر پیدایش: ردیه‌ای بر مانویان، تفسیر لفظی ناتمام سفر پیدایش، کتاب‌های پایانی اعترافات و کتاب یازدهم شهر خدا. در این فصل مشخص می‌شود که چگونه آگوستین فرشتگان را وارد داستان خلقت می‌کند و تلاش مداوم او برای انجام این کار بر اساس میل وی برای مبارزه با درک اساطیری از موجودات روحانی بنا شده است.

کتاب‌های 9 ـ 12 از «شهر خدا» نقاط کانونی فصل دوم را شکل می‌دهند. در این کتاب‌ها، دیدگاه آگوستین دربارۀ جامعۀ فرشته‌وار، زندگی مقدس و تعامل ما با آن زندگی و تأسی به آن دیده می‌شود. نه‌تنها فصل دربارۀ پرستش فرشته‌وار، فصل ارتباط‌دهندۀ (کتاب دهم) «شهر خدا»ست، بلکه درک پرستش مناسب برای اثر به عنوان یک کل مهم است. «شهر خدا» به عنوان یک پروژه تلاش می‌کند دو جامعۀ آسمانی و زمینی را پیش‌بینی کند و این دو شهر به وسیلۀ ترتیب میل‌شان تعریف می‌شوند، «یکی از خداوند مشعوف می‌شود و دیگری با تکبر ورم می‌کند». فرشتگان نقش مهم‌تری در درک آگوستین از آن شهر نسبت به آنچه در ابتدا آشکار است دارند. فرشتگان در حال حاضر شهروندان آن شهر هستند و نمایانگر پایان ما و بنابراین فرشتگان به عنوان اولین اعضای این شهر برای تصور آگوستین از آغاز دوره و پایان این شهر بسیار مهم هستند. در طی این فصل مشخص می‌شود از آنجا که فرشتگان نقشی در تجسم پرستش کامل بازی می‌کنند، نمونه‌هایی برای کلیسا هستند.

در فصل سوم، جنبۀ انسانی پرسش برجسته شده است؛ اینکه فرشتگان چگونه در طول تاریخ با نژاد بشر در تعامل هستند و برای نجات به آن کمک کنند. متن اصلی برای بررسی عبارت است از «دربارۀ تثلیث» که در آن آگوستین مدعی است همۀ خدانمودهای عهد عتیق، ظهور و تجلی فرشتگان هستند. از این نظر او از سنت‌های قبلی که این خدانمودها را ظهور مسیح می‌دانند، فاصله می‌گیرد.

در فصل پایانی به این چالش که نبرد معنوی ویژگی برجستۀ الهیات آگوستین نیست، پرداخته شده است. متون اصلی که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته، عبارتند از: کتاب «شروح بر مزامیر». در این خطبه‌ها آگوستین به مداخلات شیطانی در زندگی روزمرۀ مسیحیان و همچنین در روایت کتاب مقدس به طور مکرر اشاره می‌کند. او غالباً مزمورها را با نبرد معنوی تفسیر می‌کند و وسوسۀ شیطان و فرشتگانش را امری عادی در تجربۀ مسیحیان می‌داند. با خواندن شروحش بر مزامیر در این پرتو، دیدگاهی بنیادی از آموزه‌اش دربارۀ نبرد معنوی به دست می‌آید. در این فصل می‌بینیم که آموزۀ آگوستین دربارۀ نبرد معنوی در خطبه‌هایش با فرشته‌شناسی‌اش مطابقت دارد؛ یعنی آگوستین تصدیق می‌کند که فرشتگان مخلوقاتی هستند که در نظام نجات دخیل هستند؛ اما نه در نبردهای کیهانی مرموز اساطیری.

فهرست مطالب کتاب:

سخن ناشر

سپاس‌گزاری مؤلف

یادداشت مترجم

اختصارنامۀ آثار آگوشتین

فصل 1: فرشتگان و آفرینش

فصل 2: جامعۀ فرشته‌وار

فصل 3: فرشتگان در تاریخ نجات

فصل 4: آگوستین و نبرد معنوی

نتیجۀ پایانی

کتاب‌شناسی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس

نامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس

شهریار وقفی‌پور

نویسنده در این کتاب به بررسی تفاوت نگاه و شیوه‌های تحلیلی در پردازش مسائل فلسفی و اجتماعی و روان‌شنا

افسانه شیراز همراه با 900 سال حکایت باغ ارم؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها

افسانه شیراز همراه با 900 سال حکایت باغ ارم؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها

رحمت‌الله فردسرهنگی

باغ ارم شیراز یکی از قدیمی‌ترین باغ‌های ایرانی است که با حدود نهصد سال پیشینه تاریخی همواره مطرح بود