۳۰۴
۱۰۸
گادامر و مسئلۀ هرمنوتیک

گادامر و مسئلۀ هرمنوتیک

پدیدآور: محمود خاتمی ناشر: علمتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۴۴۰شابک: 5ـ177ـ246ـ622ـ978 تعداد صفحات: ۶۷۲

خلاصه

نویسنده در این کتاب بر اساس آثار گادامر، به‌ویژه تحقیق ابواب و تقریر مطالب کتاب «حقیقت و روش» صورت‌بندی او را از مسئلۀ هرمنوتیک به زبان ساده و بیانی روشن تقریر و گزارش نموده و ابعاد این طرح را معلوم و حرف او را مفهوم فهم طالبان اندیشۀ او دانشجویان فلسفه کرده است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​

 

دانلد دیویدسن از مشاهیر فلاسفۀ تحلیل زبانی، در آغاز مقاله‌ای که دربارۀ کتاب گادامر در باب «اخلاق و دیالکتیکی افلاطون» نوشته است، به تمجید گفته است: «گادامر از همان ابتدا هدفی را که دنبال می‌کرد، حس نمود و آن را با موفقیت درخشان دنبال کرد». در واقع هم چنین بوده است: گادامر طرحی کلی با اهداف مشخص داشته که در تمام عمر فلسفی خود از زمان انتشار همان رساله‌ای که در باب «اخلاق دیالکتیکی افلاطون» نوشت، تا انتشار مهم‌ترین کتاب خود یعنی «حقیقت و روش» و تا آخرین مصاحبۀ خود قبل از مرگ (2002) در تنسیق و تبیین آن کوشید.

در حالت کلی، طرح گادامر در پی صورت‌بندی مجدد مسئلۀ هرمنوتیک بر اساس برداشتی آزاد از آموزه‌های اصیل مارتین هیدگر و یافتن پاسخی مناسب و نو برای آن از طریق تبیین فرایند و سازوکار نسبت‌یابی انسان با ساحت وجود و مکاشفۀ حقیقت در خلال گفتگو و مفاهمۀ دیالکتیکی انسان‌ها با یکدیگر، به منظور حل بحران علوم انسانی بالمعنی الاعم در عالم معاصر، به‌ویژه در مواجهه با رهیافت‌های مکتب تاریخی دیلتای و مکتب پوزیتیویسم بوده است. همۀ همت و آثار گادامر در طول عمر طولانی او صرف این طرح و عطف بدان حرف شد تا مسئلۀ هرمنوتیک را تبیین کند.

نویسنده در این کتاب بر اساس آثار گادامر، به‌ویژه تحقیق ابواب و تقریر مطالب کتاب «حقیقت و روش» صورت‌بندی او را از مسئلۀ هرمنوتیک به زبان ساده و بیانی روشن تقریر و گزارش نموده و ابعاد این طرح را معلوم و حرف او را مفهوم فهم طالبان اندیشۀ او دانشجویان فلسفه کرده است. بدین منظور پس از مقدمۀ کوتاهی، در بخش نخست از نسبت هرمنوتیک و تجربۀ استتیک نزد گادامر سخن گفته شده و وجه استتیک هرمنوتیک او و ساختار و مسائل و موضوعات این هرمنوتیک استتیک بیان شده است. سپس در بخش دوم به گونۀ مشابه رأی گادامر در نسبت هرمنوتیک و تجربۀ تاریخی تقریر شده تا وجه تاریخی هرمنوتیک او معلوم شود؛ در این بخش مطالب و مسائل هرمنوتیک تاریخی مطابق مشرب او طرح شده و موضوع او در برابر هرمنوتیک رمانتیک تقریر شده است.

در بخش سوم به وجه انتولوژیک هرمنوتیک نزد گادامر پرداخته شده و از مطالب مربوط به آن سخن به میان آمده است. در بخش پایانی کتاب به وجه و نقش زبان در هرمنوتیک انتولوژیک پرداخته شده و از پرداخت انتولوژیک مسئلۀ هرمنوتیک در قالب زبان به عنوان افق هستی‌شناسی هرمنوتیک نزد گادامر پرداخته شده است.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار

مقدمه: امور عامه

بخش اول: مسئلۀ هرمنوتیک و تجربۀ استتیک

مقدمه

فصل اول: تجربۀ استتیک

فصل دوم: اومانیسم و علوم انسانی

فصل سوم: کانت و سوبژکتیویسم زیباشناسی

فصل چهارم: تنقیح پرسصش از حقیقت هنری

فصل پنجم: هرمنوتیک استتیک: بازی و تبیین هستی‌شناختی

فصل ششم: نتایج هرمنوتیک استتیک

بخش دوم: مسئلۀ هرمنوتیک و تجربۀ تاریخی

مقدمه

فصل هفتم: تجربۀ تاریخی

فصل هشتم: گذر به هرمنوتیک انتولوژیک

بخش سوم: هرمنوتیک انتولوژیک: بازسازی مسئلۀ هرمنوتیک

مقدمه

فصل نهم: مبانی نظریۀ تجربۀ هرمنوتیک

فصل دهم: بازیابی مسئلۀ بنیادین هرمنوتیک

فصل یازدهم: تحلیل آگاهی متأثر از تاریخ

بخش چهارم: زبان و هرمنوتیک انتولوژیک

مقدمه

فصل دوازدهم: زبان به عنوان واسطۀ تجربۀ هرمنوتیک

فصل سیزدهم: توسعۀ مفهوم زبان در تاریخ اندیشۀ غربی

فصل چهاردهم: زبان به عنوان افق انتولوژی هرمنوتیک

فهرست منابع

فهرست اعلام

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیاه‌تر از شب: زمینه و زمانۀ فیلم نوآر

سیاه‌تر از شب: زمینه و زمانۀ فیلم نوآر

جیمز نرمور

این پرسش که «فیلم نوآر چیست؟» سبک است؟ ژانر است؟ دوره‌ای در تاریخ سینما و فیلم‌سازی است؟ ویژگی‌هایش

دیوان موالی تونی (شاعر شیعی سدۀ 9ـ10 ق)

دیوان موالی تونی (شاعر شیعی سدۀ 9ـ10 ق)

موالی تونی

مولانا موالی تونی از شعرای نامدار سدۀ نهم و دهم هجری است. اصلش از بلدۀ طیبۀ (تون) یا (فردوس) فعلی بو