۲۱۰
۳۷
مجموعه مقالات اولین همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری؛ یادمان دکتر محمدامین قانعی راد

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری؛ یادمان دکتر محمدامین قانعی راد

پدیدآور: جمعی از نویسندگان به کوشش حسین میرزایی ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 9ـ043ـ226ـ622ـ978 تعداد صفحات: ۸۳۲

خلاصه

در این کتاب 41 مطلب تخصصی گرد آمده و زوایای متعدد مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری به بحث گذارده شده است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​

 

در سده‌های اخیر آموزش و آموزش عالی عمدتاً حوزه و دانشی در اختیار علمای علوم تربیتی بود؛ دانشمندانی که تا حدی با الهام از تأملات فیلسوفان و به اقتضای سرشت انسان، نسخه‌هایی را برای تربیت انسان متناسب با اهداف و اغراضی مشخص اعم از دینی و فلسفی یا سیاسی و اقتصادی پیشنهاد می‌دادند. در این چارچوب پداگوژی دانشی است دربارۀ تربیت انسان بر اساس سرشت وی و راهی که باید طی کند و مقصدی که باید بدان نائل شود.

این تلقی از نیمۀ دوم قرن بیستم در نتیجۀ ضعف تدریجی فلسفۀ کلاسیک علم و تردید در سادگی نسخه دانشمندان مزبور، به تدریج فضا را برای تأملات جامعه‌شناختی علوم جدید و نهادهای متولی آن باز کرد؛ فضایی که در آن دانشمندان علوم اجتماعی و متعاقب آن متخصصان مطالعات فرهنگی می‌توانستند دربارۀ نهاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از ساحت‌های اجتماعی جامعۀ مدرن و اتفاقاتی که در آن می‌افتد سخن بگویند؛ سخن دربارۀ چگونگی فرایند تولید علم، چگونگی ایجاد هویت‌های دانشگاهی، آسیب‌ها و مشکلات زندگی دانشگاهی، تأثیرات متقابل دانشگاه و جامعه، انتظارات حاکمیت از دانشگاه و چگونگی تلاش آنها برای جهت‌دهی به فعالیت‌های دانشگاه، تولید و مصرف فرهنگی، اخلاق آکادمیک، عدالت آموزشی، مناسبات متقابل آموزش و پژوهش در راستای کارویژه‌های دانشگاه، آزادی آکادمیک، مسائل دانشگاه نخبه و دانشگاه توده، فعالیت‌های بین‌المللی و الزامات فرهنگی و اجتماعی و رفتاری آن، رقابت‌های آکادمیک و غیرآکادمیک در محیط دانشگاه و ده‌ها مسئلۀ دیگر.

فاهمۀ حاکم بر نظام دانشگاهی ایران نیز در دهه‌های اخیر بنا به ضرورتی گسترده و متعاقب توسعۀ تاریخی آموزش عالی، در کنار دانش قدرتمند و پرسابقۀ علوم تربیتی، زمینه‌ای را برای طرح ملاحظات کارشناسی متخصصان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی باز کرد تا این بار وجوه مغفول و حتی مستحدثه‌ای که دامن نظام آموزش عالی ایران را گرفته است، مطالعه کند و فهم اتفاقات جاری و پیش‌بینی وضعیت‌های آتی را برای تصمیم‌گیران و کنشگران دانشگاهی و محققان این حوزه هموار سازد.

همایش مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری با احترام به روان‌شاد استاد دکتر سید محمدامین قانعی‌راد و نام پرافتخار ایشان ـ که همواره در این حوزۀ مطالعاتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی را همراهی می‌کردند و نه اثر از آثار ارزشمند ایشان در طول حیات علمی‌شان توسط این پژوهشکده منتشر شد ـ تلاش دارد افکار عمومی و جامعۀ علمی را بار دیگر به ضرورت مطالعات فرهنگی و اجتماعی این حوزه آگاه و ترغیب نماید و به بهانۀ این گردهمایی تحقیقات پژوهشگران این عرصه را به گفتگو با یکدیگر درآورد؛ گفتگویی که ذات آکادمی را تشکیل می‌دهد و ما به عنوان کنشگران و پاسداران آزادی آکادمیک، باید خود را وقف آن کنیم.

مقالات ارسالی به دبیرخانۀ همایش و گفتگوهای ارائه‌شده در پنل‌های تخصصی عمدتاً حول یازده محور دسته‌بندی شده است. در این کتاب 41 مطلب تخصصی گرد آمده و زوایای متعدد مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری به بحث گذارده شده است.

فهرست مطالب کتاب:

* مقدمۀ دبیر علمی همایش

* به یاد قانعی راد

نگاهی به کنشگری انسان دانشگاهی در ایران: مطالعۀ موردی محمدامین قانعی راد/ جبار رحمانی

«کوررنگی نظری» و غفلت از واقعیت: بررسی و نقد «پروبلماتیک اجتماعی علمی» از نگاه قانعی راد/ پیام افشاردوست

هسته‌های پویای علمی به مثابۀ ذات اجتماعات علمی/ رضا ماحوزی

* فصل اول: مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی

چشم‌نداز فرهنگی برای مدیریت دانشگاه/ نعمت‌الله فاضلی

مناقشه بر سر آموزش عالی ایران؛ ایده‌هایی برای دفاع از دانشگاه/ حسیم ابراهیم‌آبادی

خصیصۀ ژانوسی دانشگاه و آموزش عالی در ایران/ مقصود فراستخواه

دانشگاه متعهد به جامعه و مسئلۀ آموزش و یادگیری/ غلامرضا ذاکرصالحی

پرولتاریای آکادمیک و طبقۀ پادرهوا در ایران (دهۀ 1400)/ عباس کاظمی

مقدمه‌ای بر پادرهوایی آکادمیک در ایران/ مهرداد عربستانی

نسبت میان انتظارات فرهنگی از دانشجویان و واقعیت‌های فرهنگی موجود/ فاطمه جواهری

سنجش آثار فعالیت‌های فرهنگی بر فرهنگ علمی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان/ مهدی مزینانی

سرمایۀ اجتماعی خانواده‌ها و خودپندارۀ علمی دانشجویان/ منصوره اعظم‌آزاده، افسانه کمالی، عفیفه سجادیان موسوی

مدل‌سازی سیاستی تحول فرهنگی در دانشگاه با رویکرد بومی (اسلامی ـ ایرانی)/ علی جوادی

تفسیری جامعه ـ پدیدارشناسانه از دانشگاه ایرانی به مثابه امکانی برای تجربۀ آزادی/ رضا صمیم

دگرگونی فرهنگی دانشگاه و شکل‌گیری بسترهای فلات‌زدگی بر اساس تئوری داده‌بنیاد/ مرضیه شهریاری، آرمان حیدری، عبدالرضا نواح

* فصل دوم: مسائل و موضوعات اجتماعی دانشجویان

زندگی دانشجویی و مسائل اجتماعی آن/ آمنه صدیقیان بیدگلی

بررسی سازوکارهای پیشگیری از مسائل اجتماعی دانشجویی در دانشگاه‌های جهان/ ارمغان مهمدی

بررسی مقایسه‌ای وضعیّت و تحوّلات سبک زندگی دانشجویان و جوانان کشور با الگوی اسلامی و ایرانی سبک زندگی/ مهدی حسین‌زاده فرمی

مقایسۀ تطبیقی رفتارهای پرخطر دانشجویان در مقایسه با دیگر گروه‌های جمعیت در ایران/ مجتبی لشگری

* فصل سوم: زنان در آموزش عالی

تجربۀ حرفه‌ای استاد ـ پژوهشگران زن در درون نهاد حریص دانشگاه/ خدیجه کشاورز

شکاف جنسیتی در موقعیت مدیریتی زنان در آموزش عالی ایران/ لیلا فلاحتی

تعیین‌کننده‌های فرهنگی ـ اجتماعی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان ایران: تحلیل جنسیتی/ سیده مریم حسینی لرگانی

بررسی جامعه‌شناختی وضعیت زنان دانشگاهی در علوم اجتماعی ایران/ سیمین کاظمی

* فصل چهارم: اخلاق آکادمیک

اخلاق آکادمیک: یک مرور مفهومی، تاریخی، تجربی/ سیدمحمود نجاتی حسینی

بررسی نقش مناسبات استاد‌‌ ـ دانشجو در میدان دانشگاهی ایران در اخلاق دانشگاهی/ منصوره مهدی‌زاده

بازاندیشی و ازخودبیگانگی در تحصیل دانشگاهی/ محمدرضا کلاهی

* فصل پنجم: دانشگاه و ایده‌های آن

درآمدی بر جنبش چپ، مدارس جدید و دانشگاه در ایران (دوره قاجار و پهلوی)/ علیرضا مرادی

ظرفیت هنجاری اندیشه سیاسی در رویکرد مبتنی بر توسعه انسان برای سامان‌بخشی مطلوب جامعۀ آموزش عالی/ الهام حبیبی

تحلیل مبانی سیاسی آموزش عالی/ احمد کیخا

* فصل ششم: آموزش عالی و محیط زیست

آموزش عالی و محیط زیست: بررسی جایگاه دانشگاه‌های کشور در منطقه و جهان/ مهتاب پورآتشی

چرا مسئولیت آموزش عالی در قبال عشق و احترام به محیط زیست و حفظ آن بسیار سنگین است/ محمدصادق ذاکری

* فصل هفتم: دانشگاه کارآفرین

فرهنگ کارآفرینی و سیاست‌گذاری آموزش عالی در ایران/ سید عطاءاله سینائی

تمایلات انتقادی و پرورش روحیۀ کارآفرینی در دانشجویان: مطالعۀ موردی دانشگاه کردستان/ نعمت‌الله عزیزی، جمال سلیمی، سلمان دارابی

تأملی انتقادی بر روی سیاست‌ها و سازوکارهای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آموزش عالی ایران (مطالعۀ موردی: دانشگاه فنی و حرفه‌ای)/ نعمت‌الله عزیزی، ابراهیم صالحی عمران، سمیه محمدی‌زا

* فصل هشتم :بین‌المللی شدن آموزش عالی

نگاهی بر روندهای بین‌المللی سازی آموزش عالی با تأکید بر جایگاه آموزش عالی ایران/ زهره نصیری، علی کشاورززاده

تحرک آکادمیک؛ با تأکید بر جذب و نگهداشت دانشجویان بین‌المللی/ فیروزه اصغری

* فصل نهم: دانشگاه‌ها در بستر تحولات سازمانی

چالش‌های توسعه مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی در بازه زمانی 1390 ـ 1396/ مریم شهسواری

بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه کردستان دربارۀ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور/ مصطفی قادری، کیوان بلندهمتان، شیدا قیطاسی

تحلیل انتقادی عوامل برون‌دانشگاهی مؤثر بر رتبه جهانی دانشگاه‌های ایران/ عاطفه ریگی، نعمت‌الله عزیزی، عبدالوهاب پورقاز

* فصل دهم: تحولات علم و فناوری

سیر تاریخی دیپلماسی علم و فناوری در عرصۀ آموزش عالی ایران/ زهره نصیری، علی کشاورززاده

هوش مصنوعی و مروری بر تحول در نظام آموزش در دانشگاه/ محمد حسینی مقدم

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

شادی گوهر شاهوار شاهنامه: بررسی روان‌شناسانۀ غم و شادی در شاهنامه فردوسی

شادی گوهر شاهوار شاهنامه: بررسی روان‌شناسانۀ غم و شادی در شاهنامه فردوسی

کامبیز فتحی لوشانی

نویسنده در این کتاب به بررسی غم و شادی در شاهنامه پرداخته و عوامل ایجاد و انعکاس آنها را در شاهنامه

ضد حالات (مجموعه طنز)

ضد حالات (مجموعه طنز)

سعید بیابانکی

این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از قطعات نثر نویسنده است كه در ژانر طنز نوشته شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

بانگ خاموش؛ نوشته‌هایی دربارۀ شاهنامه و فردوسی، مولانا و آثارش

بانگ خاموش؛ نوشته‌هایی دربارۀ شاهنامه و فردوسی، مولانا و آثارش

توفیق هـ. سبحانی

این کتاب در سه بخش دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از نوشتارها و مقالات دربارۀ شاهنامه و فردوسی و همچنین مولانا

مهدی اخوان ثالث: نقد و بررسی شعر معاصر؛ تقریرات درس اخوان ثالث در دانشگاه تهران به همراه چند مقالۀ انتقادی

مهدی اخوان ثالث: نقد و بررسی شعر معاصر؛ تقریرات درس اخوان ثالث در دانشگاه تهران به همراه چند مقالۀ انتقادی

به کوشش یدالله جلالی پندری

اخوان ثالث شاعر برجستۀ معاصر در پاییز ۱۳۵۸، برای اولین و آخرین‌بار در جایگاه تدریس در دانشکده‌ ادبیا