۳۱
۲۱
کلید شناخت زبان پارسی (پارسی‌نگاری)

کلید شناخت زبان پارسی (پارسی‌نگاری)

پدیدآور: مصطفی پاشنگ ناشر: آرونتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰شابک: 7ـ671ـ231ـ964ـ978 تعداد صفحات: ۴۳۴

خلاصه

زمینۀ سخن در این کتاب زبان پارسی است و ژرف‌ساخت این زبان که گویشوران پارسی‌زبان با آن سخن می‌گویند.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​

 

هر ایرانی پارسی‌زبانی خواهان آن است که بداند ایرانیان که نیاکان مردم امروز ایران‌زمین نامیده می‌شوند، در چه روزگارانی از دیدگاه مردم جهان شناخته شدند و زبان آنان دارای چه ویژگی‌هایی بوده است که توانسته در بخش بزرگی از جهان فراگیر شود و آن مردمان یا نیاکان بالنده چند تیره‌ بوده‌اند و چه نام‌هایی داشته‌اند و از زبان آنان یا زبان آریایی یا پارسی باستان چه واژگانی در زبان امروز یا پارسی امروز به جا مانده است و آنان در کدام یک از سرزمین‌های ایران بزرگ زندگی می‌کرده‌اند؟ و ده‌ها پرسش دیگر که چون راز در پشت گرد زمان پنهان مانده است.

زبان گفتاری گویشوران پارسی‌زبان، روساخت زبان پارسی نامیده می‌شود؛ زیرا یک گویشور زبان پارسی کاری ندارد که واژگان راه‌یافته به زبان او از کدام زبان گرفته شده است. او به دنبال برآورده کردن نیاز گویشی خودش است و نوشته‌های آن گویشور هم گزارشی است از خواسته‌های درونی و بیرونی آن گویشور و واژگان به‌کار گرفته‌شده در نوشتارش گونه‌ای دست ابزار نامیده می‌شوند.

زمینۀ سخن در این کتاب زبان پارسی است و ژرف‌ساخت این زبان که گویشوران پارسی‌زبان با آن سخن می‌گویند. زبان پارسی که گزارش‌کنندۀ فرهنگ مردم ایران‌زمین است، دیرینگی چندهزار ساله دارد و ما مردم امروز دوره‌ای کوتاه را از این چند هزار سال دیرینگی از آن خود می‌دانیم. در این کتاب کوشش بر آن است که گرد زمانه از چهرۀ این زبان کهنسان که گزارش‌کنندۀ فرهنگ چندهزار سالۀ مردم ایران‌زمین است، نمایان شود؛ اینکه زبان پارسی چگونه زبانی بوده است و ساختمان بنیادین یا شناسه‌های زبانی این زبان کهنسال دارای چه ویژگی‌هایی بوده و هست که توانسته در برابر این همه تازش‌ها و گرد زمان و زمانسوز شدن و بی‌مهری‌ها و یک‌سوگرایی‌ها، به‌ویژه بی‌‌مهری‌های درونی تاکنون بیدار بماند و اکنون یا در این روزگاری که ما در آن زندگی می‌کنیم، از این زبان و فرهنگ چه داریم و اکنون کِه هستیم.

ژرف ساخت زبان پارسی دارای پنج گروه اندام‌های زبانی است؛ اما چون زبانی پارسی با این اندام‌های زبانی شناخته می‌شود، به این پنج گروه اندام زبانی شناسه‌های زبانی زبان پارسی گفته‌می‌شود. شناسه‌های زبانی زبان پارسی بدین ترتیب است: تکواژ‌های هسته‌ای زبان پارسی، تکواژهای ریشه‌ای زبان پارسی، واژگان زبان پارسی، استاک‌های زبان پارسی و رستاک‌های زبان پارسی که به هر کدام از این موارد در بخش‌های مختلف این کتاب اشاره شده است.

در پایان کتاب نیز واژه‌نامه‌ای گردآوری شده که واژگان پارسی باستان با ترجمۀ امروزین و شیوۀ نگارش آن آورده شده است.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار

بخش یکم: زبان پارسی

بخش دوم: ساختمان زبان پارسی

بخش سوم: شناسایی تکواژهای هسته‌ای زبان پارسی

بخش چهارم: زبان پارسی از دو دیدگاه

بخش پنجم: بازنگری و روش شناسایی اندام‌های بنیادین

بخش ششم: آیین مهر و زبان پارسی

بخش هفتم: آیا گویشوران امروز ایران پارسی سخن می‌گویند؟

بخش هشتم: چگونه می‌توان پارسی سخن گفت و پارسی نوشت

بخش نهم: زمان و زبان

بخش دهم: زبان هسته

بخش یازدهم: زبان امروز ما

بخش دوازدهم: آموزش زبان پارسی در دوران باستان

بخش سیزدهم: در آغاز پارسیان چه کسانی بوده‌اند؟

بخش چهاردهم: آیا زبان دگرگون می‌شود؟

بخش پانزدهم: باز هم دگرگونی در زبان پارسی

بخش شانزدهم: سانسکریت

بخش هفدهم: آیا نام‌ها واژه هستند؟

بخش هجدهم: زبان یا گویشور زبان

بخش نوزدهم: گروهی از تکواژهای هسته‌ای زبان پارسی

بخش بیستم: گروهی از تکواژهای ریشه‌ای زبان پارسی

بخش بیست‌ویکم: خرد و زبان: گوهر هستۀ زبان پارسی

بخش بیست‌ودوم: زبان پارسی در سه دورۀ زبانی

بخش بیست‌وسوم: سامانۀ زبان پارسی در دارازی زمان

بخش بیست‌و‌چهارم: خرد گویشور

بخش بیست‌وپنجم: چند تکواژ هسته‌ای دیرینه

بخش بیست‌وششم: زبان مادری

بخش بیست‌و‌هفتم: واژه‌نامه

کتابنامه‌ها

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

آیین گوگری: مجموعه مقالات آیین گوگری (برادری) در جامعۀ بختیاری

آیین گوگری: مجموعه مقالات آیین گوگری (برادری) در جامعۀ بختیاری

جمعی از نویسندگان به کوشش یحیی حسن‌پور بختیاری و مقدمه غفار پوربختیار

آئین برادری (گوگری) در بختیاری، رسمی جاودانه است که تا به امروز به حیات خود ادامه داده است.

دیوان رضی‌الدین آرتیمانی

دیوان رضی‌الدین آرتیمانی

رضی‌الدین آرتیمانی

میرزا محمدرضی معروف به میررضی آرتیمانی از شاعران و عارفان مشهور زمان صفویه است.

منابع مشابه بیشتر ...

سیری در مروج الذهب

سیری در مروج الذهب

مسعود شادمان

تلاش مؤلف در این کتاب بر آن بوده تا برداشتی به معنای واقعی مروج الذهب را با بهره‌گیری از دیگر منابع

سنجشی دیگر؛ بررسی آثاری از نویسندگان ایران و تاجیکستان

سنجشی دیگر؛ بررسی آثاری از نویسندگان ایران و تاجیکستان

نادره بدیعی

آنچه در این کتاب آمده، گردآورده‌ای از یازده نقد تحلیلی و واکاوانه‌ای است که بر یازده دفتر از شاعران،

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

نام‌های کهن و باستانی استان خوزستان

نام‌های کهن و باستانی استان خوزستان

مصطفی پاشنگ

خوزستان نامی است که پس از چند هزار سال شهرسانی (تمدن) مردم آن سرزمین، بر آن استان گذاشته شده است. نا

نام‌های باستانی استان تهران

نام‌های باستانی استان تهران

مصطفی پاشنگ

هرچند زمینۀ سخن در این کتاب نام‌های باستانی استان تهران است؛ اما گوهر سخن ژرف‌ساخت زبان پارسی است؛ ز