۱۵۰۴
۳۷۹
آشنایی با پدیدارشناسی

آشنایی با پدیدارشناسی

پدیدآور: کلاوس هلد، ژاک تامینو، ریچارد کاب‌استیونس، ژوئل اسمیت، سین کلی ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نوتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مترجم: علی‌نجات غلامی مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰شابک: 5ـ4ـ95166ـ622ـ978 تعداد صفحات: ۴۲۷

خلاصه

هدف از این کتاب، آشنایی با پدیدارشناسی به گونه‌ای نظام‌مند، ضمن فراهم آوردن گونه‌ای نقشۀ فکری از سیمای تاریخی ـ مفهومی این جنبش فلسفی معاصر است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​

 

اصطلاح «پدیدارشناسی» در کاربرد محوری‌اش، نام جنبشی در فلسفۀ قرن بیستم است. کاربردی ثانویه نیز از این اصطلاح در فلسفۀ معاصر متداول است که نام خصیصۀ برخی از حالات روانی است؛ یعنی خصیصه‌ای که این حالات روانی واجد آن‌اند اگر و فقط اگر چیزی وجود داشته باشد که بخواهد در آن حالات باشد. از این‌رو گاهی گفته می‌شود که حالات عاطفی حائز پدیدارشناسی‌‌‌اند، در حالی که حالات باور فاقد ‌آن‌اند.

هدف از این کتاب، آشنایی با پدیدارشناسی به گونه‌ای نظام‌مند، ضمن فراهم آوردن گونه‌ای نقشۀ فکری از سیمای تاریخی ـ مفهومی این جنبش فلسفی معاصر است. حصول این هدف بنا به ماهیت خود پدیدارشناسی بسیار دشوار است؛ چراکه جنبش پدیدارشناسی مسیر یکدستی را دنبال نکرده است که بتوان با استخراج رئوس اصلی آن، مقدمه با مدخلی درس‌نامه‌ای فراهم آورد. با این حال اتکای تمهیداتی بر اندیشه‌های خود هوسرل و شیوه‌هایی که دیگران با اندیشه‌های وی نسبت برقرار می‌سازند، راه مطمئن‌تری برای حصول این هدف است؛ بنابراین این مقالات کمک شایانی می‌کنند تا این به انجام برسد.

مقالۀ اول، نوشتاری بسیار خوش‌خوان و موجز بر کلیت پدیدارشناسی. این مقاله از دایرةالمعارف اینترنتی انتخاب شده که مؤلف تلاش کرده سیمایی کلی از مسائل اساسی جریان پدیدارشناسی و موقف چهره‌هایی در خصوص این مسائل ارائه دهد. نقشه‌ای که این مقاله ارائه می‌دهد، یک نقشۀ استاندارد از جریان پدیدارشناسی است که در مطالعات بعدی فرد بسیار کمک‌کننده است.

مقالۀ دوم نوشته‌ای بسیار ارزشمند و عمیق از کلاوس هلد از اساتید بزرگ پدیدارشناسی که تلاش کرده به‌گونه‌ای عمقی، سرخط آن نزاع کلیدی را که پدیدارشناسی از دل آن ظهور می‌کند، از عهد باستان دنبال کند. این نوشتار برای فهم معنا و موقعیت پدیدارشناسی حائز اهمیت است و به معنای دقیق کلمه مقدمه‌ای راستین برای ورود به دل پدیدارشناسی است.

نوشتارهای سوم و چهارم دو مدخل هوسرل و هایدگر از جلد هشتم «تاریخ فلسفۀ راتلج» هستند که هر دو مقاله با هدفی آموزشی نوشته شده‌اند و کلیتی روشن از تفکر دو فیلسوف ارائه می‌دهند.

مقاۀ پنجم مدخل هوسرل از کتاب «فلسفۀ قاره‌ای معاصر» است که نویسنده در این نوشتار با دنبال کردن سرخط‌هایی اساسی به پدیدارشناسی هوسرل و مرلوپونتی پرداخته است. این مقاله شرح بسیار گیرایی از پدیدارشناسی ادارک، به مثابۀ پایه‌ای‌ترین مسئلۀ پدیدارشناسی را عرضه می‌کند و به‌ویژه موقف مرلوپونتی را به‌خوبی نشان می‌دهد.

در دو نوشتار پایانی کتاب ابتدا به روش پدیدارشناسی هوسرلی و سپس به پدیدارشناسی زیست‌جهان او پرداخته شده است. این مقالات در کنار یکدیگر به‌خوبی نشان می‌دهند که چرا باید پدیدارشناسی را با هوسرل آغاز کرد و آنگاه چگونه باید نسبت‌ها را با وی در افکار دیگر پدیدارشناسان رصد کرد تا به درک صحیح‌تری از معنای اندیشه‌های آنان دست یافت.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار/ علی‌نجات غلامی

مقدمه‌ای بر پدیدارشناسی/ ژوئل اسمیت

مناقشه بر سر حقیقت: به سمت پیشاتاریخ پدیدارشناسی/ کلاوس هلد

آغاز پدیدارشناسی: هوسرل و اسلاف او/ ریچارد کاب‌استیونس

فلسفۀ وجودی مارتین هایدگر/ ژاک تامینو

پدیدارشناسی هوسرل و مرلوپونتی/ سین. دی‌کلی

روش پدیدارشناختی هوسرل/ کلاوس هلد

پدیدارشناسی زیست‌جهان هوسرل/ کلاوس هلد

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

بیگانه به روایت آندره آبو

بیگانه به روایت آندره آبو

آلبر کامو

در این کتاب بعد از آوردن داستان بیگانۀ آلبر کامو، شرح آن از آندره آبو و در پایان فرهنگ نام‌ها و اصطل

دیوان سلطانیه

دیوان سلطانیه

عبدالله سلطانیه

در این کتاب تقریباً همۀ دو بخش انتشاریافته و دستنویس محمدعلی به همراه بیست غزل ناب که از دل دیوان قد

منابع مشابه

اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران

اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران

عیسی امن‌خانی

این کتاب با هدف بررسی نحوه‌های گوناگون تأثیرگذاری مکتب فلسفۀ وجودی (اگزیستانسیالیسم) بر ادبیات معاصر