۱۵۹
۷۲
آشنایی با گادامر در سه جستار

آشنایی با گادامر در سه جستار

پدیدآور: درموت موران ناشر: نگاه معاصرتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مترجم: حسین حسینی مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰شابک: 4ـ64ـ6189ـ622ـ978 تعداد صفحات: ۱۴۲

خلاصه

در مقدمۀ این کتاب و ترجمه‌هایی که پس از آن آمده، سعی شده تا هرمنوتیک در حد امکان به زبانی ساده و بدون استفاده از واژه‌های ناآشنا مطرح شود. این کتاب شامل یک مقدمه و ترجمۀ دو مقاله برای آشنایی با هرمنوتیک گادامر است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​

 

یکی از واژه‌هایی که امروزه بسیار شنیده می‌شود، واژۀ «هرمنوتیک» است که معمولاً با ابهامات زیادی آمیخته است. هرمنوتیک یا هنر تفسیر به طور خلاصه یعنی ما در مواجهه با یک اثر و فهم و تفسیر آن، با گفتگو میان انسان‌ها روبروییم که هر یک افق فهم خود را دارد و در آمیزش این افق‌هاست که فهم‌مان گسترش می‌یابد. در تفسیر هرمنوتیک، نه من بر متن تسلط دارم و نه متن بر من؛ نه من در تفسیر متن منفعلم، نه متن در ارتباط با من منفعل است. در واقع من با متن مورد تفسیر، دیالوگ و گفتگو دارم؛ سخن او را می‌شنوم و سخن خود را هم می‌گویم. من افق فهم خود را دارم، او هم افق فهم خودش را دارد. اما رویکرد علمی (در قرن نوزدهم) یا روان‌شناختی (نزد شلایر ماخر) به اثر مورد نظر، راه را بر دیالوگ و فهم واقعی آن می‌بندد.

هنس ـ گئورگ گادامر یک فیلسوف قاره‌ای پیشرو در قرن بیستم بود. اهمیت کار او در بسط نظریۀ هرمنوتیکی فلسفی است. هرمنوتیک به عنوان هنر تفسیر ابتدا در زمینۀ کتاب مقدس و متون حقوقی آغاز شد و سپس به سایر متن‌ها هم گسترش یافت. مارتین هایدگر استاد گادامر، این گسترش قلمرو هرمنوتیک را با فراتر رفتن از متن‌ها و تسری آن به همۀ انواع گوناگون فهم انسانی کامل کرد. از این‌رو هرمنوتیک فلسفی جستاری است در باب معنا و اهمیت فهم در هستی انسان به طور کلی.

در مقدمۀ این کتاب و ترجمه‌هایی که پس از آن آمده، سعی شده تا هرمنوتیک در حد امکان به زبانی ساده و بدون استفاده از واژه‌های ناآشنا مطرح شود. این کتاب شامل یک مقدمه و ترجمۀ دو مقاله برای آشنایی با هرمنوتیک گادامر است. در مقدمۀ مترجم که بیشتر حالت ترجمه ـ تألیف دارد، رابطۀ هرمنوتیک با گفتگو مطرح شده و برخی موانع شکل‌گیری گفتگو که شامل مانع علمی، روان‌شناختی و سوفسطایی است، مورد بررسی قرار گرفته است. تأکید اصلی هم بر مانع علمی در راه گفتگو و فهم است.

پس از مقدمه، ترجمۀ مقاله‌ای از بارتولد است که در «فرهنگ‌نامۀ اینترنتی فلسفه» منتشر شده است. بارتولد در سال 2010 کتاب مهمی دربارۀ گادامر نوشته است به نام «هرمنوتیک دیالکتیکی گادامر». این مقاله هم پس از آن در سال 2012 منتشر شده است. مقالۀ وی جستاری مقدماتی برای آشنایی اجمالی با اندیشۀ گادامر است. مفاهیمی مانند بازی و گفتگو که در فلسفۀ گادامر نقش محوری دارند، در این مقاله به سادگی و روشنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقالۀ بعدی از فیلسوف ایرلندی به نام موران است که تخصص و تألیفات او بیشتر در زمینۀ پدیدارشناسی است و سهم مهمی در گفتگو میان فلسفۀ تحلیلی و قاره‌ای داشته است. مقاله‌ای که در اینجا ترجمه شده، برگرفته از کتاب او به نام «درآمدی به پدیدارشناسی» است که فصلی از آن ویژۀ گادامر است. مقالۀ موران مبسوط‌تر است و ریشه‌های هرمنوتیک و حتی خاطرات تاریخی گادامر به‌خوبی در آن بازگو شده است.

فهرست مطالب کتاب:

مقدمۀ مترجم

هنس ـ گئورگ گادامر (بارتولد)

هنس ـ گئورگ گادامر، هرمنوتیک فلسفی (موران)

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

واژه‌نامه لری: [گویش واژگان] اشترینان بخش‌های نخست و دوم و پایانی

واژه‌نامه لری: [گویش واژگان] اشترینان بخش‌های نخست و دوم و پایانی

بهروز ذوالفقاری

این کتاب دربردارندۀ بیشترین بخش از گویش واژگان لری اشترینان است.

تحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)

تحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)

فضل بن محب نیشابوری

یکی از گونه‌های نثر کهن فارسی از ادوار نخستین آن، مجالس عالمانی از خراسان و ماوراء النهر قدیم است که

منابع مشابه

مرلوپونتی و بنیادهای اندیشه او

مرلوپونتی و بنیادهای اندیشه او

جمعی از نویسندگان با تدوین و ویرایش محمد اکوان

پرداختن به مبانی فکری فیلسوفان و تحقیق در خصوص محورهای اصلی اندیشۀ آنان می‌تواند برای محققان، به‌ویژ