۱۱۵
۴
پُرسمان یاد؛ گفتارهایی در باب خاطره‌نگاری و خاطره‌نویسی جنگ و جبهه/ دفاع مقدس

پُرسمان یاد؛ گفتارهایی در باب خاطره‌نگاری و خاطره‌نویسی جنگ و جبهه/ دفاع مقدس

پدیدآور: به کوشش علیرضا کمری ناشر: صریرتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 8ـ030ـ331ـ600ـ978 تعداد صفحات: ۴۵۴

خلاصه

این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه مباحثی است که به شیوۀ پرسش و پاسخ حضوری راجع به پاره‌ای از مسائل موضوعۀ خاطره‌پژوهی، خاصه خاطره‌نگاری و خاطره‌نویسی جنگ/ دفاع مقدس فراهم آمده است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه مباحثی است که به شیوۀ پرسش و پاسخ حضوری راجع به پاره‌ای از مسائل موضوعۀ خاطره‌پژوهی، خاصه خاطره‌نگاری و خاطره‌نویسی جنگ/ دفاع مقدس فراهم آمده است. خواهندگان و پی‌جویان این گفت و شنید و پرسندگان پرسش‌ها، اعضای «شورای خاطره‌ سازمان ادبی و هنری ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس» بوده‌اند. این گفت‌وگوها از 8 خرداد تا 1 بهمن 1393، طی پانزده جلسه در اتاق 331 حوزه هنری (مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری ـ دفتر ادبیات و هنر مقاومت) آغاز و انجام یافته است. در طول برگزاری این جلسات، تدریجاً متن صوتی هر جلسه از روی نوار پیاده می‌شد و به صورت مکتوب در اختیار پاسخ‌دهندۀ سؤالات قرار می‌گرفت. اوایل سال 1394 مجموع مکتوب این سلسله گفتارها با رعایت ملاحضات بایستۀ گفتارنویسی بازنگری گردید و متن کامل به‌منظور اظهار نظر نهایی، رفع نواقص و پاسخ‌دهی به پرسش‌های جدید و جامانده به دست یکایک اعضای گروه مذکور سپرده شد. در این کتاب الزام به حفظ اسلوب پرسش و پاسخ و رعایت این‌همانی متن مکتوب با مباحث ارتجالی و شفاهی، موجب تکرار و تشابه در شماری از اظهارات شده است.

در حوزۀ خاطره‌پژوهی جنگ/ دفاع مقدس، به‌رغم مطالعات انجام شده تاکنون، مسئله‌ها و موضوعات متنوع و متعددی وود دارد که کم‌تر معرض بحث و بررسی قرار گرفته، بلکه بعضاً حتی به اجمال و اشاره درباب آنها تأمل و مداقّۀ مقدماتی هم به ظهور نرسیده است. من‌باب مثال تا به حال دربارۀ پیکره/ سازه و ریخت‌شناسی، مبادی و مبانی بازشناسی و نقد، دلالت متن و معناشناسی، سیر تطور و پیدایی، طرزها و شیوه‌های بیان بازنمود، جای‌داشتگی در نظام معرفت/ شناخت‌شناسی، کارکردهای گفتمانی و گفتمان‌ساز، آینده‌پژوهی یافته‌ها و داده‌های انسان‌شناختی، آسیب‌شناسی خاطرات جنگ/ دفاع مقدس، سخنی به میان نیامده است. شاید بتوان گفت در قیاس با اقبال فراگیر از خاطره‌گرایی و خاطره‌نگری، خاطره‌شنوی، خاطره‌گویی و خاطره‌نگاری و خاطره‌نویسی جنگ/ دفاع مقدس، مطالعات و پژوهش‌های انجام شده و اظهارات اهل ذوق، در قلمرو خاطره‌شناسی جنگ و دفاع مقدس، به‌مثابه مقدمات طرح موضوع، طلیعۀ تحقیقات و تأملات آتی محسوب می‌شوند و چشم‌اندازهای نوین این عرصه را نوید می‌دهند. بی‌گمان، پیدایی چنین چشم‌اندازی فراروی خاطرات جنگ/ دفاع مقدس از آن حیث که این پدیده، به‌سان رویدادی اندیشگانی ـ فرهنگی ـ هویتی، در هیأت و هستی خاطره نقش و نشان یافته و تمامت وجود این واقه در سلول‌های زندۀ خاطرات به حیات خود ادامه می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است، چندان که می‌توان دوران انقلاب و جنگ/ دفاع مقدس را «عصریدایی و ظهور خاطره در تاریخ فرهنگی معاصر ایران» تلقی کرد و نام نهاد.

اما ضروری است این کتاب از این جنبه به دید آید و مطالعه شود که جملگی مطالب، به حکم حال و مشاهده و به اقتضای نوع پرسش‌های خاطره‌نویسی و خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاری جنگ/ دفاع مقدس پرداخته است؛ از این رو، نمی‌توان از محتوای مباحث مطروحه و جستارگشایی‌های بعضاً اشاره‌وار و کلی در اینجا، توقع کفایت و کمال و جامعیت داشت، بلکه بایسته و متوقع است خوانندگان و مخاطبان کار آشنا، موجبات بازاندیشی و بازگفت گفته‌ها و ناگفته‌های این اثر را در ویراست دیگر و بازنشر آن ممکن سازند. دور از انتظار نیست که پس از مرور و مطالعۀ محتوای این کتاب و سوابق مربوط، زمینۀ تکملۀ محتوای مندرجات متن، به ویژه دستیابی به «شیوه‌نامه خاطره‌نگاری و خاطره‌نویسی، نقد و شناخت خاطرات جنگ/دفاع مقدس»، که اکنون ضرورت تهیه و تدارک آن بیش از پیش به نظر می‌رسد فراهم شود.

فهرست مطالب کتاب:

فهرست نفصیلی

آغاز سخن: درانداختن طرحی نو

پیشگفتار

جلسل اول: الگوی بنیادین سنت و نقل و حدیث فراروی خاطره‌گویی/ نویسی در ایران

جلسۀ دوم: دین‌گرایی در خاطرات جنگ؛ رد و نشان الکوی بنیادین سنت و نقل و حدیث

جلسۀ سوم: خاطرات جنگ در خدمت صورت‌بندی مفهوم «دفاع مقدس»

جلسۀ چهارم: خاطرات جنگ، مقوم بنیان‌های گفتمان غالب

جلسۀ پنجم: استناد‌پژوهی در خاطره گفته‌ها، خاطره پرسیده‌ها (خاطره‌های دگرنوشت)، خاطره‌نگاشته‌ها (خاطره‌های خودنوشت)ی جنگ

جلسه ششم: خاطره داستان‌های جنگ؛ ظهور یک رخداد گفتمانی در ایران پس از جنگ

جلسۀ هفتم: مدیریت فرهنگی خاطرات جنگ در ایران (اعم از خاطره‌گویی/ نویسی/ شنوی/ خوانی/ پسندی/ ستایی، گرایی، نگری نگاری)

جلسۀ هشتم: بایسته‌ها و ضرورت‌های فراروی خاطرات جنگ؛ از پیدایی تا رسش

جلسۀ نهم: نفت خام خاطرات جنگ؛ از استخراج تا استحصال

جلسۀ دهم: ظهور و بروز ملاحظات علمی، شرعی، اخلاقی در فرآیند خاطره‌گیری از خاطره‌مندان و تولید و نشر خاطرات شفاهی جنگ

جلسۀ یازدهم: پی‌گیری سیاست‌های فرهنگی دفاع مقدس در خاطرات شفاهی جنگ

جلسۀ دوازدهم: سیلوی گندم خاطرات جنگ؛ آیندگان و ضرورت‌ ذخیره‌سازی مستندات خاطرات شفاهی جنگ برای کاشت و برداشت‌های محتمل

جلسۀ سیزدهم: صنعت خاطرات جنگ؛ ضرورت در راه، دانش مغفول

جلسۀ چهاردهم: مسائل حادث در خاطرات شفاهی جنگ؛ ضرورت وضع قوانین جدید، تدوین شیوه‌نامه‌های روزآمد

جلسۀ پانزدهم: الگوی آرمانی (نمونۀ برین یا بهین) خاطرات شفاهی جنگ

مؤخره

کتابنامه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

سید‌علی‌محمد سجادی

نویسنده در این کتاب کوشیده تا گسستگی‌های ظاهری در این اثر کبیر را باز نماید و فهمی استوارتر از آن ار

سفرنامه تبریز

سفرنامه تبریز

میرزا سلیمان خان مهندس

نویسنده این رساله «سلیمان خان مهندس» فرزند «حکیم داود» است.