۲۱۷۲
۱۴۴۲
روایت‌پژوهی (راهنمای عمل، ویژۀ استادان، معلمان و دانشجومعلمان در پژوهش روایی)

روایت‌پژوهی (راهنمای عمل، ویژۀ استادان، معلمان و دانشجومعلمان در پژوهش روایی)

پدیدآور: پوران خروشی ناشر: نوشتهتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: اصفهانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 4ـ124ـ386ـ600ـ978 تعداد صفحات: ۱۲۸

خلاصه

روایت اصطلاحی است که از 1969 به معنای شاخه‌ای از پژوهش ادبی ناظر بر تحلیل روایت و خصوصاً اشکال روایت و انواع راوی باب شده است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

روایت اصطلاحی است که از 1969 به معنای شاخه‌ای از پژوهش ادبی ناظر بر تحلیل روایت و خصوصاً اشکال روایت و انواع راوی باب شده است. علم روایت به عنوان نظریه‌ای مدرن عمدتاً با ساختارگرایی اروپایی مرتبط است؛ هرچند بررسی‌های قدیمی اشکال و صنایع روایی از دوران بوطیقای ارسطو را نیز آثار مربوط به علم روایت و روایت‌پژوهی می‌توان دانست. روایت‌پژوهی مدرن با ریخت‌شناسی قصه‌های عامیانه اثر ولادیمیر پراپ و با تئوری نقش‌های روایت‌اش باب شد.

روایت ابزاری مناسب برای سهیم‌کردن تجربه‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که فهم مشترکی از آن پدید می‌آید. روایت مهم‌ترین وسیلۀ ارتباط ما با دیگران است. ما با روایت‌های خود، جهان را در ذهن می‌سازیم و واقعیت را در چارچوب روایت می‌فهمیم. در عین حال روایت، فهم ما از جهان واقعیت است و ما از خلال روایت، جهان را درک می‌کنیم. ما از طریق روایت به تجربه‌های خود معنا می‌بخشیم. وقایعی که در زندگی برایمان رخ می‌دهد، تکه‌های جداافتاده‌ای به نظر می‌آیند؛ ولی هنگامی که می‌خواهیم آنها را روایت کنیم، نوعی پیوند میان این اجزای به ظاهر جدا، ایجاد می‌کنیم تا معنادار شوند. در فصل اول کتاب با عنوان کلیات، به مباحثی همچون اهداف و انواع پژوهش روایی، روایت‌نویسی مسئله‌ای برای پژوهش در عمل، پیشینۀ کارورزی و .... پرداخته شده است.

روش گردآوری و ثبت داده‌ها، انتخاب نمونه از جامعۀ آماری، انتخاب ابزار و متغیرهای کیفی و کمی نیز گام بعدی انجام مشاهده است که با توجه به رویکرد و هدف تحقیق انتخاب می‌شود. دربارۀ ابزارهای گردآوری اطلاعات در فصل دوم بحث و بررسی شده است.

در یک پژوهش کیفی، کد یک کلمه یا عبارت است که به طور نمادین مشخصه یا صفتی را به بخشی از داده‌های زبانی یا دیداری اختصاص می‌دهد. این صفت می‌تواند خلاصه‌ای از آن، وجه برجستۀ آن یا معنا و جوهرۀ آن باشد. کدها در داده‌های کیفی عناصر اصلی تحقیق هستند که وقتی بر اساس شباهت‌ها و نظام‌ها با هم دسته‌بندی می‌شوند، پدیدآمدن طبقه‌بندی‌ها و در نتیجه تحلیل ارتباطات بین آنها را تسهیل می‌کنند. کدگذاری و مراحل انجام آن موضوعی است که فصل سوم را به خود اختصاص داده است.

بعد از کدگذاری، نوبت به تحلیل داده‌ها می‌رسد که به این مبحث در فصل چهارم پرداخته شده است.

پس از انجام تحقیق روایی و انتشار گزارش آن، نخستین پرسشی که محقق در برابر آن قرار می‌گیرد، اعتبار پژوهش اوست. به طور کلی تحقیق کیفی که پژوهش روایی در قلمرو آن قرار دارد، در سنجش اعتبار خود استراتژی‌های خاصی دارد. استراتژی‌هایی که بر جهان‌نگری‌ها و پرسش‌های گوناگون متجانس با مفروضات فلسفی این دیدگاه استوار است. فصل پایانی این کتاب به اعتباربخشی پژوهش روایی اختصاص یافته است.

در این کتاب سعی شده علاوه بر ارائۀ مفاهیمی همچون روایت، راویت‌نگاری، روایت‌پژوهی، به آموزش پژوهش راویی نیز پرداخته شود.

فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: ابزارهای گردآوری اطلاعات

فصل سوم: کدگذاری

فصل چهارم: تحلیل ساختاری

فصل پنجم: اعتباربخشی

پیوست‌ها: نمونه روایت‌نگاری یک کاورز از مشاهده‌اش در کلاس درس و مدرسه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سفرنامۀ فیروزمیرزا فرمانفرما (روزنامۀ سفر جیرفت)

سفرنامۀ فیروزمیرزا فرمانفرما (روزنامۀ سفر جیرفت)

فیروزمیرزا فرمانفرما

سفرنامه فیروزمیرزا فرمانفرما دربردارنده گزارشی از اوضاع اجتماعی، فرهنگی و نظام سیاسی دوران فرمانفرما