۱۱۶۶
۴۳
نشریۀ فرهنگی، هنری، اجتماعی سیاه مشق، خرداد/ تیر 1397، شماره 12

نشریۀ فرهنگی، هنری، اجتماعی سیاه مشق، خرداد/ تیر 1397، شماره 12

پدیدآور: جمعی از نویسندگان به سردبیری سیروس ممبینی ناشر: -تاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: اهوازتیراژ: -شابک: -تعداد صفحات: ۱۶۰

خلاصه

شمارۀ دوازدهم از نشریۀ فرهنگی، هنری، اجتماعی «سیاه مشق» در هشت بخش و پروندۀ ویژه‌ای برای سیروس رادمنش منتشر شده است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

شمارۀ دوازدهم از نشریۀ فرهنگی، هنری، اجتماعی «سیاه مشق» در هشت بخش و پروندۀ ویژه‌ای برای سیروس رادمنش منتشر شده است. بخش آغازین این شماره اختصاص دارد به ادبیات معاصر ایران که در آن سه داستان کوتاه و اشعاری از علی باباچاهی، شمس لنگرودی، فرزاد آبای، فرزانه قوامی و .... آورده شده است.

در بخش ادبیات جهان ابتدا داستان کوتاهی از آمی تَن نویسندۀ چینی‌تبار آمریکایی با عنوان «دو نوع» آورده شده است. موضوع این داستان تجربۀ زندگی و بزرگ‌شدن در آمریکا است. این داستان از دیدگاه یک مهاجر چینی نقل شده است. مرکز توجه او روابط عاطقی پیچیده‌ای است که میان یک مادر چینی الاصل با شخصیت قوی و دختر اوست که متولد آمریکاست. در ادامه دربارۀ جان اشبری و شعر او نکاتی آورده شده است. اشعاری از روتگر پلاند و رمکو کامپرت از شاعران و نویسندگان تأثیرگذار هلندی و داستان کوتاه «آخرین شلیک» از جمعه کنجی نویسندۀ کرد عراقی دیگر مطالب این بخش را شکل می‌دهند.

پروندۀ ادبی این شماره اختصاص به سیروس رادمنش دارد. سیروس رادمنش، دهۀ پنجاه، موج ناب، اضلاع مثلثی که وقتی بر تارک شعر پیشرو فارسی درخشیدن آغاز کرد، فضایی مترنم و پرطراوت را در سرایش به تصویر کشید که هنوز هم پس از گذشت چند دهه مثال‌زدنی است. او از جمله شاعرانی است که در کنار شاعرانی چون هرمز علی‌پور، سیدعلی صالحی، یارمحمد اسدپور، حمید کریم‌پور در نیمۀ دوم دهۀ پنجاه با میل به موج ناب، حضوری چشم‌گیر در بستر مجلات ادبی آن عصر به تماشا گذارد. در این پرونده ابتدا روایت شاعرانه‌ای از سیدعلی صالحی از حلقۀ موج ناب آورده شده است. سپس عناصر روایی مجموعۀ شعر «به نامی که دیگر نیست» از سیروس رادمنش بررسی شده است. گفتگو با عزت قاسمی پیرامون شعر ناب، بررسی شعر رادمنش و خاطراتی از او دیگر بخش‌های این پرونده را تشکیل می‌دهند.

در بخش مقالات این شماره دو نوشتار آورده شده است. هدف نوشتار اول نه دفاع از ادبیات عامه‌پسند که دفاع از تنوع ادبی است که جز با رونق و رواج آن نوع ادبیاتی که در اصطلاح عامه‌پسند خوانده می‌شود، به دست نمی‌آید. در ادامۀ مقاله نیز بر این موضوع تأکید شده که مقصود از ادبیات عامه‌پسند چه هست یا نیست. نوشتار دوم مضمون خشونت را در نمایش‌نامۀ «لیرشاه» ویلیام شکسپیر و «شاه لیر» ادوارد باند بر اساس نگرش اسلاوی ژیژک بررسی و تحلیل شده است.

نقد، میراث و برداشت آزاد دیگر بخش‌های این شماره را به خود اختصاص داده‌اند.

فهرست مطالب این شماره:

* ادبیات معاصر ایران

آه ای خواهر

قائمیان

گورکن شعری از علی‌باباچاهی

دوشعر از شمس لنگرودی

شعری فرزاد آبادی

شعری از احسان نعمت‌اللهی

دو شعر از زبیده حسینی

شعرهایی از زهرا حیدری

شعری از یونس گرامی

شعری از اکبر قناعت‌زاده

شعری از فرزانه قوامی

* ادبیات جهان

دو نوع

دربارۀ جان اشبری

روتگر کوپلاند

رمکو کامپرت

آخرین شلیک

* پرونده

رفته چه داند تابوت بر شانۀ کیست؟

پرونده ادبی سیروس رادمنش

روایت شاعرانه سیدعلی صالحی از حلقۀ موج ناب

ذوالاکتاف کتف‌ها در کهف

واکاوی در شعر سیروس رادمنش

آیندگا ما را خواهند شناخت

در آینۀ غبار

آرکائیسم عنصر اساسی در شعر سیروس است

شعر رادمنش دفاعیه‌ای برای شاعری

چه تلخ است! نانی که به لالۀ گوشم آویخته است.

مزار غریب سیروس

* گفتگو

شعر رادمنش تشخص داشت

* مقالات

ضدیت با ادبیات عمامه پسند و فقدان تنوع ادبی در ادبیات معاصر ایران

«لیر شاه» ویلیام شکسپیر و «شاه لیر» ادوارد باندبر اساس نگرش اسلاوی ژیژک

* نقد

شاعر بیرونات

چندگانه‌ای برای خواب خیابان پایین برج پاراف به +8

بررسی تطبیقی فیلم «پل خواب» با رمان «جنایت و مکافت»

* میراث

از آتشکدۀ «شیز» تخت سلیمان تا آتشکدۀ «سرمسجد» مسجد سلیمان

تصمیمات قائم به پست نیست، قائم به تخصص است

* برداشت آزاد

معرفی کتاب

هنر زاییدۀ رفاه است

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

درآمدی بر ادبیات‌شناسی؛ راهنمای اصول آموزش و پژوهش در ادبیات فارسی

درآمدی بر ادبیات‌شناسی؛ راهنمای اصول آموزش و پژوهش در ادبیات فارسی

محمود فتوحی رودمعجنی

این کتاب تلاشی است برای بازاندیشی در ساختار و مبانی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی که از منظر تاریخی، معرف

بیگانه به روایت آندره آبو

بیگانه به روایت آندره آبو

آلبر کامو

در این کتاب بعد از آوردن داستان بیگانۀ آلبر کامو، شرح آن از آندره آبو و در پایان فرهنگ نام‌ها و اصطل

دیگر آثار نویسنده

نشریه فرهنگی، هنری، اجتماعی سیاه‌مشق، مرداد و شهریور 1397، شماره 13

نشریه فرهنگی، هنری، اجتماعی سیاه‌مشق، مرداد و شهریور 1397، شماره 13

جمعی از نویسندگان به سردبیری سیروس ممبینی

سیزدهمین شماره از نشریۀ سیاه‌مشق در هشت بخش و با ویژه‌نامه‌ای برای جوایز ادبی منتشر شده است.