۸۹۵
۲۷۵
گفتار سقراطی کسنوفون

گفتار سقراطی کسنوفون

پدیدآور: لئو اشتراوس ناشر: آگهتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مترجم: یاشار جیرانی مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۵۰شابک: 6ـ337ـ329ـ964ـ978 تعداد صفحات: ۲۲۲

خلاصه

گفتار سقراطی کسنوفون شرح لئو اشتراوسِ بالغ و کهنسال بر رندانه‌ترین اثر یکی از رندترین فلاسفۀ تاریخ فلسفه است، بر همین اساس می‌توان گفت که این اثر هنر بین خطوط‌خوانی را در والاترین و درخشان‌ترین سطح خود نمایش می‌دهد.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

گفتار سقراطی کسنوفون شرح لئو اشتراوسِ بالغ و کهنسال بر رندانه‌ترین اثر یکی از رندترین فلاسفۀ تاریخ فلسفه است، بر همین اساس می‌توان گفت که این اثر هنر بین خطوط‌خوانی را در والاترین و درخشان‌ترین سطح خود نمایش می‌دهد. خواننده با مطالعۀ شرح دقیق اشتراوس بر دیالوگ ازیادرفتۀ «در باب تدبیر منزل»، اثر کسنوفون، آداب و اصول مطالعۀ متون کلاسیک را می‌آموزد. اما علاوه بر این، خواننده با خیره‌شدن به این مواجهۀ نفس‌گیر میان اشتراوس کهن سال و کسنوفون رند می‌تواند به عمیق‌ترین لایه‌های تفکر اشتراوس و کسنوفون نفوذ کند. این اثر در کلیت‌اش دروازه‌ای است برای ورود به اسرار تفکر لئواشتراوس و «محبوب ویژۀ او».

گفتار سقراطی کسنوفون دومین اثر از سه‌گانه کسنوفونی اشتراوس است. اثر اول این سه‌گانه یعنی در باب جباریت نخستین کتابی است که تصویری کامل از اشتراوس میانسال را به خواننده نمایش می‌دهد. مهم‌ترین خصایص اشتراوس میانسال یا «جذاب» در این اثر دیده می‌شود: تمایل به سخن‌گفتن در باب موضوعات سیاسی، لحظات غافل‌گیرکننده و درخشانی که قالب و روح محتاط اثر را نقض می‌کنند و تمایل به نظریه‌پردازی در باب تاریخ فلسفۀ سیاسی. اما از طرف دیگر، گفتار سقراطی کسنوفون و سقراط کسنوفون کامل‌ترین تصویر ممکن از اشتراوس پیر یا «غیرجذاب» را نمایش می‌دهند: یعنی اشتراوسی که کمتر در باب موضوعات سیاسی سخن می‌گوید، دیگر اهل غافل‌گیرکردن خواننده نیست و تمایل‌اش به نظریه‌پردازی در باب تاریخ فلسفۀ سیاسی را تا حد زیادی از دست داده است. از همین اشارات می‌توان فهمید تفاوت اصلی میان این دو اشتراوس تفاوتی در نحوۀ سخن‌گفتن و شیوۀ ارائه است. تفاوتی که با تفاوت بین سقراطِ میانسال جمهوری و غریبۀ آتنی پیر قوانین هم‌خوانی دارد. جسارت کمتر و عمق بیشتر مکتوبات دوران پیری می‌دهند. در این معنا، سه‌گانه کسنوفونی اشتراوس به تنهایی تصویری کامل از حیات فکری او را نمایش می‌دهند. گفتار سقراطی کسنوفون و سقراط کسنوفون تصویر متفکر در دوران پیری‌اش هستند؛ و با توجه به اینکه حیات نظری برخلاف حیات عملی نزدیکی بیشتری با دوران پیری دارد، می‌توان گفت که نادیده‌انگاری این دو اثر نه‌تنها به شناختی ناقص از اندیشۀ اشتراوس منجر می‌شود بلکه همچنین مخاطب را از عمیق‌ترین تفکراتِ متفکری عمیق محروم می‌کند.

این دو اثر از سه جهت برای خواننده اهمیت دارد:

نخست، گفتار سقراطی کسنوفون و سقراط کسنوفون بهتر از بقیۀ آثار اشتراوس به روش هنر نوشتار او وضوح می‌بخشند. لئو اشتراوس بیشتر از همه به خاطر نظریۀ مشهور و نسبتاً جنجالی‌اش در باب هنر یا فن نوشتار فلاسفه شهرت دارد. براساس این نظریه متون فلاسفه و خصوصاً فلاسفۀ قدمایی از دو لایۀ ظاهری و باطنی تشکیل شده است. در این نگاه لایۀ ظاهری اثر با مخاطب غیرفلسفی و لایۀ باطنی با مخاطب فلسفی ارتباط برقرار می‌کنند. فیلسوف برای دست‌یابی به چنین هدفی از ابزارهای ادبی و نوشتاری متعددی استفاده می‌کند؛ ابزارهایی که خوانندۀ فلسفی آنها را درخواهد یافت و از رهگذر آنها لایۀ باطنی اثر را کشف خواهد کرد.

دوم، گفتار سقراطی و سقراط کسنوفون، کلید فهم افلاطون اشتراوس هستند. با وجود علاقۀ اشتراوس به شیوه و فرم کسنوفونی او در نهایت افلاطون را والاترین سطح تفکر و نوشتار فلسفی تلقی می‌کرد. مهم نیست اشتراوس در باب چه چیزی یا چه کسی می‌نویسد، افلاطون همواره آن گوشه ایستاده است. خوانندۀ شرح‌های اشتراوس بر افلاطون درمی‌یابد که بسیاری از اشارات و رمزگشایی‌های او از دیالوگ‌های افلاطون متکی بر دیالوگ‌ها و مکتوبات سقراطی کسنوفون است و از همین‌رو دو اثر متأخر کسنوفونی اشتراوس دقیاً از آنجایی که به دیالوگ‌های سقراطی کسنوفون می‌پردازند می‌توانند منبع و کلید مناسبی برای دست‌یابی به فهمی عمیق‌تر از سقراطِ افلاطونی اشتراوس، افلاطون، و در نهایت خود اشتراوس به عنوان یک متفکر افلاطونی باشند. در همین زمینه گفتار سقراطی کسنوفون جایگاه ویژه‌ای دارد.

سوم، گفتار سقراطی کسنوفون و سقراط کسنوفون نقش بسیار مهمی در آغاز یا رشد مطالعات آکادمیک آثار کسنوفون در قرن بیستم داشتند. قبل از اینکه اشتراوس کسنوفون را به عنوان یکی از موضوعات جدی مطالعۀ خود برگزیند، جهان انگلیسی‌زبان همواره کسنوفون را به عنوان اندیش‌مندی دسته چندم تلقی می‌کرد. به عقیدۀ بسیاری از مفسران متأخر و غیراشتراوسی کسنوفون، آثار اشتراوس در باب کسنوفون باعث انتشار موج جدیدی از تفاسیر در باب کسنوفون و مکتوبات او شد. در واقع جایگاه آثار اشتراوس در مطالعات آکادمیک کسنوفونی به حدی است که هر مفسری باید ابتدا تکلیف خود را با آن روشن کند.

افزون بر این اهمیت آکادمیک، آثار اشتراوس در باب کسنوفون به خودی خود آثاری ارزش‌مند در باب فیلسوفی ارزش‌مند هستند. هر نویسنده‌ای که آثارش تحمل خوانش سخت‌گیرانه و دقیق اشتراوس را داشته باشند، بدون شک نویسندۀ بزرگی است. آثار اشتراوس در باب کسنوفون فیلسوفی جدی را به ما معرفی می‌کنند که در باب امور سیاسی، فلسفی و اخلاقی داری بصیرت‌هایی بسیار درخشانی است. بدون شک اگر آثار اشتراوس نبودند بخش عمده‌ای از این بصیرت‌ها هم‌چنان از دسترس ما خارج بودند.

 فهرست مطالب کتاب:

یادداشت مترجم

پیش‌گفتار/ اَلن بلوم

پیش‌گفتار/ کریستوفر بروئل

در باب تدبیر منزل/ کسنوفون

گفتار سقراطی کسنوفون/ لئو اشتراوس

مقدمه

عنوان و آغاز

یک تعریف از تدبیر منزل (فصل 1)

چرخش به سمت بررسی سقراط و کریتوبولوس (فصل 2)

وعده‌های سقراط (فصل 3)

دفاع از کشاورزی 1 (فصل 4)

دفاع از کشاورزی 2 (فصل 5)

یک گذشته‌نگری ساده و یک دورنمای پیچیده (فصل 6)

گونکولوگیا 1: ازدواج مطابق فرامین خدایان و قانون (فص 7)

گونکولوگیا 2: نظم 1 (فصل 8)

گونکولوگیا 3: نظم 2 (فصل 9)

گونکولوگیا 4: (فصل 10)

آندرولوگیا (فصل 11)

چگونگی تربیت مباشرها در حسن‌نیت و جدیت (فصل 12)

چگونگی ترتبیت مباشر در حکم‌رانی (فصل 13)

چگونگی تربیت مباشرها در عدالت (فصل 14)

گذار به صناعت کشاورزی (فصل 15)

طبیعت زمین و شروع مناسب روایت در باب کشاورزی (فصل 16)

بذرپاشی و هم‌چنین دروکردن، خرمن‌کوبی و غربال‌کردن (فصول 17 ـ 18)

کاشتن (فصل 19)

صناعت کشاورزی و عشق به کشاورزی (فصل 20)

صناعت کشاورزی و انسان شاهانه (فصل 21)

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

درآمدی بر ادبیات‌شناسی؛ راهنمای اصول آموزش و پژوهش در ادبیات فارسی

درآمدی بر ادبیات‌شناسی؛ راهنمای اصول آموزش و پژوهش در ادبیات فارسی

محمود فتوحی رودمعجنی

این کتاب تلاشی است برای بازاندیشی در ساختار و مبانی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی که از منظر تاریخی، معرف

بیگانه به روایت آندره آبو

بیگانه به روایت آندره آبو

آلبر کامو

در این کتاب بعد از آوردن داستان بیگانۀ آلبر کامو، شرح آن از آندره آبو و در پایان فرهنگ نام‌ها و اصطل