۱۳۲۲
۵۷۰
شادینامۀ کوتاه فرانسیس مکامبر و بیست‌وهفت داستان دیگر

شادینامۀ کوتاه فرانسیس مکامبر و بیست‌وهفت داستان دیگر

پدیدآور: ارنست همینگوی ناشر: نیلوفرتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مترجم: صالح حسینی با همکاری پویا رفویی و پرویز طالب‌زاده مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۶۵۰شابک: 8ـ711ـ448ـ964ـ978 تعداد صفحات: ۴۰۸

خلاصه

در این کتاب داستان کوتاه «شادینامۀ کوتاه فرانسیس مکامبر» از ارنست همینگوی همراه با 27 داستان کوتاه دیگر وی آورده شده است. در ابتدای کتاب هم مطلبی دربارۀ همینگوی آورده شده که مشتمل بر شرح حال و تفسیر و تحلیل آثار اوست به قلم رابرت پن‌وارن.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

در این کتاب داستان کوتاه «شادینامۀ کوتاه فرانسیس مکامبر» از ارنست همینگوی همراه با 27 داستان کوتاه دیگر وی آورده شده است. در ابتدای کتاب هم مطلبی دربارۀ همینگوی آورده شده که مشتمل بر شرح حال و تفسیر و تحلیل آثار اوست به قلم رابرت پن‌وارن.

ارنست همینگوی از سنخ نویسندگانی است که از جنگ‌های انفصال به بعد بیش از پیش در ادبیات آمریکا باب می‌شوند؛ نویسندگانی که شخصیت و زندگی خود را مرکز ثقل نوشتۀ خویش می‌سازند و فرافکنی می‌کنند. نویسنده‌ای از این دست و نگرشی این چنین به ماهیت و نقش نویسنده در تاریخ متأخر است.

رابرت پن‌وارن دربارۀ ویژگی آثار همینگوی می‌نویسد: «دنیای آثار همینگوی مشخصاً خشن است و اغلب هم سبع، دنیای جنگ است و جنایت و ریخت‌وپاش و میدان گاوبازی و رینگ بوکس و نخجیرگیری و ماهی‌گیری در دریای ژرف. نیز دنیای آثارش دنیای شکست‌خوردگان و ولگردان و مشت‌زنان حرفه‌ای مست و مستان و نویسندگانی که استعدادشان را حرام کرده‌اند و اپراخوانانی که مستمعان هرچه دستشان می‌آبد به آنان پرتاب می‌کنند و گاوبازانی که خود را باخته‌اند. دنیای آثارش دنیای ترس و نومیدی اس؛ و این نومیدی گاهی فلسفی است؛ دنیایی که آدمی نمی‌تواند معنایی در آن بیابد، دنیای عدم. پرسوناژ سنخی آثار همینگوی همواره زیر سایۀ تباهی قرار دارد و این تباهی افزون بر جنبۀ پیدای ملموس، جنبۀ درونی هم دارد که همانا تباهی روحی و تباهی نفس است». (ص 25)

در بخشی دیگر از تحلیل پن‌وارن دربارۀ آثار همینگوی می‌خوانیم: «هنر همینگوی به جای اینکه نمایشی باشد، اساساً تغزلی است و موفقیت آن منوط است به دقت و انسجام در ساختار. به تفرید منسجم در دنیای ممثل‌شدۀ آن و به اشتداد و یکپارچگی تأثیر عاطفی. عجیب اینکه نظریۀ همینگوی دربارۀ ادبیات بسیار نزدیک به نظریۀ آلن‌پو است. هدف مقصود هر دوان اشتداد تأثیر عاطفی مبتنی بر گزینش و آرایش منسجم مصالح بوده است و تأثیری که موردنظر هر دوان در پایان بوده، عبارت است از تصعید خوف، تصعیدی که مایۀ تحقق آن، دست‌کم تا اندازه‌ای بی‌خدشه بودن مهارت تکنیکی است». (ص 60)

از همینگوی افزون بر چند رمان، تعدادی داستان کوتاه و بلند نیز به فارسی درآمده است. تعدادی از این داستان‌های به فارسی درآمده در این مجموعه آمده است؛ ولی این بار با روایتی دیگر و احتمال قوی نزدیک‌تر به شیوۀ داستان‌نویسی همینگوی. تعدادی دیگر ـ یعنی پایتخت دنیا، روی اسکله در ازمیر، مشت‌زن حرفه‌ای، کوته‌قصه‌ای، آقا و خانم الیوت، شکار ممنوع، برف قندی، بابام، شط دوشاخه، امروز یوم الجمعه است و پس از توفان ـ گویا برای نخستین بار به فارسی گزارده می‌شود. همچنین از گزارش‌های ابتدای پانزده داستان (معروف به دوران ما) که با عنوان فصل ـ در دو یا چند پاراگراف ـ جز سه‌چهار تا از آنها، به فارسی درنیامده است.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار مترجم

ارنست همینگوی (1899 ـ 1961)/ رابرت پن‌وارن

شادینامۀ کوتاه فرانسیس مکامبر

پایتخت دنیا

برف‌های کلیمانجارو

پیرمرد کنار پل

روی اسکله در ازمیر

اردوگاه سرخپوستان

فصل دوم

دکتر و خانم دکتر

فصل سوم

نه ز یاری، نه ز دیّار و دیاری

فصل چهارم

بوران سه‌روزه

فصل پنجم

مشت‌زن حرفه‌ای

فصل ششم

کوته‌قصه‌ای

فصل هفتم

زادبوم سرباز

فصل هشتم

انقلابی

فصل نهم

آقا و خانم الیوت

فصل دهم

گربه زیر باران

فصل یازدهم

شکار ممنوع

فصل دوازدهم

برف قندی

فصل سیزدهم

بابام

فصل چهاردهم

شط دوشاخه: بخش یک

فصل پانزدهم

شط دوشاخه: بخش دو

تکمله

در دیاری دیگر

شباهت کوه‌ها با فیل سفید

آدم‌کش‌ها

بازجویی ساده‌ها

امروز یوم الجمعه است

حالا خودم را می‌خوابانم

پس از توفان

قمارباز، راهبه و رادیو

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

رساله تاریخ اسدبیگ قزوینی

رساله تاریخ اسدبیگ قزوینی

اسدبیگ قزوینی

این کتاب افزون بر بیان خاطرات مؤلف و شرح برخی مأموریت‌ها و مسئولیت‌های او، دربرگیرندۀ وقایع سلطنت اک

ملودرام

ملودرام

جیمز اسمیت

مجموعۀ مکتب‌ها، سبک‌ها و اصطلاح‌های ادبی و هنری که این کتاب یکی از آنهاست، دربرگیرندۀ حدود سی کتاب م

منابع مشابه بیشتر ...

شناختنامۀ غزاله علیزاده

شناختنامۀ غزاله علیزاده

گروهی از نویسندگان به کوشش علی دهباشی، مهدی کریمی

این کتاب به قصد شناخت زندگی و آثار غزاله علیزادۀ داستان‌نویس فراهم آمده است. این کتاب به معرفی و تحل

رکن‌های معنایی و ساختاری داستان و جستارهای دیگر با شاهدهای داستانی

رکن‌های معنایی و ساختاری داستان و جستارهای دیگر با شاهدهای داستانی

جمال میرصادقی

نویسنده در این کتاب به مباحثی دربارۀ داستان کوتاه و داستان‌‌نویسی پرداخته و در ادامۀ هر مبحث شاهد مث

دیگر آثار نویسنده

ارنست همینگوی؛ آخرین مصاحبه و دیگر گفتگوها

ارنست همینگوی؛ آخرین مصاحبه و دیگر گفتگوها

ارنست همینگوی

ارنست همینگوی استاد داستان‌نویسی کوتاه و از بزرگ‌ترین رمان‌نویسان آمریکایی در قرن بیستم است که بسیار