۸۹۰
۳۳۲
گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه

گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه

پدیدآور: حسن هاشمی میناباد ناشر: کتاب بهارتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۳۰۰شابک: 1ـ2ـ96833ـ600ـ987 تعداد صفحات: ۱۰+۴۱۴

خلاصه

این کتاب مجموعه‌ای است از مقالات نظری و عملی که بیشتر حاصل ترجمه عملی، ویرایش، تدریس ترجمه، مقابلۀ ترجمه با متن اصلی، مطالعه تحلیلی و انتقادی متن و تحلیل مقابله‌ای ساختارهای فارسی و انگلیسی است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

این کتاب مجموعه‌ای است از مقالات نظری و عملی که بیشتر حاصل ترجمه عملی، ویرایش، تدریس ترجمه، مقابلۀ ترجمه با متن اصلی، مطالعه تحلیلی و انتقادی متن و تحلیل مقابله‌ای ساختارهای فارسی و انگلیسی است.

بیشتر این مطالب در نشریات علمی ـ پژوهشی و غیر آن مانند فصل‌نامۀ مطالعات ترجمه، فصل‌نامۀ مترجم، دربارۀ ترجمه، مجلۀ زبان‌شناسی، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، معارف، فصل‌نامۀ نقد کتاب ادبیات، جهان کتاب و نشریات عمومی چاپ شده و برخی نخستین بار در اینجا منتشر می‌شوند. علاوه بر این، مطالبی با عنوان «یادداشت‌هایی در ترجمه» در فصل‌نامۀ مترجم و «نکته‌ها و ناگفته‌های ترجمه» در گاه‌نامۀ دربارۀ ترجمه مربوط به مسائل موردی ترجمه مانند ترجمۀ اقلام واژگانی و نحوی و ویرایشی و نگارشی منتشر شده که آنها در جایی دیگر عرضه خواهند شد. در مقالاتی که قبلاً چاپ شده بود تصحیحاتی انجام شده و حذف و اضافاتی صورت گرفته است.

این کتاب حاضر از چهار بخش تشکیل شده است: 1. مسائل نظری، 2. مسائل نظری ـ تجربی، 3. موارد عملی ترجمه و 4. نقد کتاب. تجربه و کار عملی از رهگذر نظریه و مبانی نظری تقویت و تکمیل می‌شود و نظریه بدون ارجاع و یاری گرفتن از تجربه و دستاورد عملی مترجمان نمی‌تواند به شکوفایی خود ادامه دهد. بنابراین در گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه تلاش شده است به این دو بال بشری در کنار هم و دوشادوش هم توجه شود. در بخش نظری از هنرمندیِ مترجمان بهره برده است و در بخش‌های دیگر از نظریه غافل نمانده است.

در نوشتار «نظریۀ روایت مونا بیکر» آمده است: «مونا بیکر در نظریۀ روایت یا رویکرد روایت اجتماعی‌اش به بررسی تغییراتی در متن اصلی می‌پردازد که از موضع‌گیری مترجم در قبال متن، نویسنده و جامعۀ مقصد سرچشمه می‌گیرد. ساختارهای اجتماعی و مسائل مربوط به قدرت و اعمال سلطه و تأثیر آن بر روایت مترجم از متن مبدأ در نظریۀ روایت بیکر مورد توجه قرار می‌گیرد». (ص 35)

نویسنده در مقالۀ «مرصع‌کاری عبدالله کوثری؛ الفت بین زبان نوشتاری و گفتار» به بررسی تلفیق زبان و گفتار در ترجمۀ عبدالله کوثری از «خاطرات پس از مرگ براس کوباس» نوشتۀ ماشادو دِآسیس نویسندۀ برزیلی پرداخته است. پس از آوردن نمونه‌هایی از سبک‌های مختلف ترجمۀ کوثری، موضوع فصاحت در کلام یا غثّ و ثمین به تعبیر قدما مطرح شده است. آنگاه مبحث چینش واژگان در زبان و ادبیات آمده و روش کوثری در برقراری الفت بین عناصر زبان نوشتار و گفتار بررسی شده است.

در بخش چهارم این کتاب نویسنده به نقد و بررسی ترجمۀ کتاب‌های فرهنگ ـ دانشنامۀ کارا، ترجمۀ انگلیسی نمایشنامۀ مرگ یزدگرد، فرهنگ گفته‌های طنزآمیز، استاد شیشه‌ای اثر میگل د سروانتس، روان‌شناسی دین دیوید وولف، ترجمۀ انگلیسی رباعیات خیام اثر هنری وینفیلد و لذت خیانت نوشتۀ موریس بلانشو و دیگران پرداخته است.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار

* بخش اول: مسائل نظری

درآمد

گونه‌شناسی و طبقه‌بندی رده‌شناختی ترجمه

نظریه اسکوپوس

مکتب دستکاری

بازنویسی

نظریه روایت مونا بیکر

نگاهی دیگر به مسئلۀ امانت در ترجمه

* بخش دوم: مسائل نظری ـ تجربی

تقابل نظریه و عمل؛ نظریه‌بازی و نظریه گریزی

ترجمه بازی‌های زبانی و صنایع لفظی با نگرشی خاص به ترجمه جناس

بازترجمه

فواید مقابله ترجمه با متن اصلی

فرهنگ در ترجمه و ترجمه عناصر فرهنگی

عناصر و واژگان فرهنگی در ارتباط بینازبانی

معیارهای نقد و بررسی ترجمه آثار داستانی

ترجمه نشانه‌های سجاوندی به کلام

ویرایش در ترجمه

پیرامتن در ترجمه، ترجمه پژوهش‌مدار و مقایسۀ پانویس‌های دو ترجمه از یک اثر تری ایگلتون

تحلیل مقابله‌ای ساخت‌های زبان فارسی و انگلیسی

مرصع‌کاری عبدالله کوثری؛ الفت بین زبان نوشتاری و گفتار

روش ترجمۀ توصیفی و روشنگر قرآن «ری»

* بخش سوم: موارد عملی ترجمه

حُسن تعبیر و قُبح تعبیر

تداعی بینامتنی

بار معنایی

شیوۀ بیان خاص زبان

لهجۀ فردی مترجم

چند‌معنایی و واژه‌های متشابه در ترجمه

فرایند واژه‌سازی تکار در ترجمه

شکستن جمله

قواعد نگارش جورج اوروِل

تکرار در زبان

تتابع افعال

ضمیر مستتر

تشبیه حرفی در واژه‌سازی انگلیسی و راه‌های ترجمه آن

ارجاع پس‌مرجعی در انگلیسی و فارسی

اسم جنس

توصیفگر پسین انگلیسی

معادل‌های فعل‌های آغازی انگلیسی در فارسی

فعل تداومی انگلیسی و معادل‌های فارسی آن

کالبد‌شکافی ترجمۀ یک متن اقتصادی

* بخش چهارم: نقد کتاب

فرهنگ؟ دانشنامه؟ کارا؟ نغمه‌های ناساز

ترجمه انگلیسی مرگ یزدگرد (1): بررسی ترجمۀ موازی

ترجمه انگلیسی مرگ یزدگرد (2): فرهنگ‌زدایی

فرهنگ‌ گفته‌های طنزآمیز

استاد شیشه‌جان

روان‌شناسی دین

خیام به روایت ادوارد هِنری وینفیلد

لذت خیانت

کتاب‌شناسی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ضد حالات (مجموعه طنز)

ضد حالات (مجموعه طنز)

سعید بیابانکی

این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از قطعات نثر نویسنده است كه در ژانر طنز نوشته شده است.

شادی گوهر شاهوار شاهنامه: بررسی روان‌شناسانۀ غم و شادی در شاهنامه فردوسی

شادی گوهر شاهوار شاهنامه: بررسی روان‌شناسانۀ غم و شادی در شاهنامه فردوسی

کامبیز فتحی لوشانی

نویسنده در این کتاب به بررسی غم و شادی در شاهنامه پرداخته و عوامل ایجاد و انعکاس آنها را در شاهنامه

منابع مشابه بیشتر ...

فصلنامۀ فرهنگی و هنری فرهنگ‌بان، سال یکم، شمارۀ 2، تابستان 1398

فصلنامۀ فرهنگی و هنری فرهنگ‌بان، سال یکم، شمارۀ 2، تابستان 1398

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و سردبیری مرتضی هاشمی‌پور

«فرهنگ‌بان» فصلنامه‌ای فرهنگی و هنری به مدیرمسئولی و سردبیری مرتضی هاشمی‌پور است که دومین شماره آن ب