۸۱۸
۲۹۲
ما و جهان نیچه‌ای (ویراست جدید)

ما و جهان نیچه‌ای (ویراست جدید)

پدیدآور: بیژن عبدالکریمی ناشر: نقد فرهنگتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰شابک: 1ـ06ـ8405ـ600ـ978تعداد صفحات: ۲۸۰

خلاصه

این کتاب متن‌های پیاده‌شده و تصحیح‌شدۀ سخنرانی‌ها و مقالات نویسنده است که در محافل گوناگون دانشگاهی و فرهنگی کشور و نشریات مختلف ارائه و منتشر شده است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

این کتاب متن‌های پیاده‌شده و تصحیح‌شدۀ سخنرانی‌ها و مقالات نویسنده است که در محافل گوناگون دانشگاهی و فرهنگی کشور و نشریات مختلف ارائه و منتشر شده است.

مرروی بر برخی از مباحث کتاب:

بحران روشنفکری ایرانی در دورۀ پست‌مدرن: روشنفكری میراث عصر روشنگری، روسو و ولتر در قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی در غرب به وجود آمد و ارزش‌هایی چون پیشرفت، تجربه‌گرایی، عقلانیت و سكولاریسم را رایج کرد. اما بعدها در دوران معاصر (عصر پست‌مدرن) این مفاهیم از سوی روشنفكران نفی شد و نوعی گرایش به ایجاد دولت رفاه در میان آنها به وجود آمد. در ایران نیز سه دوره روشنفكری وجود داشت: ۱. با ورود جهان‌بینی مدرنیته در دو قرن پیش؛ ۲. در تعارض سنت و مدرنیته؛ ۳. با به وجود آمدن نهادهای شبه مدرن در اواخر دوران قاجار. اما جریانات سنتی همواره در ایران به ارزش‌های جدید و روشنفكران به مثابه مبلغ این ارزش‌ها، انتقادات تندی وارد ساخته است. اگر تا دهه‌های پیش روشنفكر ایرانی آرمان و عقیده‌ای برای مبارزه داشت، امروز هیچ الگویی برای ایفای نقش خویش در دست ندارد؛ چراكه از یك‌سو آرمان و ایده‌آل مرده است و روشنفكر مبارز پیش از دهه ۸۰ به یك متخصص بوروكرات دولت رفاه تقلیل یافته و از سوی دیگر قدرت سیاسی هر آنچه در دست دارد، برای سركوب روشنفكر و ایجاد شكاف میان خودمان به كار می‌گیرد.

جهان بی‌متافیزیک: جهان بدون متافیزیك جهانی است كه نظام اندیشه مطلقی در آن وجود ندارد. نویسنده در این راستا نقب به اندیشه شریعتی می‌زند. او می‌گوید: «اگر مفروضات سترگ و ایدئولوژیك را از اندیشه شریعتی بگیریم، چیزی از وی باقی می‌ماند؟ میراث فكری و فرهنگی شریعتی برای عصر حاضر و مخاطبان امروز چیست؟ به عقیده وی در دوران حاضر هیچ‌یك از نظام‌های اندیشگی، اعم از نظام‌های تئولوژیك، اونتولوژیك و ایدئولوژیك نمی‌توانند بشر را در فهم و تبیین جهان یاری دهند و همگی به طریقی با شكست روبرو هستند. این مطلب بیشتر ما را به مفاهیم نیچه‌ای نزدیك می‌كند».

روشنفکری دینی و جهان نیچه‌ای: به نظر نویسنده جهان كنونی جهانی است كه با پارادایم نیچه‌ای قابل بیان است. روشنفكر دینی اگر از تحولات جهانی و نهیلیسمی كه در كنج دل آدمیان رخنه كرده است، در گذرد و در خواب غفلت به سر برد، به جایی نمی‌رسد. اگر با نگاهی كانتی به این مسئله بنگریم با یك پرسش بنیادین روبرو می‌شویم. همانگونه که كانت می‌پرسد آیا اساسا فلسفه امكان‌پذیر است، ما نیز باید از امكان ذاتی دین سوال كنیم؛ اینكه آیا اساسا دین امكان‌پذیر است؟ یا آنكه دین می‌تواند رابطه فرد با امر قدسی باشد. البته این پرسش به مثابه یك پرسش انكاری نیست؛ تنها در تعلیق گذاشتن تفكر تئولوژیك است. باید دید كه گذر از سوبژكتیویسم تا چه اندازه امكان‌پذیر است، این در حالی است كه كسانی كه درصدد احیای سنت و دین هستند (روشنفكران دینی) و می‌خواهند با نهیلیسم دوران در بیفتند، هنوز به این پرسش (امكان ذاتی دین) پاسخ نگفته‌اند. اندیشه‌هایی كه می‌توانند به ما كمك كنند تا به امكان دین پاسخ دهیم، از سوی روشنفكران دینی مورد استهزاء قرار می‌گیرند.

بحران معنا در جهان معاصر کنونی و اضمحلال سیاست: وقتی از معنا صحبت می‌كنیم باید آن را در بسترهای متعدد مورد سنجش قرار دهیم. معانی نزد ویتگنشتاین با معانی سوسوری متفاوت است. این مسئله‌ای است كه نویسنده هم به آن اذعان می‌كند: معنا در یك بستر روانشناختی كه هر حركت انسان را دارای معنا می‌‌داند با بستر جامعه‌شناختی كه در آن تفسیر كنش و رابطه فرد با نهادهای اجتماعی مهم تلقی می‌شود، متفاوت است. اما از منظر انسان‌شناسی فلسفی «معنا» تعریفی متفاوت دارد. در این پارادایم معنا از منظر كسانی چون نیچه و هایدگر تعریف می‌شود. بحران معنا نیز به‌زعم این متفكرین است كه مهم تلقی می‌شود. اما این بحران چگونه به وجود آمده؟ آنچنان كه مسلم است، ما وقتی از یك دوره تاریخی صحبت می‌كنیم، باید پیوستگی تاریخی را مدنظر داشته باشیم. مرزبندی به این شكل كه در یك دوران سنت تمام شده و مدرنیته شروع شده است، از اساس مهمل است. در این مورد باید مدنظر داشته باشیم كه تحولات اخیر قرون حاضر به گونه‌ای پیش رفته كه جملگی ما را به سوی بی‌معنایی كشانیده است و صراحتا نمی‌توان از عاملی مستقل نام برد. در این دوران انسانیت به شدت به خطر افتاده و امر سیاسی به معنای قدیم‌اش دیگر وجود ندارد.

فهرست مطالب کتاب:

مقدمه چاپ اول

مقدمه چاپ دوم

1. بحران روشنفکری ایرانی در دورۀ پست‌مدرن

2. روحانیت شیعه و جهان معاصر

3. گذر از تئلوژی به اونتولوژی ضرورت تغییر پارادایم تفکر

4. جهان بی‌متافیزیک تأملی بر میراث فکری و فرهنگی شریعتی در عصر حاضر

5. روشنفکری دینی و جهان نیچه‌ای

6. امکان دین و گسست از سوبژکتیویسم

7. بحران معنا در جهان معاصر کنونی و اضمحلال سیاست

8. مرگ تفکر، مرگ اصالت؛ نگاهی به رابطۀ نظر و عمل در جهان معاصر

9. تأملاتی بر حادثۀ نیس فرانسه

10. تفکر و نوستالژی

11. بیم‌ها و امید

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تذکره مقالات الشعراء

تذکره مقالات الشعراء

قیام‌الدین حیرت اکبرآبادی

تذکره مقالات الشعراء نوشتۀ قیام‌الدین حیرت اکبرآبادی متولد 1143 قمری است.