۷۷۹
۲۵۵
روزنه‌ای به اندیشه مارتین هیدگر

روزنه‌ای به اندیشه مارتین هیدگر

پدیدآور: مایکل اینوود ناشر: علمیتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: احمدعلی حیدری مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 2ـ322ـ404ـ964ـ978 تعداد صفحات: ۳۰۲

خلاصه

در این کتاب بیش از هر چیز به وجود و زمان و کمی نیز بر تأملات هیدگر در باب هنر پرداخته شده است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

در این کتاب بیش از هر چیز به وجود و زمان و کمی نیز بر تأملات هیدگر در باب هنر پرداخته شده است.

برخی در توصیف هیدگر بسیار راه اغراق پیموده‌اند و برخی دیگر او را فیلسوفی راهبر در عرصۀ تفکر اروپایی دانسته‌اند که به شیوه‌هایی کاملاً بدیع، عرصه‌های نوینی را به اندیشه گشوده است. می‌توان او را چهرۀ شاخص متفکران سدۀ بیستم دانست که با ویژگی‌های ممتازش بسیاری از بدیهیات فلسفی دوران را واچیده و از نو بنا کرده است. کسی دربارۀ تأثیر دامنه‌دار اندیشۀ وی تردید را روا نمی‌دارد.

فلسفۀ متأخر هیدگر عمدتاً برآمده از گفتگوی او با متفکران گذشته است. هم‌سخن او در این گفتگوها به ویژه شاعرانی همچون هلدرلین و ریلکه بوده‌اند که راهی به بیرون از «فراموشی وجود» گشوده بودند و همچنین متفکرانی پیش‌سقراطی (آناکسیمندر، پارمیندس و هراکلیتوس) که در روزگار پیش از این فراموشی می‌اندیشیدند و نیز عنان‌گسیخته‌ترین افلاطون‌گرا در تاریخ متافیزیک غرب یعنی نیچه.

هیدگر در دهۀ سی کتاب‌های چندانی منتشر نکرد؛ اما درس‌گفتارهای او در این سال‌ها گواهی بر این است که او در این سال‌ها برخی از عقاید اولیۀ خویش را کنار نهاد؛ به خصوص عقایدی که حاکی از نقش کانونی و محوری دازاین بود. در نوشتۀ در باب ذات حقیقت، حقیقت و تلویحاً وجود در وهلۀ نخست، دیگر در دازاین جایی ندارد، بلکه «ناحیه‌ای باز» است که آدمی رو بدان گشوده می‌شود. هیدگر در آموزۀ حقیقت نزد افلاطون می‌گوید در تمثیل غار، حقیقت دیگر ناپوشیدگی نیست، بلکه زیر یوغ ایده درمی‌آید و صرفاً به صدق، یعنی تناظر ایده‌ها با اشیاء بدل می‌شود. به این ترتیب جریان انحطاط اندیشه در باب وجود آغاز می‌شود. متافیزیک جای این اندیشه را می‌گیرد و انسان محور همه‌چیز می‌شود.

درآمد مایکل اینوود به اندیشۀ هیدگر، کتاب وجود و زمان و مفاهیم کانونی آن را در مرکز تأملات خود قرار داده است. مفاهیمی از قبیل در جهان بودن، حوالت، حقیقت، ذات زمان و ... که در پرتو آثار دیگر هیدگر و در نسبت با عرصه‌هایی همچون هنر، شعر و زبان از نو اندیشیده شده‌اند. کتاب از درون آثار پیچیده، دامنه‌دار و با این حال رازناک این متفکر سرنخ‌هایی رهگشا به دست می‌دهد.

نويسنده در این کتاب باوجود اختصار به‌خوبي نشان مي‌دهد که چگونه هيدگر اگزيتنس آدمي را در جهان تجدد از نو انديشيده و به‌خوبي مؤلفه‌هاي فن‌آورانه آن را در تعين و تعريف جديدي مدنظر قرار داده و برجسته کرده است. در انديشه هيدگر وجود و مرگ آدمي از منظر کاملاً بنيادين در پرتو يک موضوع کاملاً جدي در معرض نگاه قرار مي‌گيرد. نويسنده در شرح و بسط آراء هيدگر در مقام متفکر بزرگ قرن بيستم که حامل انديشه‌اي نقاد و درعين‌حال رازآميز است و زمينه گسترده‌اي براي نزاع‌هاي فلسفي درباره افکارش برانگيخته بسيار موفق بوده است.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار مؤلف بر ترجمۀ فارسی

مقدمۀ ترجمه

دربارۀ ارجاع‌ها

بخش اول: زندگی هیدگر

بخش دوم: فلسفۀ هیدگر

بخش سوم: وجود

بخش چهارم: دازاین

بخش پنجم: جهان

بخش ششم: زبان، حقیقت و اهتمام

بخش هفتم: زمان، مرگ و وجدان

بخش هشتم: زمان‌مندی، فراروی و آزادی

بخش نهم: تاریخ و جهان ـ زمان

بخش دهم: هنر

بخش یازدهم: قدیس مارتین اهل مسکیرش؟

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، شمارۀ 123، فروردین و اردیبهشت 1397

مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، شمارۀ 123، فروردین و اردیبهشت 1397

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

بخارای نوروزی (شمارۀ ۱۲۳) با سرودۀ منتشرنشده‌ای از استاد شفیعی کدکنی و بخش ویژه استاد حسین گل‌گلاب ک

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

بحث اصلی مقالات این کتاب دربارۀ معضلات عقلانیت مدرن و سپس نقد عقلانیت پست‌مدرن است.

منابع مشابه

در ـ جهان ـ بودن: شرحی بر قسمت نخست وجود و زمان هایدگر

در ـ جهان ـ بودن: شرحی بر قسمت نخست وجود و زمان هایدگر

هیوبرت دریفوس

این کتاب شرح نخستین قسمت از کتاب «وجود و زمان» هایدگر است. دریفوس در این کتاب که حاصل بیست‌وپنج سال