۶۸۰
۱۱۵
زبان‌شناسی شناختی: دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی

زبان‌شناسی شناختی: دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی

پدیدآور: رضا نیلی‌پور ناشر: هرمستاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۵۰۰شابک: 4ـ964ـ363ـ964ـ978 تعداد صفحات: ۱۷۶

خلاصه

این کتاب شامل گفت‌وگوی نیلی‌پور با لیکاف و چند مقاله و گفت‌وگو درباره‌ نظرات لیکاف و جانسن درباره‌ دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

این کتاب شامل گفت‌وگوی نیلی‌پور با لیکاف و چند مقاله و گفت‌وگو درباره‌ نظرات لیکاف و جانسن درباره‌ دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی است.

در دوران معاصر در علوم شناختی و علوم وابسته به رابطۀ ذهن، دو انقلاب معرفت‌شناختی جدی اتفاق افتاده است. در منابع علوم شناختی، از این دو تحول معرفت‌شناختی با عنوان‌های «انقلاب اول شناختی» و «انقلاب دوم شناختی» یاد شده است. جورج لیکاف و مارک جانسن این دو تحول معرفت‌شناختی را «علوم شناختی نسل اول» و «علوم شناختی نسل دوم» نامیده‌اند. نخستین جرقۀ هر دو تحول معرفت‌شناختی یا پرسش نسبت به مبانی هستی‌شناسی زبان زده شد. پرسش‌هایی مانند رابطۀ زبان و ذهن چیست؟ و زبان در مغز چگونه یاد گرفته می‌شود؟ اگرچه هر دو با انقلاب شناختی محوریت زبان‌شناسی آغار شد و ادامه یافت. ولی وجه مشترک هر دو در اعتراض نسبت به مبانی فلسفی دوران پیشین خود دربارۀ ماهیت شناخت و رابطۀ ذهن و زبان نموده است.

انقلاب اول شناختی با درس گرفتن از فجایع جنگ جهانی دوم اعتراضی بود به سیطرۀ نگاه رفتارگرایانه و مطالعات حیوانی برای شناسایی بهتر انسان. این انقلاب که از نیمۀ دوم قرن بیستم رونق گرفت، با توجه به تعهدش در تحلیل‌ها به اصول فلسفۀ تحلیلی و منطق صوری، بیشتر به یک انقلاب علمی ماشینی گرایش پیدا کرد. اما در انقلاب دوم شناختی، با اعتراض به نگاه ماشینی نسبت به زبان و بی‌توجهی به هویت فرهنگی انسان، مبانی نظریۀ زبان و ذهن غیربدنمند پیشنهادی در زبان‌شناسی گشتاری و فلسفۀ پیشینی به چالش کشیده شد.

سیر تحولات زبان‌شناسی در این کتاب از زبان لیکاف و مارک جانسن در شش فصل بیان شده است. فصل اول حاصل گفتگوی نگارنده با لیکاف در تابستان 1392 در پاریس و فصل دوم حاصل گفتگوی جان براکمن در سال 1399 است. افزون بر این فصول سوم، چهارم و پنجم ترجمۀ مقالۀ لیکاف یا مقالۀ مشترک جانسن و لیکاف در توجیه مباحث زبان‌شناسی شناختی است. فصل پایانی برداشت‌های نگارنده دربارۀ نقش یادگیری زبان و ادبیات در «بدنمندی ذهن» با استفاده از نظریات لیکاف، فرای و ادلمن است. در این فصل قصد نگارنده بر این بوده تا موضوع بدنمندی ذهن مورد ادعای لیکاف و جانسن از یک‌سو و سطوح مختلف شناخت و آگاهی پیشنهادی ادلمن از سوی دیگر با توجه به نقش یادگیری سه گونۀ زبان (زبان روزمره، زبان‌های تخصصی یا علمی و زبان ادبی) مطرح شود.

فهرست مطالب کتاب:

یادداشتی بر دو انقلاب شناختی در زبان‌شناسی

فصل یک: سیر زبان‌شناسی از انقلاب اول شناختی به علم عصب پایۀ شناختی: گفتگوی رضا نیلی‌پور با جورج لیکاف

فصل دو: فلسفۀ بدنمند: ذهن بدنمند و چالش آن برای فلسفۀ غرب: گفتگوی جان براکمن و جورج لیکاف

فصل سه: زبان ژرف لیکاف در برابر زبان دکارتی چامسکی/ جان سرل و جورج لیکاف

فصل چهار: دفاع زبان‌شناسی شناختی از واقعیت‌گرایی بدنمند/ مارک جانسن و جورج لیکاف

فصل پنج: نظریۀ نورونی زبان و استعاره‌های مفهومی/ جورج لیکاف

فصل شش: زبان و ادبیات و بدنمندی «تخیل فرهیخته»/ رضا نیلی‌پور

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دهلیزهای رستگاری: مقالات معرفت‌شناختی

دهلیزهای رستگاری: مقالات معرفت‌شناختی

والتر بنیامین

گزینش و ترجمۀ مقالات این کتاب با هدف تبیین وجوه معرفت‌شناسانۀ تفکر بنیامین به انجام رسیده است.

جشن سده

جشن سده

احمد افشار یزدی و دیگران با مقدمه محمدجعفر یاحقی و به اهتمام محمدرضا توسلی

این کتاب دربردارندۀ مقالات و یافته‌هایی ارزشمند دربارۀ جشن فرخندۀ سده به قلم تنی چند از دانشمندان آن

منابع مشابه بیشتر ...

فضیلت: بررسی‌های اخلاقی و معرفت‌شناختی

فضیلت: بررسی‌های اخلاقی و معرفت‌شناختی

هتر باتلی

مطابق تعریف مقدماتی فضیلت در فصل نخست، فضایل خصوصیاتی‌اند که ما را به کمال می‌رسانند.

دهلیزهای رستگاری: مقالات معرفت‌شناختی

دهلیزهای رستگاری: مقالات معرفت‌شناختی

والتر بنیامین

گزینش و ترجمۀ مقالات این کتاب با هدف تبیین وجوه معرفت‌شناسانۀ تفکر بنیامین به انجام رسیده است.