۲۳۲۳
۴۸۵
مفاهیم بنیادی تاریخ هنر

مفاهیم بنیادی تاریخ هنر

پدیدآور: جمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف ناشر: مینوی خردتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: مهران مهاجر، محمد نبوی مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 3ـ38ـ6220ـ600ـ978 تعداد صفحات: ۳۸۳

خلاصه

این کتاب دربردارندۀ هفده مقاله دربارۀ تاریخ هنر در پایان سدۀ بیستم است.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

این کتاب دربردارندۀ هفده مقاله دربارۀ تاریخ هنر در پایان سدۀ بیستم است. کتاب حاضر از کلماتی در باب تصویر صورت بسته است و نیز از کردوکارهای هنری‌ای که به واسطۀ تصویر تعریف و تعیین می‌شوند. در این بافت خود کلمات‌اند که اهمیت دارند، همچنان‌که سرلوحه‌ها، استعاره‌ها و انواع قالب‌های کلامی اهمیت دارند.

مقاله‌های این کتاب به همراه پس‌گفتار ریچارد شیف دربارۀ مفهوم «فیگوراسیون» توضیحاتی روشنگر دربارۀ 22 اصطلاح به‌کاررفته در تاریخ معاصر هنر به دست می‌دهند. این مقاله‌ها مسائلی را که در حول و حوش هر اصطلاح وجود دارد به بحث می‌گذارند، سودمندی آنها را ارزیابی می‌کنند و اغلب‌شان را برای تفسیر برخی آثار هنری به کار می‌گیرند. در این راستا این مقاله‌ها چه‌بسا معنا و اهمیت اصطلاح مورد بحث را وسعت می‌بخشند، اما هدف نخست پروراندن و بسط گفتمانی است دربارۀ نظریه در تاریخ هنر و دسترس‌پذیر کردن این گفتمان برای آنهایی که می‌خواهند وارد آن شوند.

اولین مقاله با عنوان «بازنمایی» چارچوبی کلی از تاریخ معضل بازنمایی به دست می‌دهد. نویسنده در این مقاله کوشیده است نشان دهد چگونه به‌کارگیری این اصطلاح به شیوۀ امروزینش ممکن شد و در آخر مقاله نظر خود را دربارۀ تأثیر موضوعاتی که طرح کرده بر تاریخ کنونی چیست را می‌گوید. بازنمایی اغلب با مفهوم شباهت و مسئلۀ عام‌تر تقلید ارتباط پیدا می‌کند و حتی مهم‌تر از آن بازنمایی تصویری همواره با بازنمودباوری فلسفی درهم‌تنیده است.

دست‌کم از زمان افلاطون به این سو هنرهای دیداری در عرصۀ نظریه و عمل تقریباً بر پایۀ رابطۀ میان امر واقع و کپی استوار بوده‌اند. این دوگانگی باعث شده که تاریخ هنر، از زندگی هنرمندان وازاری گرفته تا هنر و توهم ای. اچ. گامبریچ، به صورت داستانی دربارۀ استیلای امر واقع روایت شود؛ این دوگانگی همچنین در تعریف جنبش‌های هنری مدرن از قبیل هنر انتزاعی که آگاهانه شباهت شمایل‌وار را رد می‌کنند نیز به کار آمده است. در این تاریخ بازنمایی، مفهوم وانموده واپس رانده شده، چراکه این مفهوم خود ایدۀ بازنمایی را به مخاطره انداخته است. وانموده بحثی است که در مقالۀ سوم به آن پرداخته شده است.

اگر کار محوری تاریخ هنر، پژوهش در باب تصاویر باشد، «واژه و تصویر» موضوعی است که به رابطۀ میان بازنمایی دیداری و زبان مربوط می‌شود. به بیان عام‌تر واژه و تصویر به رابطۀ تاریخ هنر با تاریخ ادبیات، متن‌پژوهی، زبان‌شناسی و سایر رشته‌هایی اشاره دارد که پیش از هر چیز با زبان سروکار دارند. به تعبیر دیگر واژه و تصویر کوته‌نوشتی است برای تقسیم‌بندی بنیادین تجربۀ انسان به بازنمایی‌ها، نمایش‌ها و نمادها. «واژه و تصویر» عنوان چهارمین مقالۀ این کتاب است.

نشانه، روایت، اجرا، سبک، بافت، معنا/ تفسیر، بدن، زیبایی، زشتی، مناسک، بت‌واره، نگاه، جنسیت و هویت دیگر موضوعات مقالات این کتاب را شکل می‌دهند.

فهرست مطالب کتاب:

میانجی‌گری/ رابرت اس. نلسون

به جای پیش‌گفتار: کسی که نگاه می‌کند، می‌خواند، می‌نویسد/ رابرت اس. نلسون

بازنمایی/ دیوید سامرز

نشانه/ الکس پاتس

وانموده/ مایکل کمیل

واژه و تصویر/ دبلیو. جی. تی. میچل

روایت/ ولفگانگ کمپ

اجرا/ کریستین استایلز

سبک/ یاش الزنر

بافت/ پاول متیک

معنا، تفسیر/ استفن بن

بدن/ امیلیا جونز

زیبایی/ ایوان گسکل

زشتی/ نینا انتاناسگلو ـ کلمایر

مناسک/ سوزان پرستون بلایر

بت‌واره/ ویلیام پیتس

نگاه/ مارگرت اولین

جنسیت/ ویتنی دیویس

هویت/ ریچارد می‌یر

نظر شما ۱ نظر

پربازدید ها بیشتر ...

مردم‌شناسی ساوه و زرندیه

مردم‌شناسی ساوه و زرندیه

عبداله سالاری

کتاب مردم‌شناسی ساوه و زرندیه دربردارندۀ مقدمه، موقعیت طبیعی و تاریخی و اوضاع جغرافیایی، ویژگی‌های ا

شرق‌شناسی هالیوود؛ تحلیل روایت پسااستعماری مسلمانان در دنیای هالیوود

شرق‌شناسی هالیوود؛ تحلیل روایت پسااستعماری مسلمانان در دنیای هالیوود

مجید سلیمانی ساسانی

نویسنده در این کتاب به دنبال پاسخ به این پرسش است که بازنمایی ملل شرق، خصوصاً اسلام و مسلمانان در سی