۲۰۲۴
۵۰۵
روش تحقیق مطالعه موردی

روش تحقیق مطالعه موردی

پدیدآور: بیل گیلهام ناشر: سیاهرودتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مترجم: مونا بوذری، همایون پاشاصفوی مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 2ـ21ـ7617ـ600ـ978 تعداد صفحات: ۱۰۰

خلاصه

در این کتاب کوشش شده تا در مقیاس کوچک اطلاعاتی جامع دربارۀ روش تحقیق در اختیار خوانندگان قرار گیرد.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

محقق در مطالعۀ موردی از تمامی شواهد استفاده می‌کند و هیچ‌کدام از را نادیده نمی‌گیرد. ممکن است شواهد چه از نظر اعتبار و چه جامعیت با یکدیگر تفاوت‌های اساسی داشته باشند. در ابتدا محقق تنها شواهد را جمع‌آوری می‌کند. نخست باید شواهد را طبقه‌بندی کرد. بنابراین در مرحلۀ اول باید پایگاه اطلاعاتی که گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل آنها نوشته می‌شود را تهیه کرد.

نکتۀ دوم این است که برای تحقیق به چند منبع مختلف نیاز است. منظور این نیست که محقق باید با افراد مختلفی در مورد تحقیق‌اش صحبت کند، بلکه باید به دنبال انواع مختلفی از شواهد باشد؛ مثلاً یک محقق باید به دنبال این باشد که مردم چه می‌گویند، چه چیزی تولید می‌کنند و گزارش‌های توصیفی شواهد و مدارک چه چیزی را نشان می‌دهند. در انتها تمامی این شواهد باید که در قالب یک گزارش ارائه شود که "یین" در کتاب «مطالعۀ موردی: روش و طرح» در سال 1989 از این نکته تحت عنوان «زنجیرۀ شواهد» یاد می‌کند. هر عنصر کلیدی و اساسی در گزارش باید با شواهد مختلفی در ارتباط باشد.

یک مورد می‌تواند دربارۀ یک فرد یا یک گروه، یک سازمان یا جامعه در مقیاس بزرگ باشد. تمامی این موارد به صورت جداگانه هستند؛ اما محقق می‌تواند چند مورد جداگانه را هم‌زمان مورد مطالعه قرار دهد. هدف تحقیق نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب یکی از موارد دارد. در مطالعۀ موردی سعی می‌شود تا به یکی از موارد ذکرشده پرداخته شود و محقق می‌کوشد تا در مجموعه‌ای از مستندات موجود، به دنبال پاسخ باشد. این مستندات باید به صورت انتزاعی خارج شود تا بتوان بهترین پاسخ ممکن برای پژوهش را یافت.

توصیف دقیق یک مورد بیشتر از هر شکل دیگری از گزارش تحقیق مؤثر است. این توانایی در موارد جداگانه‌ای که به هیچ عنوان یک تحقیق محسوب نمی‌شوند، بلکه تنها به عنوان یک تحقیق محسوب نمی‌شوند، بلکه تنها به عنوان یک موضوع تحقیقی روزنامه‌نگاری یا تحقیق قضایی مطرح هستند، بازتاب دارد.

مطالعۀ موردی یکی روش اصلی و مهم به شمار می‌آید که دربردارندۀ مصاحبه، مشاهده، جمع‌آوری و ثبت اسناد و ... است.

در این کتاب سعی بر این است که اطلاعاتی جامع در ارتباط با روش تحقیق در مقیاس کوچک در اختیار خوانندگان قرار داده شود. بدین منظور خوانندگان, نیازی به داشتن اطلاعات ویژه‌ای درخصوص روش تحقیق ندارند. این کتاب مناسب پژوهشگرانی است که در مقاطع بالای تحصیلی مشغول به فعالیت هستند یا به دنبال کسب اطلاعات از یک موضوع خاص در تحقیق خود می‌باشند. در پانزده سال اخیر تغییرات اساسی در شیوه انجام تحقیقات علمی صورت گرفته است. در این کتاب سعی شده تا با زبانی ساده, آموزش‌های لازم برای یک تحقیق در شاخه علوم انسانی به مخاطبان ارائه شود. روش‌های متداول سنتی برای تحقیقات در حوزه رفتارهای اجتماعی در یک جامعه کارآمد نبوده ولی این بدان معنا نیست که انجام مطالعات در این حوزه فاقد اعتبار است. این کتاب سعی دارد تا تصویر واقعی از نحوه انجام یک تحقیق در اختیار خواننده قرار دهد.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار

بخش اول: مطالعۀ موردی؛ اصول بنیادی

بخش دوم: مطالعۀ موردی؛ بعد کیفی

بخش سوم: نخستی‌های تحقیق

بخش چهارم: شواهد؛ نکتۀ اولیه

بخش پنجم: شواهد و هدف

بخش ششم: منابع نوشتاری و الکترونیکی

بخش هفتم: مشاهدات؛ شنیداری و دیداری

بخش هشتم: مصاحبه

بخش نهم: اطلاعات کمّی در مطالعۀ موردی

بخش دهم: ساخته فیزیکی

بخش یازدهم: گزارش تحقیق؛ تحلیل و ارائه یافته‌ها

بخش دوازدهم: اهمیت مطالعۀ موردی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، شمارۀ 123، فروردین و اردیبهشت 1397

مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، شمارۀ 123، فروردین و اردیبهشت 1397

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

بخارای نوروزی (شمارۀ ۱۲۳) با سرودۀ منتشرنشده‌ای از استاد شفیعی کدکنی و بخش ویژه استاد حسین گل‌گلاب ک

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

بحث اصلی مقالات این کتاب دربارۀ معضلات عقلانیت مدرن و سپس نقد عقلانیت پست‌مدرن است.