۲۶۶۳
۴۸۱
کلیله و دمنه

کلیله و دمنه

پدیدآور: ناشر: نیلوفرتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مترجم: محمدرضا مرعشی پور مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۶۵۰شابک: 2ـ614ـ448ـ964ـ978 تعداد صفحات: ۳۰۸

خلاصه

این کتاب آخرین برگردان صورت گرفته از کتابِ کهنِ «کلیله و دمنه» به زبان فارسی است. در انجام این ترجمه‌ ویرایش «منفلوطی و طباره»، ویرایش رایج از کلیله و دمنه در کشورهای عربی‌زبان مرجع بوده است. این ترجمه مقدمۀ «علی بن شاه فارسی» (بهنود پسر سحوان) را نیز دارد که در ترجمه‌های ابوالمعالی و بخاری نشانی از آن به چشم نمی‌خورد.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

این کتاب آخرین برگردان صورت گرفته از کتابِ کهنِ «کلیله و دمنه» به زبان فارسی است. در انجام این ترجمه‌ ویرایش «منفلوطی و طباره»، ویرایش رایج از کلیله و دمنه در کشورهای عربی‌زبان مرجع بوده است. این ترجمه مقدمۀ «علی بن شاه فارسی» (بهنود پسر سحوان) را نیز دارد که در ترجمه‌های ابوالمعالی و بخاری نشانی از آن به چشم نمی‌خورد.

هزارویک‌شب و کلیله و دمنه هر دو از یک آبشخور نوشیده‌اند و با زبان سنسکریت در پیوند بوده‌اند و ریشه‌هایی در هند داشته‌اند. این کتاب آموزشی به شیوۀ نمادین از گونۀ فابل نوشته شده و قصه در قصه است. برزویه طبیب آن را از هند به ایران آورد و روشن شده است که کلیله و دمنه یک کتاب نبوده، بلکه برزویه بخش بزرگ آن را از پنچاتنترا (پنج فصل) گرفته که از کتاب‌های مقدس هندوان بوده و بخش‌های دیگر را از مهابهاراتا (حماسۀ ملی هند) و چند کتاب دیگر برداشت کرده و آنچه را فراهم آمده، کلیله و دمنه خوانده و به زبان پهلوی‌اش برگردانده است.

در نیمۀ نخست سدۀ دوم هجری دانشمند جوان ایرانی به نام روزبه پسر دادویه که با نام عبدالله بن مقفع شناخته می‌شود، متن پهلوی را به عربی ترجمه کرد و البته کلیله و دمنه‌ای که امروز در دست ماست، از دستبرد زمان در امان نمانده است و مطالب و داستان‌هایی را از آن افزوده یا کاسته‌اند.

متن عربی ابن مقفع نخستین بار به کوشش سیلوستر دوساسی خاورشناس نامدار فرانسوی در سال 1816 میلادی در پاریس چاپ شد و از آن پس بود که آوازۀ کلیله و دمنه در غرب پیچید و مورد نقد و نظر قرار گرفت و دوباره زبانزد شد. یکی از متون ویراستاری شدۀ ترجمۀ ابن مقفع، توسط مصطفی منفلوطی از اساتید نام‌آور دانشگاه الازهر صورت گرفته که در این کتاب اساس کار بوده است.

نخستین کسی که کلیله و دمنه را به شعر فارسی سرود، رودکی بود که در زمان نصر بن احمد سامانی به این کار همت گماشت؛ اما این اثر هم همچون سندبادنامۀ رودکی و شاهنامۀ مسعودی که از کهن‌ترین آثار منظوم فارسی هستند، از بین رفته و جز چند بیتی از آن نمانده است.

متن ابن مقفع را بزرگانی به فارسی منثور برگردانده‌اند که کار دو تن از آنان سر است. یکی از آنها ترجمۀ ابوالمعالی نصرالله بن عبدالحمید منشی دستگاه غزنویان هند است. نصرالله منشی در واقع ترجمه‌ای آزاد از کلیله ‌و دمنه ارائه کرده و در آن مطالبی غیرمرتبط نیز می‌توان یافت. نثر به کار رفته در ترجمه نصرالله منشی نثری فنی، آمیخته به نظم و البته دشوار و برای خواننده عادی دیرفهم است. ترجمۀ دیگر کار عبدالله بخاری است که آن هم در نیمۀ اول سدۀ ششم هجری نوشته شده است. ترجمۀ بخاری که نمونه‌ای از ساده‌نویسی و روانی و به‌کارگیری واژه‌های فارسی به شمار می‌آید، نثری است که به موازات فنی‌نویسی در قرن ششم پیش می‌رفته است. ترجمۀ بخاری به متن ابن مقفع بسیار نزدیک‌تر از ترجمۀ نصرالله منشی است.

اما برگردانی که در این کتاب آمده این ویژگی‌ها را دارا است:

1. ویراستۀ منفلوطی مرجع بوده است که متنی روا در کشورهای عربی و کتاب درسی دانشگاهی در این کشورها است.

2. مقدمۀ علی بن شاه فارسی را دارد که در ترجمه‌های ابوالمعالی و بخاری نیامده است.

3. مترجم به اصل متن چیزی نیافزوده و چیزی از آن هم نکاسته است و کوشیده متن را به زبان فارسی امروز برگرداند.

مهم‌ترین برتری این ترجمه به ترجمه‌های پیشین مقدمه‌ای است که صفحات آغازین کتاب را شکل می‌دهد. این بخش با عنوان «مقدمه علی بن شاه فارسی» نه در ترجمه‌های نصرالله منشی هست و نه در نسخه ارائه‌شده توسط عبدالله بخاری. این مقدمه گویا قریب دویست سال بعد از ترجمه عربی ابن مقفع از این کتاب بدان اضافه‌شده است. در ابتدای این مقدمه به روایت بهنود پسر سحوان، حکایت چگونگی به بار نشستن کتابی که کلیله و دمنه خوانده می‌شود روایت شده است. در این مقدمه چرایی نوشته شدن اصل کلیله و دمنه بدین‌گونه روایت می‌شود: «[نویسنده این کتاب را] کلیله و دمنه‌اش خوانده و آن را به زبان ددان و پرندگان نگاشته است، تا به هدف خویش که صیانت مردمان و کینه‌ورزی به فرومایگان باشد برسد و نیز به حکمت‌ها و به خوبی‌ها و زیبایی‌های گونه‌گونش بپردازد زیرا این کتاب برای آن فرزانه راه چاره‌ای بود و برای اندیشه‌اش پروازی، و برای دوست‌دارانش آموزشی بود و برای هوادارانش سربلندی و افتخار».

نظر شما ۱ نظر
  • مدیر۱۵ ماه پیش
    روزبه فیلسوف ایرانی ملقب به ابن مقفع که مردی متفکر اندیشمند و فیلسوف بود و چون با حرف حساب بساط ادیان خدا فروش را خراب کرد او را زندقه یا کافر نامیدند در طول تاریخ متفکرین همچو خیام

پربازدید ها بیشتر ...

مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، شمارۀ 123، فروردین و اردیبهشت 1397

مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، شمارۀ 123، فروردین و اردیبهشت 1397

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

بخارای نوروزی (شمارۀ ۱۲۳) با سرودۀ منتشرنشده‌ای از استاد شفیعی کدکنی و بخش ویژه استاد حسین گل‌گلاب ک

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

بحث اصلی مقالات این کتاب دربارۀ معضلات عقلانیت مدرن و سپس نقد عقلانیت پست‌مدرن است.

منابع مشابه بیشتر ...

شهر زیبای افلاطون و شهریاری آرمانی در ایران باستان (ویراست جدید)

شهر زیبای افلاطون و شهریاری آرمانی در ایران باستان (ویراست جدید)

فتح‌الله مجتبائی به کوشش محمدرضا عدلی

در این کتاب بحث بر سر این است که «شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان» ایران چه تأثیری ب

مینوی خرد؛ آوانویسی، ترجمۀ فارسی و واژه‌نامه

مینوی خرد؛ آوانویسی، ترجمۀ فارسی و واژه‌نامه

به کوشش یاسر دالوند با مقدمۀ دکتر سیروس شمیسا

این کتاب دربرگیرندۀ آوانویسی، ترجمه و واژه‌نامۀ «مینوی خرد» از متون مهم زرتشتی است. در این کتاب به ب

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

فرهنگ های فارسی

فرهنگ های فارسی

علی‌اشرف صادقی

این کتاب شامل یک مقدمه دربارۀ فرهنگ‌نویسی و سی مقاله دربارۀ فرهنگ‌های گوناگون فارسی به فارسی و فرهنگ

 افشارهای شاهین‌دژ و تکاب: سرگذشت خاندان‌های حاکم افشار با تکیه بر اسناد تاریخی دورۀ قاجار و پهلوی

افشارهای شاهین‌دژ و تکاب: سرگذشت خاندان‌های حاکم افشار با تکیه بر اسناد تاریخی دورۀ قاجار و پهلوی

سهند بهرنگی

یکی از ایل‌های بزرگی که از همان مراحل نخست استقرار ایلات و عشایر ترک‌زبان در ایران، در این سرزمین جا