۲۴۶۹
۴۳۱
سلامت در شاهنامه: بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در شاهنامۀ فردوسی

سلامت در شاهنامه: بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در شاهنامۀ فردوسی

پدیدآور: امیرحسین الهیاری با مقدمۀ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن ناشر: قطرهتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰شابک: 2ـ777ـ119ـ600ـ978 تعداد صفحات: ۳۶۲

خلاصه

شاهنامۀ فردوسی، نامۀ خِرَد است و نسخۀ سلامت و با وجود سندبودن در تاریخ و اسطوره‌، از مرزهای داستان و شعر و روایت فراتر می‌رود. در تشریح واژۀ سلامت در ادامه به‌جایی خواهیم رسید كه گفته می‌شود با وجود اینکه همۀ تعاریف و دستورالعمل‌های جهانی ارائه شده، هر جامعه باید خود مسیرهای دست‌یابی به آن مفهوم ناب را بر اساس سنت‌های جاری در خود بیابد تا آن مسیرها برایش پذیرفتنی و به كاربستنی باشد. شاهنامه، نقشۀ مسیرهای منتهی به‌سلامت است‌. بهترین نمونه‌های انسان سالم، چه سلامت جسمانی و روانی و چه معنوی یا اجتماعی، در شاهنامه وجود دارند و این نوشته كاوشی است در آن معدن عظیم.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

در این کتاب ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی پس از تعریف و تبیین در شاهنامۀ فردوسی جستجو خواهند شد و نیز واژه‌های پزشکی، پزشک، تندرستی، دارو و درمان در شاهنامه بررسی خواهند شد. در این کتاب اشاره می‌شود فریدون نخستین پزشک حرفه‌ای در جهان بوده است؛ با علمی متمرکز و پویا و زاینده که در حیطه‌های مختلف پزشکی صاحب تجربه و کشف و ابداع بوده است. او در درمان بیماری‌های عفونی، جراحی، درمان سینوزیت و برونشیت، درمان افسردگی، تب، جذام، مارگزیدگی و حتی پوسیدگی دندان صاحب تجربه و نظر بوده است.

یادآوری می‌شود که نخستین کنگرۀ جهان پزشکی برای ارائۀ مشاوره‌های علمی و دست‌آوردهای پزشکی در دورۀ انوشیروان ساسانی و در حدود 1500 سال پیش در دانشگاه جندی شاپور برپا شد:

پزشکان فرزانه گرد آمدند                همه یک‌به‌یک داستان‌ها زدند

تاریخ جهان و نه فقط تاریخ ایران، تاریخ جنایتکاری است. چنان‌که هرگون سیروسلوک در آن اگر همراه با درجاتی از ادراک و شعور باشد، جز به افسردگی و اندوه و یأس راه نخواهد برد. در این میان صفحۀ سرزمین ما که مردمانش به واسطۀ سلسلۀ پیوستۀ تاخت و تازها و تاراج‌ها و ایلغار‌ها هرگز روی آرامش را ندیده‌اند، نمونۀ بارز تاریخ کمتر قابل استنادی است که حتی جنبه‌های اساطیری و پهلوانی‌اش از دسترس حسودان تنگ‌نظر و عنودان بدگهر در امان نمانده است. و فرهنگ این واژۀ تا بی‌کران گسترده که آبشخور خرد و اندیشه و جان ساکنان هر سرزمینی است، در میانۀ این تاخت و تازها دستخوش شدیدترین تحولات ناخواسته و گاه شکست‌ها و شکستن‌ها شده است. از سوی دیگر همین ادبیات و هنر به دلیل آن اکسیر جادویی که همانا ماندگاری به واسطۀ قبول عام است، گاه اگر بخت یاری کند و مرد مردانه‌ای پیدا شود، می‌تواند فرهنگ و تاریخ و هویت ملی یک قوم را در جان خود غسل رویین‌تنی دهد و کارنامه‌ای خلل‌ناپذیر، قابل اعتماد و پرافتخار از روزگاران رفتۀ مردمان درخور و شایگان، پادشاهان، پهلوانان، دیوها و صفات و اندیشه‌ها و همۀ آنچه از خرد و اندیشه و هنر و فرهنگ در میانه بوده است، به دست دهد. و اینجاست که در یک جای این تاریخ پراکنده، فردوسی شاهنامه‌اش را پیش می‌کشد و عرضه می‌کند. نمونۀ درخشان تاریخ اساطیری، دارالشفای فرهنگ و اندیشه‌ای که قرن‌ها در بستر تب‌دار خود سوخته است و نسخۀ سرشاری از نمونه‌های بی‌بدیل انسان‌هایی که همچون نیاکانشان آرام، پاک، تندرست، یار، بخشنده، صلح‌جو، زیرک، بردبار و در یک کلام سلامت بوده‌اند.

شاهنامۀ فردوسی، نامۀ خِرَد است و نسخۀ سلامت و با وجود سندبودن در تاریخ و اسطوره‌، از مرزهای داستان و شعر و روایت فراتر می‌رود. در تشریح واژۀ سلامت در ادامه به‌جایی خواهیم رسید كه گفته می‌شود با وجود اینکه همۀ تعاریف و دستورالعمل‌های جهانی ارائه شده، هر جامعه باید خود مسیرهای دست‌یابی به آن مفهوم ناب را بر اساس سنت‌های جاری در خود بیابد تا آن مسیرها برایش پذیرفتنی و به كاربستنی باشد. شاهنامه، نقشۀ مسیرهای منتهی به‌سلامت است‌. بهترین نمونه‌های انسان سالم، چه سلامت جسمانی و روانی و چه معنوی یا اجتماعی، در شاهنامه وجود دارند و این نوشته كاوشی است در آن معدن عظیم.

فهرست مطالب کتاب:

بخش یکم: زندگی‌نامۀ فردوسی

بخش دوم: دربارۀ واژۀ پزشکی

بخش سوم: سلامت جسمانی

بخش چهارم: سلامت معنوی

بخش پنجم: سلامت روانی

بخش شش: سلامت اجتماعی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

درآمدی بر فهم ایدئالیسم آلمانی

درآمدی بر فهم ایدئالیسم آلمانی

ویل دادلی

این کتاب شرحی مقدماتی برای درک مکتب ایدئالیسم آلمانی است که به سیر تکوین و تطور این جنبش به نمایندگی

دریای سرگشته: بایزید بسطامی (از ایران چه می‌دانم؟ 148)

دریای سرگشته: بایزید بسطامی (از ایران چه می‌دانم؟ 148)

میثم علیئی

مهم‌ترین اتفاق فرهنگی در ایران دورۀ اسلام به تعبیر دکتر شفیعی کدکنی، پدیده‌ای به نام «عرفان» است و د