۲۲۸۴
۰
آریایی‌ها و تمدن آریایی

آریایی‌ها و تمدن آریایی

پدیدآور: محمدقل حضرت قل اف به کوشش آبتین ساسان فر ناشر: اساطیرتاریخ چاپ: ۱۳۸۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۰۰۰شابک: 3_429_331_964_978 تعداد صفحات: ۷۵۰

خلاصه

مؤلف در این کتاب با استناد به منابع گوناگون، ابتدا به خاستگاه، تشکل و انتشار اقوام آریایی در مرکز آسیا، ایران، هندوستان و اروپا می‌پردازد. سپس چگونگی شکل‌گیری تمدن آریایی و تاریخ سیاسی آن را به اجمال می‌آورد و به این مهم می‌پردازد که آریایی‌ها از دوران پیش از تاریخ از بنیان‌گذاران و به وجودآورندگان تمدن بشری در عرصه‌های علوم و فنون بوده‌اند و گسترۀ این ابداع و ایجاد و نوآوری تمامی پهنه‌های معارف بشری بوده است.

معرفی کتاب

مؤلف در این کتاب با استناد به منابع گوناگون، ابتدا به خاستگاه، تشکل و انتشار اقوام آریایی در مرکز آسیا، ایران، هندوستان و اروپا می‌پردازد. سپس چگونگی شکل‌گیری تمدن آریایی و تاریخ سیاسی آن را به اجمال می‌آورد و به این مهم می‌پردازد که آریایی‌ها از دوران پیش از تاریخ از بنیان‌گذاران و به وجودآورندگان تمدن بشری در عرصه‌های علوم و فنون بوده‌اند و گسترۀ این ابداع و ایجاد و نوآوری تمامی پهنه‌های معارف بشری بوده است.

آنگاه به آیین‌ها و باورهای تشکیل‌دهندۀ عناصر مدنیت معنوی آریایی‌ها می‌پردازد و به طور مبسوط و مفصل به بررسی ادیان مهرپرستی، زروانی، زردشتی، مانوی و مزدکی می‌پردازد و به مناسبت از حکمرانی خسروانی، فلسفۀ زردشت، توحید و ثنویت، فرشته‌شناسی، عالم مثال یا فَروَشی، عرفان و اخلاق زردشتی و تأثیر پایدار و اثرگذار این آیین‌ها بر مذاهب و نحله‌های فکری ملل دیگر سخن به میان می‌آورد.

مؤلف در این کتاب کوشیده خاستگاه آریایی و مسیر مهاجرت و تأثیر آنها را بر تمدن و فرهنگ جهانی مشخص کند و نظریات خود را پس از جمع‌بندی عقاید و آرای مختلف محققان در معرض آگاهی خوانندگان قرار دهد. بخشی از کتاب مهاجرت اقوام آریایی را از خاستگاهشان در قسمت جنوبی روسیۀ کنونی و حوالی دریای آرال به سوی آسیای مرکزی و سکونت گزیدن در اطراف رودخانه‌های جیحون و سیحون و سپس عزیمت تیره‌هایی از آنان به سرزمین‌های جنوبی و غربی و راه‌یافتن به آسیای صغیر از یک سو و هند و سند از سوی دیگر شرح می‌دهد که داستانی تاریخی است.

پس از آن به شکل‌گیری و تحول و تکامل تمدن آریایی در این گسترۀ عظیم جغرافیایی می‌پردازد که یکی از مباحث عمدۀ آن زبان و مذهب است. مؤلف در ریشه‌یابی زبان آریایی‌ها، به واژۀ «هند و اروپایی» و «هند و آریایی» می‌پردازد که از موضوعات شناخته شده در رشتۀ زبان‌شناسی است و یادآور می‌شود مردمی که به این زبان حرف می‌زدند، خود را arya می‌خواندند که به معنای آزادی است و نام کشور ایران، این واژه را از عهد باستان تا به امروز محفوظ داشته است.

با ذکر دلایل و توضیحات زبان‌شناسی تطبیقی، مؤلف اظهار عقیده می‌کند نام قدیم‌تر ایران، «آریان» به معنی «ایرانشهر» شامل حدود کنونی ایران و آسیای میانه و قسمت شمالی افغانستان بوده است که مورخان یونانی آن را persida می‌نامیدند و در اوستا با نام airanavacjah آمده و به موجب فرگرد اول، «وندیداد» شانزده سرزمین سغد، مرو، بلخ، نسا، هرات، اروین، زابل، هریرود، گرگان، هیرمند و ... را شامل می‌شود.

از بحث زبان‌شناسی که خود فصل مهمی از کتاب را شکل می‌دهد، مؤلف به مذاهب آریایی می‌رسد. در این بخش از راز و رمز آیین مهرپرستی سخن به میان می‌آید و آنگاه به آیین زروانی و مانوی و سرانجام کیش زردشتی پرداخته شده است.

مؤلف به ویژه از دیدگاه عرفانی و فلسفی به تعلیمات زرتشت می‌نگرد که در نوع خود حاوی نکاتی تازه است. او برای مفاهیم عرفانی آیین زرتشت، اهمیتی حتی بیش از مفاهیم فلسفی قایل می‌شود و بر این عقیده است که در حل و فصل مسائل، وقتی به جنبه‌های غیرملموس و غیرمحسوس و فرامکانی می‌رسیم، فلسفه در نیمه راه می‌ماند و عرفان است که به کمک آن می‌آید و با ابزارهای کشفی و شهودی و ذوقی خود راهگشا می‌شود. این نظر بحث جذابی را در کشف و تحلیل و تفسیر رازها و تمثیلات و اشارات پیام زرتشت در کتاب به دنبال می‌آورد و آنگاه به جنبۀ اخلاقی تعالیم زرتشت می‌رسد که به اعتقاد مؤلف، هرمزد و اهریمن، یکی نماد خوبی و منبع اخلاق حمیده و دیگری نماد بدی و منشأ اخلاق رذیله است. انسان در انتخاب نیکی و بدی آزاد است، اما اگر به دین «بهین» زرتشتی گرایید، الزاماً باید راه نیکی و پاکی و راستی را در پیش گیرد.

فهرست مطالب کتاب بدین قرار است:

فصل اول: خاستگاه، تشکل و انتشار اقوام آریایی:

1. آریایی‌ها

2. آریایی‌ها در آسیای مرکزی و ایران

3. آریایی‌ها در هندوستان

4. آریایی‌ها در آسیای صغیر و نفوذ آنها در آسیای جنوب غربی

5. قبایل هند و ایرانی و هند و اروپایی

6. تاریخ سیاسی آریایی‌ها

7. تمدن آریایی

فصل دوم: آیین پیشین آریایی‌ها و ادبیات زردشتی:

1. تشکیل اولین عناصر مدنیت معنوی

2. مهرپرستی

3. زروانیه

4. زردشت و ادبیات زردشتیه

فصل سوم: جهان‌شناسی زردشتی:

1. از حکمت خسروانی تا فلسفۀ زردشت

2. توحید یا ثنویت

3. فرشته‌شناسی، عالم مثال یا فروشی

4. رمز و راز و عرفان آیین زردشتی

5. عقاید اخلاقی زردشتیه

فصل چهارم: مانویه و مزدکیه:

1. مانویه

2. مزدکیه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

زمان و حکایت: کتاب اول؛ پیرنگ و حکایت تاریخی

زمان و حکایت: کتاب اول؛ پیرنگ و حکایت تاریخی

پل ریکور

ریکور در این کتاب با ارائۀ دو مقدمۀ مستقل، یکی نظریۀ زمان قدیس آوگوستینوس و دیگری نظریۀ پیرنگ ارسطو،

سفرنامۀ کلودیوس جیمز ریچ؛ بخش کردستان (ویراست جدید)

سفرنامۀ کلودیوس جیمز ریچ؛ بخش کردستان (ویراست جدید)

کلودیوس جیمز ریچ

سفرنامۀ کلودیوس جیمز ریچ جزء سفرنامه‌های مفصل است که یک جلد از آن به شرح و چگونگی سفر ریچ به کردستان