۲۴۰۲
۰
ادبیات ایران در ادبیات جهان

ادبیات ایران در ادبیات جهان

پدیدآور: امیراسماعیل آذر ناشر: سخنتاریخ چاپ: ۱۳۹۲ (چاپ سوم)مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰شابک: 0_276_372_964_978 تعداد صفحات: ۵۳۶

خلاصه

در این کتاب تأثیر زبان و ادبیات فارسی با دیدگاه‌های کلی در ادبیات کشورهای دیگر طرح شده است.

معرفی کتاب

در این کتاب تأثیر زبان و ادبیات فارسی با دیدگاه‌های کلی در ادبیات کشورهای دیگر طرح شده است. این کتاب در شش فصل نگاشته شده و در هر فصل با گفتارهایی مجزا به تأثیرگذاری‌های ادبیات فارسی بر جهان و برعکس پرداخته شده است. بیشترین تلاش متوجه کشورهای اروپایی، خاصه قرن نوزدهم دورۀ ویکتوریا است. بعضی از موضوع‌ها از جمله تأثیرپذیری دانته از شرق، داستان‌های هزار و یک شب و کلیله و دمنه به دلیل اهمیت‌یافتن در طول تاریخ بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. تحقیق بیشتر به شخصیت‌های بزرگ ایرانی و نفوذ آنها در غرب پرداخته است؛ از جمله فردوسی، خیام، عطار، نظامی، مولوی، سعدی و حافظ. در این تحقیق اهمیت کار بیشتر پیرامون موضوع‌ها و شخصیت‌هاست. دسته‌بندی مطالب در خصوص کشورها و نیز از نظر تاریخی به ضرورت مورد توجه قرار گرفته است.

در فصل اول ابتدا تعاریفی از ادبیات عامیانه و مکتوب به دست داده شده و سپس به ادبیات عامه در اروپا و ایران پرداخته شده است و در پایان به افسانه‌های ایرانی و تأثیر آنها در ادبیات غرب پرداخته شده است.

فصل دوم به معرفی قصه‌های «هزار و یک شب» و ترجمه‌ها و اهمیت آن در غرب پرداخته است.

كلیله ‌و دمنه نصرالله منشی بی‌تردید از شاهکارهای فن ترجمه به شمار می‌رود و در اوج فصاحت و بلاغت است و هر واژه یا ترکیبی سر جای خود به کار رفته است. این کتاب چه در روزگار مترجم و چه پس از او، چنان مورد توجه قرار گرفت که بسیاری از نویسندگان و صاحبان تفکر به اقتفای او رفته و از او تقلید کرده‌اند. از جمله شاعران عرب که كلیله ‌و دمنه را به نظم عربی درآورده‌اند می‌توان به ابان بن عبدالحمید بن لاحق، علی بن داوود و بشر بن المعتمد اشاره کرد. همچنین دانشمندان زیادی از جمله یوهانس هرتل و ادگرتن کوشیده‌اند اطلاعات دقیق خود را ابراز نمایند. فصل سوم دربارۀ كلیله ‌و دمنه و تأثیر آن بر ادبیات غرب است.

روزی که دانته نام کمدی الهی را بر اثر خود نهاد، معنی آن با آنچه امروز مستفاد می‌شود متفاوت بود. سیصدسال بعد ایتالیایی‌ها به منظور قدرت بخشیدن و با ماوراء الطبیعه پیونددادن آن، نام الهی را بر آن افزودند. دانته تدوین کتاب را از سال 1307 میلادی آغاز کرد. در فصل چهارم «کمدی الهی» معرفی شده و همچنین موضوع تطبیق در شاهکار دانته بررسی شده است. همچنین در این فصل سیرالعباد سنایی و کمدی الهی دانته تطبیق داده شده‌اند.

در فصل پنجم دامنۀ تأثیر پذیری اروپاییان از بزرگان ادب فارسی بررسی شده است که در این فصل از شاعرانی چون فردوسی، حافظ، مولوی، سعدی، خیام، عطار و نظامی نام برده شده و تأثیر آنها بر ادبیات اروپاییان نمایان شده است.

در فصل ششم نیز نمونه‌هایی از شاعرانی که از ایران‌زمین و ادبیات آن تأثیر پذیرفته‌اند، آورده شده است که می‌توان از آن جمله اشاره کرد به: بوالو از برجسته‌ترین شاعران مکتب کلاسیک فرانسه، مارسلین دبردو شاعرۀ شهیر فرانسه، فرانسوا کوپه از طرفداران و اعضای مکتب پارناس، لامارتین شاعر و ساستمدار فرانسوی، هانری دو رینیه، ژروم و ژان تارو که در ادبیات معاصر فرانسه از شهرت بالایی برخوردارند، ژرمن بومون و ... .  

فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

فصل اول: هجرت قصه‌ها و افسانه‌های ایرانی به اروپا

گفتار اول: ادبیات شفاهی و ادبیات مکتوب

گفتار دوم: انواع ادبیات عامیانه

گفتار سوم: نخستین نگاه به افسانه‌های ایرانی

گفتار چهارم: طلوع نام ایران

فصل دوم: هزار ‌و یک شب و ادب‌دوستان غرب

گفتار اول: معرفی هزار و یک شب

گفتار دوم: برخی مفاهیم و مضامین در هزار و یک شب

گفتار سوم: ترجمه‌های هزار و یک شب

گفتار چهارم: اهمیت هزار و یک شب در غرب

گفتار پنجم: تأثیر هزار و یک شب بر فرهنگ غرب

گفتار ششم: نمونه‌هایی از متن هزار و یک شب

فصل سوم: شعاع كلیله ‌و دمنه

گفتار اول: ترجمه‌های کلیله و دمنه

گفتار دوم: تقلید از کلیله و دمنه

گفتار سوم: افسانه‌های ازوپ و کلیله و دمنه

فصل چهارم: دانته و تأثیر‌پذیری او از منابع شرقی

گفتار اول: معرفی کمدی الهی

گفتار دوم: موضوع تطبیق در شاهکار دانته

گفتار سوم: ارداویرافنامه و کمدی الهی

گفتار چهارم: سیرالعباد الی المعاد و کمدی الهی دانته

گفتار پنجم: دانته و ابوالعلای معری

گفتار ششم: دانته و معراج‌نامۀ حضرت محمد (ص)

فصل پنجم: دامنۀ تأثیرپذیری اروپاییان از بزرگان ادب فارسی

گفتار اول: فردوسی در ادبیات جهان

گفتار دوم: حافظ در اروپا

گفتار سوم: مولوی و نشر افکار او

گفتار چهارم: سعدی و ادبیات اروپا

گفتار پنجم: خیام و جهان غرب

گفتار ششم: عطار و توجه اروپاییان

گفتار هفتم: نظامی و ادبیات غرب

فصل ششم: نمونۀ شعر شاعرانی که از ایران‌زمین و ادبیات آن تأثیر پذیرفته‌اند

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

صوفیان! الصلای پنهانی: مقاله‌هایی درباره شمس و مولانا

صوفیان! الصلای پنهانی: مقاله‌هایی درباره شمس و مولانا

سیدعلی‌محمد سجادی

شمس تبریزی دریایی است مواج که رودی پرجوش و خروش چون مولانا از آن نشئت می‌گیرد و این کتاب دربرگیرندۀ

مجلۀ آینۀ میراث: دو فصلنامۀ ویژۀ کتاب‌شناسی، نقد کتاب و اطلاع‌رسانی در حوزۀ متون (شمارۀ 52)

مجلۀ آینۀ میراث: دو فصلنامۀ ویژۀ کتاب‌شناسی، نقد کتاب و اطلاع‌رسانی در حوزۀ متون (شمارۀ 52)

گروه نویسندگان

مجلۀ آینۀ میراث دو فصلنامۀ ویژۀ کتاب‌شناسی، نقد کتاب و اطلاع‌رسانی در حوزۀ متون است.

منابع مشابه بیشتر ...

ادبیات جهان چیست؟

ادبیات جهان چیست؟

دیوید دمراش

این کتاب دارای شش فصل است که از آثار مختلف دمراش دربارۀ ادبیات جهان برگزیده شده‌اند. در واقع این فصو

عشق، نیایش: دو جستار عارفانه

عشق، نیایش: دو جستار عارفانه

فرانسوا فنلون، یوهانس کلپیوس

این کتاب دو جستار از دو عارف برجسته سده‌های 18 و 18 میلادی است؛ جستارهایی دربرداندۀ آنچه به زعم آنان

دیگر آثار نویسنده

الهی‌نامۀ عطار در نظریه نشانه ـ معناشناسی آلژیر گرمس و شکل‌شناسی ژرار ژنت

الهی‌نامۀ عطار در نظریه نشانه ـ معناشناسی آلژیر گرمس و شکل‌شناسی ژرار ژنت

امیراسماعیل آذر به اهتمام ویدا آزاد

این کتاب سعی دارد حکایت‌های منتخب الهی‌نامه را در قالب مربع معناشناسی گرمس طرح نموده و به شیوه‌های ع